Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
Nar. novine, 84/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Nar. novine, 84/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 84/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
Nar. novine, 84/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Nar. novine, 84/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Nar. novine, 84/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 84/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 84/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 84/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca za dostavljanje i razmjenu podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona
Nar. novine, 84/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o rasporedu radnog vremena
Nar. novine, 84/15.
200201 Obrana


Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 83/15.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u k.o. Breza
Nar. novine, 83/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Uredba o visini vodnoga doprinosa
Nar. novine, 83/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o prestanku važenja Uredbe o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i Liste arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Nar. novine, 83/15.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Starog Grada
Nar. novine, 83/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 83/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 83/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 83/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju" Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" Zagreb, Klinici za unutarnje bolesti
Nar. novine, 83/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dermatološku mikologiju i parazitologiju" Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Klinici za dermatovenerologiju
Nar. novine, 83/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o plutajućim objektima
Nar. novine, 83/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 83/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
Nar. novine, 83/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 83/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
Nar. novine, 83/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
Nar. novine, 83/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
Nar. novine, 83/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti
Nar. novine, 83/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 83/15.
220201 Predsjednik RH


Odluka o prestanku dijela koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Nar. novine, 83/15.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini
Nar. novine, 82/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Nar. novine, 82/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o provedbi Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi
Nar. novine, 82/15.
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Zakon o osiguranju depozita
Nar. novine, 82/15.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 80/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja" Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Nar. novine, 81/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
Nar. novine, 81/15.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Nar. novine, 81/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Nar. novine, 81/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Meso zagorskog purana"
Nar. novine, 81/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Nar. novine, 81/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o čamcima
Nar. novine, 81/15.
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama
Nar. novine, 81/15.
130301 Unutarnja plovidba


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Nar. novine, 81/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 82/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka Sveučilišta u Zadru kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice
Nar. novine, 82/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Nar. novine, 82/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 82/15.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 82/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 82/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 82/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 82/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja
Nar. novine, 82/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"
Nar. novine, 82/15.
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
210501 Zaklade


Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 82/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 82/15.
010301 Sloboda pružanja usluga
170701 Obrazovne kvalifikacije


Rješenje o ovlašćivanju društva EKSPERT d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 126, OIB: 50542907850, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 82/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 81/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
Nar. novine, 81/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Nar. novine, 81/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka Sveučilišta u Zagrebu kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice
Nar. novine, 79/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 79/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 79/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2015.
Nar. novine, 79/15.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 79/15.
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Nar. novine, 79/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Statut Nezavisne liste Stipe Petrina
Nar. novine, 78/15.
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni cenata Ministarstva zdravlja za biologijsku psihijatriju" Zavodu za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Naputak o glomaznom otpadu
Nar. novine, 79/15.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline (od 26. VII. 2015. do 16. X. 2016.)
Nar. novine, 79/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uređivanju šuma
Nar. novine, 79/15.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 79/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (za razdoblje do 5 godina)
Nar. novine, 79/15.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 78/15.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
Nar. novine, 78/15.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 78/15.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu Odluke o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Nar. novine, 78/15.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito
270601 Granice, vize, prihvat i predaja osoba (Međunarodno pravo)


Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Nar. novine, 78/15.
250102 Stranci u RH, azil


Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 78/15.
260201 Europska unija i RH


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
Nar. novine, 78/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 78/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 78/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda
Nar. novine, 78/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
220203 Hrvatski sabor


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije "TRITON" u Sredozemlju
Nar. novine, 78/15.
200201 Obrana


Zakon o zaštiti okoliša
Nar. novine, 78/15.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o poštanskim uslugama
Nar. novine, 78/15.
131001 Poštanske i kurirske usluge


Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
Nar. novine, 78/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 78/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Nar. novine, 78/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
Nar. novine, 78/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Nar. novine, 78/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
Nar. novine, 78/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 78/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj
Nar. novine, 78/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama
Nar. novine, 78/15.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
Nar. novine, 78/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 78/15.
080303 Nafta, plin
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o zračnim lukama
Nar. novine, 78/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o obveznim odnosima
Nar. novine, 78/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 78/15
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 78/15
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 78/15.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 77/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 77/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
Nar. novine, 77/15.
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
Nar. novine, 77/15.
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
Nar. novine, 77/15.
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 77/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Nar. novine, 77/15.
220101 Ustav RH i ljudska prava
240401 Pravobraniteljstvo


Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru
Nar. novine, 77/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra
220703 Koncesije


Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
Nar. novine, 77/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe
Nar. novine, 77/15.
180103 Arhivi


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 77/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 77/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 77/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
Nar. novine, 77/15.
010301 Sloboda pružanja usluga
100101 Prostorno uređenje i gradnja
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Program izobrazbe o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 77/15.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
Nar. novine, 77/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Sali
Nar. novine, 77/15.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu "Zadar"
Nar. novine, 77/15.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu "Zadar"
Nar. novine, 77/15.
200301 Policija


Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
Nar. novine, 77/15.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 77/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda
Nar. novine, 76/15.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
Nar. novine, 76/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Obrovac i dijelove katastarskih općina Zaton Obrovački i Kruševo
Nar. novine, 76/15.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
Nar. novine, 76/15.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi
Nar. novine, 76/15.
271004 Pomorski i riječni promet, more (Međunarodno pravo)


Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 76/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 76/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 76/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu
Nar. novine, 76/15.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 75/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 75/15.
200201 Obrana


Odluka o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
Nar. novine, 75/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 75/15.
200201 Obrana


Zakon o obrani
Nar. novine, 75/15.
200201 Obrana


Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
Nar. novine, 74/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba
Nar. novine, 74/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Nar. novine, 74/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 74/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
Nar. novine, 74/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.
Nar. novine, 74/15.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije
Nar. novine, 74/15.
220201 Predsjednik RH


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 17-toj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
Nar. novine, 74/15.
260201 Europska unija i RH


Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor
Nar. novine, 74/15.
220203 Hrvatski sabor


Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Nar. novine, 73/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 73/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 73/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 73/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 73/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 5. 2015.)
Nar. novine, 73/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje