Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru
Nar. novine, 70/16.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica ("Ptičja gripa")
Nar. novine, 70/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Nar. novine, 70/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 70/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
Nar. novine, 70/16.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine
Nar. novine, 70/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 70/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu
Nar. novine, 70/16.
140201 Turizam


( * ne važi) Uredba o snimanju iz zraka
Nar. novine, 70/16.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 70/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Obvezatne upute broj Z V o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
Nar. novine, 70/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z IV Obrasci za postupak izbora (OZ-18 - OZ-36)
Nar. novine, 70/16.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja
Nar. novine, 70/16.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Obvezatne upute broj Z II Obrasci za postupak kandidiranja (OZ-1 - OZ-17)
Nar. novine, 70/16.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 70/16.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Nar. novine, 70/16.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (do 31. XII. 2017.)
Nar. novine, 69/16.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o prestanku zaštite za Značajni krajobraz Petehovac
Nar. novine, 69/16.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama
Nar. novine, 69/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 69/16.
200301 Policija


Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nar. novine, 69/16.
200301 Policija


Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Nar. novine, 69/16.
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Nar. novine, 69/16.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za analizu zdravstvene ispravnosti hrane" Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 69/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Nar. novine, 69/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 69/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće
Nar. novine, 69/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu
Nar. novine, 69/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 69/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 69/16.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 69/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline (od 26. VII. 2015. do 16. X. 2016.)
Nar. novine, 68/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Nar. novine, 68/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, prijevoz tereta
Nar. novine, 68/16.
130401 Hrvatski registar brodova


Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja
Nar. novine, 68/16.
200301 Policija


Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
Nar. novine, 68/16.
090202 Zaštita prirode


Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
Nar. novine, 68/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
Nar. novine, 68/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
Nar. novine, 67/16.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije
Nar. novine, 67/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


(* ne važi ) Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
Nar. novine, 67/16.
050106 Devizno poslovanje


Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija
Nar. novine, 67/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o lovstvu
Nar. novine, 67/16.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 67/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2016.
Nar. novine, 67/16.
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Vrana
Nar. novine, 67/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju" Klinici za urologiju i Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 67/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 67/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija
Nar. novine, 67/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.
Nar. novine, 66/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o ovlašćivanju društva DIPAS j.d.o.o. iz Siska, Hrvatskih domobrana 49, OIB: 13847015937, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 65/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 65/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2016
Nar. novine, 65/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 65/16.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 65/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
Nar. novine, 65/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 65/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 65/16.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 64/16.
050101 Platni promet


Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
Nar. novine, 64/16.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o nabavnim kategorijama
Nar. novine, 64/16.
220301 Državna uprava, općenito
230301 Javna nabava


Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
Nar. novine, 64/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 63/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje kojim se utvrđuje da Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, ne ispunjava uvjete za obnovu naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike
Nar. novine, 63/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 63/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 62/16.
190301 Liječništvo


Odluka o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Repub­lika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska
Nar. novine, 62/16.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 62/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 62/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 62/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2016. godine
Nar. novine, 62/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 62/16.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (važi do 31. 12. 2023.)
Nar. novine, 62/16.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije
160201 Leasing
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zaključak klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013. ( o načinu pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska )
Nar. novine, 62/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 62/16.
090201 Zaštita okoliša
271401 Zaštita okoliša (Međunarodno pravo)


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 61/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 61/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Nar. novine, 61/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu
Nar. novine, 61/16.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o poštanskim markama
Nar. novine, 61/16.
131001 Poštanske i kurirske usluge


( * ne važi )Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"
Nar. novine, 61/16.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"
Nar. novine, 61/16.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
Nar. novine, 61/16.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi ) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
Nar. novine, 61/16.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo (lokacija D4-17) u k.o. Zamet
Nar. novine, 61/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 2 građevine u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Rudopolje
Nar. novine, 61/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
Nar. novine, 61/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 61/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 61/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Nar. novine, 61/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Nar. novine, 61/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
Nar. novine, 61/16.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Nar. novine, 61/16.
200301 Policija


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2016. godini
Nar. novine, 60/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 60/16.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2016.)
Nar. novine, 60/16.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 60/16.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 60/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 60/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
Nar. novine, 60/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera
Nar. novine, 60/16.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Nar. novine, 60/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
Nar. novine, 60/16.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja