Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 71/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 71/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 71/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
Nar. novine, 71/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Surabayi
Nar. novine, 71/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 71/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 71/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o osobnoj asistenciji
Nar. novine, 71/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
Nar. novine, 71/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora
Nar. novine, 71/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju karantene
Nar. novine, 70/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)
Nar. novine, 70/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o proglašavanju opasnosti od epidemije
Nar. novine, 70/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N2O)
Nar. novine, 70/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 70/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
Nar. novine, 70/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu
Nar. novine, 70/23
200301 Policija


Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja
Nar. novine, 70/23
080301 Energija, općenito


Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 70/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga
Nar. novine, 70/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Nar. novine, 70/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga
Nar. novine, 70/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o uslužnim područjima
Nar. novine, 70/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o imenovanju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata
Nar. novine, 70/23
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 70/23
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 70/23
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 70/23
180201 Sport
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 70/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 70/23
220203 Hrvatski sabor


Deklaracija o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932. – 1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom
Nar. novine, 70/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik
Nar. novine, 69/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
Nar. novine, 69/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Nar. novine, 69/23
050102 Sprječavanje pranja novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima
Nar. novine, 69/23
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o vođenju registra pružatelja usluga virtualne imovine i procjeni dobrog ugleda fizičkih osoba u pružateljima usluga virtualne imovine
Nar. novine, 69/23
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o privremenim zabranama u slučaju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom i uvjetima za određivanje stope konverzije te provođenje pojednostavnjenog smanjenja temeljnoga kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u sanaciji središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 69/23
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja
Nar. novine, 69/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 69/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici
Nar. novine, 69/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o provedbi intervencije 77.06. "Potpora LEADER (CLLD) pristupu" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 69/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Statut Zelene alternative - održivog razvoja Hrvatske
Nar. novine, 68/23
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 68/23
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 68/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu
Nar. novine, 68/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 68/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Nar. novine, 68/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.
Nar. novine, 68/23
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanja
Nar. novine, 68/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Rješenje o imenovanju predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Nar. novine, 68/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Rješenje o imenovanju supredsjedateljice i članova Zajedničkog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu
Nar. novine, 68/23
271501 Mirno rješavanje sporova (Međunarodno pravo)


Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
Nar. novine, 68/23
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva
Nar. novine, 68/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda
Nar. novine, 68/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
210101 Ustanove, općenito


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mauricijusu, sa sjedištem u Port Louisu
Nar. novine, 68/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Mauricijusu, sa sjedištem u Port Louisu
Nar. novine, 68/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 68/23
090101 Održivi razvitak
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o sadržaju i obrascu primaljske liste
Nar. novine, 67/23
190303 Primaljstvo


Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini
Nar. novine, 67/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 67/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170701 Obrazovne kvalifikacije


Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 67/23
020501 Kolektivni ugovori
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave
Nar. novine, 67/23
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Zakon o državnom inspektoratu
Nar. novine, 67/23
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 67/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o međunarodnom privatnom pravu
Nar. novine, 67/23
250901 Kolizijski propisi, mjerodavno pravo


Zakon o mirnom rješavanju sporova
Nar. novine, 67/23
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
Nar. novine, 66/23
170701 Obrazovne kvalifikacije
190207 Hitna medicina
190302 Sestrinstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Nar. novine, 66/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 66/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 66/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
Nar. novine, 66/23
220301 Državna uprava, općenito
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava
Nar. novine, 66/23
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2023.
Nar. novine, 66/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2023. godine
Nar. novine, 66/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220304 Službena statistika


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 66/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu
Nar. novine, 65/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023.
Nar. novine, 65/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2023.
Nar. novine, 65/23
220304 Službena statistika


Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024.
Nar. novine, 65/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o proglašenju projekta "Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru" od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/23
180106 Kazališta
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu
Nar. novine, 65/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama
Nar. novine, 65/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o proglašenju projekta "Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/23
190401 Zdravstvene ustanove
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi
Nar. novine, 65/23
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Dubrovniku
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Zadru
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Osijeku
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje kojim se Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za komunikacijske bolesti"
Nar. novine, 64/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Zavod za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice"
Nar. novine, 64/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za biologijsku psihijatriju"
Nar. novine, 64/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli"
Nar. novine, 64/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 64/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 64/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 64/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja
Nar. novine, 64/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 64/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete
Nar. novine, 64/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090202 Zaštita prirode


Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 64/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 64/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 64/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 64/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 64/23
220203 Hrvatski sabor


Zakon o radu
Nar. novine, 64/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, za potrebe rada Kaznenog odjela
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, za potrebe Kaznenog odjela
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu
Nar. novine, 64/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Varaždinu
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Sisku
Nar. novine, 64/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o prirezu porezu na dohodak u Općini Gornji Bogićevci
Nar. novine, 62/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 62/23
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju i prodaji zlatne i srebrne numizmatičke kovanice "Inovacije Fausta Vrančića"
Nar. novine, 62/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 62/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Rješenje o imenovanju zamjenika stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I)
Nar. novine, 62/23
080301 Energija, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 62/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110203 Procjena vrijednosti nekretnina


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenice člana Savjeta za ljudska prava
Nar. novine, 62/23
220101 Ustav RH i ljudska prava


Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 62/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
Nar. novine, 62/23
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
Nar. novine, 61/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi
Nar. novine, 61/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
130301 Unutarnja plovidba


Standard za školske knjižnice
Nar. novine, 61/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Nar. novine, 61/23
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o imenovanju članova Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Nar. novine, 61/23
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije
Nar. novine, 61/23
060101 Normizacija, akreditacija


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme
Nar. novine, 61/23
060101 Normizacija, akreditacija


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 61/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura


Odluka o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025.
Nar. novine, 61/23
220202 Vlada RH


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 61/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o Popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 61/23
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Rješenje o prestanku važenja rješenja o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Jurovski Brod
Nar. novine, 60/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja rješenja o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelza II. kategorije Kamanje
Nar. novine, 60/23
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja rješenja o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Pribanjci
Nar. novine, 60/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 60/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 59/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
220102 Ustavni sud


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kukuljanovo - nova za II. i III. zonu
Nar. novine, 59/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubrovnik Nova za I. zonu
Nar. novine, 59/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 59/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 59/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o upisu u registar i vođenju registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja
Nar. novine, 59/23
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca


Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 59/23
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta
Nar. novine, 59/23
130101 Promet općenito


Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 59/23
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Nar. novine, 59/23
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
250501 Parnični postupak


Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
Nar. novine, 59/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o izvanparničnom postupku
Nar. novine, 59/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo