Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 39/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 39/18.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 39/18.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 39/18.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
Nar. novine, 39/18.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 39/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(*ne važi) Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi
Nar. novine, 39/18.
200201 Obrana


(*ne važi) Odluka o visini naknade za stanovanje
Nar. novine, 39/18.
200201 Obrana


Odluka o rasporedu radnog vremena
Nar. novine, 39/18.
200201 Obrana


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 39/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 39/18.
200201 Obrana


Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
Nar. novine, 39/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 39/18.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o vanjskim poslovima
Nar. novine, 39/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o Središnjem registru osiguranika
Nar. novine, 39/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 39/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina
Nar. novine, 38/18.
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja
Nar. novine, 38/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije
Nar. novine, 38/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o nuklearnom osiguranju
Nar. novine, 38/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb
Nar. novine, 38/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Nar. novine, 38/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 38/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
Nar. novine, 38/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije
Nar. novine, 38/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Nar. novine, 38/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Nar. novine, 38/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću (do 1. 3. 2022.)
Nar. novine, 37/18.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2018.
Nar. novine, 37/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 37/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji
Nar. novine, 37/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 37/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 37/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
Nar. novine, 37/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 37/18.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (do 31. XII. 2019.)
Nar. novine, 36/18.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu
Nar. novine, 36/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije
Nar. novine, 36/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o prestanku ovlaštenja Damiru Cebinu, vlasniku obrta POŽAR- SIGURNOST iz Zagreba, Buzin, Cebini 22a, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 36/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 36/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
Nar. novine, 36/18.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * djelomično u primjeni) Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Nar. novine, 35/18.
050101 Platni promet


Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
Nar. novine, 35/18.
190302 Sestrinstvo


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.
Nar. novine, 35/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Nar. novine, 35/18.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 35/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
Nar. novine, 35/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 35/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.2 "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 35/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 35/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju
Nar. novine, 35/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 35/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 35/18.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 34/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Proložac
Nar. novine, 34/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Lokvičići
Nar. novine, 34/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 34/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 34/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 34/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 34/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 34/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 34/18.
200301 Policija


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
Nar. novine, 34/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 34/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
Nar. novine, 34/18.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
Nar. novine, 34/18.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju
Nar. novine, 34/18.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 34/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
Nar. novine, 34/18.
050501 Carinski propisi


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine
Nar. novine, 33/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
Nar. novine, 32/18.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje
Nar. novine, 32/18.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade
Nar. novine, 32/18.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika
Nar. novine, 32/18.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 32/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
Nar. novine, 32/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 32/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
Nar. novine, 32/18.
090202 Zaštita prirode


Odluka o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva
Nar. novine, 32/18.
200201 Obrana


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
Nar. novine, 31/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
Nar. novine, 31/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 31/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 31/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Nar. novine, 31/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 31/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020.
Nar. novine, 31/18.
220304 Službena statistika