Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu
Nar. novine, 13/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
Nar. novine, 13/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 13/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 13/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 13/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 13/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 13/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama
Nar. novine, 13/22
140201 Turizam


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 13/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o proglašenju Posebnog rezervata "Lokve u Majkovima"
Nar. novine, 13/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
090202 Zaštita prirode


Uredba o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini
Nar. novine, 13/22
220106 Računanje vremena


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 12/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2022."
Nar. novine, 12/22
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o Registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 12/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


(* ne važi) Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
Nar. novine, 12/22
100201 Obnova
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o porezima Općine Mihovljan
Nar. novine, 11/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za razvoj društva Albanež d.o.o., Pomer
Nar. novine, 11/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Nar. novine, 11/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za korektivnu dermatologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 11/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za restaurativnu dentalnu medicinu" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 11/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu medicinu osoba starije životne dobi" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 11/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 11/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 11/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
Nar. novine, 11/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 11/22
210301 Političke stranke


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 10/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika
Nar. novine, 10/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva
Nar. novine, 10/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 10/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važ) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela
Nar. novine, 10/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 10/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 9/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe
Nar. novine, 9/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Nar. novine, 9/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Nar. novine, 9/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta
Nar. novine, 9/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 9/22
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 9/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2021.
Nar. novine, 8/22
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2021.
Nar. novine, 8/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja
Nar. novine, 8/22
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 8/22
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja
Nar. novine, 8/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 8/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
Nar. novine, 8/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja
Nar. novine, 8/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode "Telašćica"
Nar. novine, 8/22
090202 Zaštita prirode


Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Nar. novine, 7/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 7/22
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja
Nar. novine, 7/22
200301 Policija


Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 7/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
200301 Policija


Uredba o policijskim zvanjima
Nar. novine, 7/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 7/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 7/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200301 Policija


Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 7/22
200301 Policija
200302 Državna granica


Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Nar. novine, 6/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori
Nar. novine, 6/22
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 6/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 6/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 6/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci
Nar. novine, 6/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o prestanku važenja Odluke o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik
Nar. novine, 6/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 6/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 6/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
Nar. novine, 6/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Nar. novine, 6/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodne usluge d.o.o., Križevci
Nar. novine, 5/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta
Nar. novine, 5/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
Nar. novine, 5/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o oslobađanju obveze plaćanja članarine
Nar. novine, 5/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.
Nar. novine, 5/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 5/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 4/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice
Nar. novine, 4/22
140201 Turizam


Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent
Nar. novine, 4/22
140201 Turizam


Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
Nar. novine, 3/22
090201 Zaštita okoliša


Odluka o proglašenju projekta "Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 3/22
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje
Nar. novine, 3/22
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Nar. novine, 2/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području grada Otočca
Nar. novine, 2/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije
Nar. novine, 2/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o označavanju autocesta
Nar. novine, 2/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 2/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 2/22
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 2/22
130101 Promet općenito
131001 Poštanske i kurirske usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 2/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme
Nar. novine, 2/22
200201 Obrana


Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 2/22
200201 Obrana


Pravilnik o Očevidniku distributera
Nar. novine, 2/22
180107 Audiovizualne djelatnosti


Pravilnik o Očevidniku prikazivača
Nar. novine, 2/22
180107 Audiovizualne djelatnosti


Pravilnik o Očevidniku producenata
Nar. novine, 2/22
180107 Audiovizualne djelatnosti


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 2/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Nar. novine, 1/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Nar. novine, 1/22
090303 Gospodarenje otpadom