Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3861/2013. od 16. srpnja 2013.
Nar. novine, 99/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1304/2013 od 16. srpnja 2013.
Nar. novine, 99/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013.
Nar. novine, 99/13.
010104 Preuzimanje dioničkih društava


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 99/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 99/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
Nar. novine, 99/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 99/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Poslovnik pučkog pravobranitelja
Nar. novine, 99/13.
240401 Pravobraniteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam ili masu
Nar. novine, 99/13.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 99/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
Nar. novine, 99/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
Nar. novine, 99/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o stjecanju statusa specijalista laboratorijske imunologije
Nar. novine, 99/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
Nar. novine, 99/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Nar. novine, 99/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi sheme školskog voća
Nar. novine, 99/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora
Nar. novine, 99/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare
Nar. novine, 99/13.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu
Nar. novine, 99/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Nar. novine, 99/13.
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


( * ne važi) Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama
Nar. novine, 99/13.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.
Nar. novine, 99/13.
220108 Nacionalne manjine
220202 Vlada RH


Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za provedbu službenog obavješćivanja
Nar. novine, 99/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine
Nar. novine, 99/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama, do 1. listopada 2013. godine
Nar. novine, 99/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 98/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 96/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije (na neodređeno vrijeme)
Nar. novine, 96/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za graditeljstvo (na neodređeno vrijeme)
Nar. novine, 96/13.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona
Nar. novine, 96/13.
190709 Djelatnost dadilje


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja
Nar. novine, 96/13.
190709 Djelatnost dadilje


( * ne važi) Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 96/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 96/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
Nar. novine, 96/13.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Nar. novine, 96/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele
Nar. novine, 96/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
Nar. novine, 96/13.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 96/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
Nar. novine, 96/13.
220201 Predsjednik RH


Uredba o preoblikovanju Energetskog instituta Hrvoje Požar u ustanovu
Nar. novine, 96/13.
080301 Energija, općenito
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 96/13.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 96/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Nar. novine, 94/13.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance
Nar. novine, 94/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
Nar. novine, 94/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Zakon o elektroničkim medijima
Nar. novine, 94/13.
180401 Mediji, općenito


( * ne važi) Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Nar. novine, 94/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 94/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Nar. novine, 94/13.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 94/13.
180201 Sport


Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu
Nar. novine, 94/13.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Zakon o željeznici
Nar. novine, 94/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
Nar. novine, 94/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Nar. novine, 94/13.
090202 Zaštita prirode


Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Nar. novine, 94/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Nar. novine, 94/13.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 94/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 94/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
Nar. novine, 95/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Kolektivni ugovor za graditeljstvo (na neodređeno vrijeme)
Nar. novine, 97/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.
Nar. novine, 97/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o prestanku važenja Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 97/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
Nar. novine, 97/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 97/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
Nar. novine, 97/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 97/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 97/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih


( * ne važi) Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 97/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


(* ne važi) Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 97/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju
Nar. novine, 97/13.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini
Nar. novine, 97/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju trgovačkog društva "PLETER-USLUGE" d.o.o.
Nar. novine, 97/13.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220202 Vlada RH


Odluka o utvrđivanju nadležnog tijela za izdavanje i ovjeru potvrde kojom se traži suspenzija uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 97/13.
050501 Carinski propisi
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Nar. novine, 97/13.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu
Nar. novine, 97/13.
140201 Turizam


Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Nar. novine, 97/13.
130301 Unutarnja plovidba
271004 Pomorski i riječni promet, more (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Zakon o boravišnoj pristojbi
Nar. novine, 97/13.
140201 Turizam


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Tbilisiju
Nar. novine, 97/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2013.
Nar. novine, 93/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada
Nar. novine, 93/13.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
Nar. novine, 93/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o promidžbenim aktivnostima (društava za osiguranje i društava za reosiguranje)
Nar. novine, 93/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
Nar. novine, 93/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 93/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 93/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 93/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca
Nar. novine, 93/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
Nar. novine, 93/13.
220109 Izborni sustav


Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini
Nar. novine, 93/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila
Nar. novine, 93/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu
Nar. novine, 93/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine
Nar. novine, 93/13.
050501 Carinski propisi


Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava
Nar. novine, 93/13.
010401 Financijsko poslovanje


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin
Nar. novine, 93/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
Nar. novine, 93/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Zakon o inspekcijama u poljoprivredi
Nar. novine, 93/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 93/13.
010701 Poduzetnička infrastruktura


( * ne važi) Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 92/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2013.
Nar. novine, 91/13.
220304 Službena statistika


Kodeks etike ovlaštenih zastupnika
Nar. novine, 91/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
Nar. novine, 91/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja
Nar. novine, 91/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 91/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 91/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 91/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika
Nar. novine, 91/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 91/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
Nar. novine, 91/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 91/13.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu
Nar. novine, 91/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
Nar. novine, 91/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o poštanskim markama
Nar. novine, 91/13.
131001 Poštanske i kurirske usluge


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na te zrakoplove ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ
Nar. novine, 91/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom
Nar. novine, 91/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
Nar. novine, 91/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 91/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
200302 Državna granica


Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
Nar. novine, 91/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik za plinske aparate
Nar. novine, 91/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica
Nar. novine, 91/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o stavljanju izvan snage odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja donijetim sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja
Nar. novine, 91/13.
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za proizvode
Nar. novine, 91/13.
060101 Normizacija, akreditacija


Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 91/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
200201 Obrana


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Agrokor d.d.
Nar. novine, 90/13.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 5. srpnja 2013. godine briše otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Platinum Cash, kojim upravlja PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 5. srpnja 2013. godine briše AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 90/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova
Nar. novine, 90/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Nar. novine, 90/13.
220304 Službena statistika


Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
Nar. novine, 90/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka
Nar. novine, 90/13.
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva


( * ne važi) Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
Nar. novine, 90/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Nar. novine, 90/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
Nar. novine, 90/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača
Nar. novine, 90/13.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 90/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 90/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru
Nar. novine, 90/13.
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
Nar. novine, 90/13.
220301 Državna uprava, općenito


Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Nar. novine, 90/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Nar. novine, 89/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima
Nar. novine, 89/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 89/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini
Nar. novine, 89/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje
Nar. novine, 89/13.
190709 Djelatnost dadilje


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 89/13.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 89/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 89/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Nar. novine, 89/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 89/13.
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava


( * ne važi) Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata
Nar. novine, 89/13.
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava


( * ne važi) Pravilnik o EORI broju
Nar. novine, 89/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 88/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 88/13.
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
Nar. novine, 88/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o provedbi sheme školskog voća
Nar. novine, 88/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 88/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila
Nar. novine, 88/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu
Nar. novine, 88/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih do 1. lipnja 2013.
Nar. novine, 87/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Nar. novine, 86/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (do 23. 12. 2023.)
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 86/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
Nar. novine, 86/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o ekološkoj proizvodnji
Nar. novine, 86/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 86/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o postupanju prema strancima
Nar. novine, 86/13.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova
Nar. novine, 86/13.
200201 Obrana


Pravilnik o doprinosima
Nar. novine, 86/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 86/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 86/13.
220201 Predsjednik RH


Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Zagreb
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Split
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Rijeka
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Osijek
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 86/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika
Nar. novine, 86/13.
050502 Carinska služba


Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (važi do 30. 9. 2024.)
Nar. novine, 85/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Nar. novine, 85/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o kapitalu investicijskih društava
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva
Nar. novine, 85/13.
160201 Leasing


Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 85/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 85/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Nar. novine, 85/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 85/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
Nar. novine, 85/13.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o patentu
Nar. novine, 85/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi
Nar. novine, 85/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak (Općina Lukač)
Nar. novine, 84/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Nar. novine, 84/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050101 Platni promet


Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva
Nar. novine, 84/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
Nar. novine, 84/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Nar. novine, 84/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o sadržaju i izgledu carinskog pečata i carinskog štambilja koji su u uporabi u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi
Nar. novine, 84/13.
050502 Carinska služba


Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
Nar. novine, 84/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
Nar. novine, 84/13.
080301 Energija, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 84/13.
230301 Javna nabava


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 83/13.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije
Nar. novine, 83/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
Nar. novine, 83/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o farmakovigilanciji
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o posebnim zahtjevima za medicinske proizvode izrađene od neživog životinjskog tkiva
Nar. novine, 83/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica
Nar. novine, 83/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


(*ne važi) Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa
Nar. novine, 83/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
271004 Pomorski i riječni promet, more (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa
Nar. novine, 83/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o radionicama za tahografe
Nar. novine, 83/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Nar. novine, 83/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Program vozačkog ispita
Nar. novine, 83/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
Nar. novine, 83/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Zakon o javnoj nabavi
Nar. novine, 83/13.
230301 Javna nabava


Zakon o nadzoru državne granice
Nar. novine, 83/13.
200301 Policija
200302 Državna granica
270601 Granice, vize, prihvat i predaja osoba (Međunarodno pravo)