Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 58/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice i člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
Nar. novine, 58/23
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 58/23
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 58/23
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 58/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 58/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2023. godini
Nar. novine, 57/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 58/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 58/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 58/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 58/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 58/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Istarski med/Istrski med" - zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 58/23
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu
Nar. novine, 58/23
030301 Ovršni postupak
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 58/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 55/23
020501 Kolektivni ugovori
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 55/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora
Nar. novine, 55/23
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o prijavi bolesti životinja
Nar. novine, 55/23
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
090202 Zaštita prirode
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 55/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika
Nar. novine, 55/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.
Nar. novine, 55/23
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o ukidanju statusa otpada
Nar. novine, 55/23
090303 Gospodarenje otpadom


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Komiža
Nar. novine, 55/23
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka Hvar
Nar. novine, 55/23
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka Stari Grad
Nar. novine, 55/23
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
200302 Državna granica


Kriterij za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka
Nar. novine, 54/23
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
250201 Upravni postupak
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 54/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Viduševac nova
Nar. novine, 54/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksida
Nar. novine, 54/23
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Nar. novine, 54/23
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 54/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, za potrebe rada Kaznenog odjela
Nar. novine, 53/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru
Nar. novine, 53/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)
Nar. novine, 53/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 53/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 53/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
200302 Državna granica


Pravilnik o zakupu skladišta
Nar. novine, 53/23
230401 Robne zalihe RH


Pravilnik o skladištenju robnih zaliha
Nar. novine, 53/23
230401 Robne zalihe RH


Pravilnik o upravljanju i obnavljanju robnih zaliha
Nar. novine, 53/23
230401 Robne zalihe RH


Rješenje o razrješenju privremene rektorice Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"
Nar. novine, 53/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana


Pravilnik o podnošenju zahtjeva i izdavanju potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
Nar. novine, 53/23
050501 Carinski propisi


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova međuvladinog Mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 53/23
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 53/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
Nar. novine, 53/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Statut Demokratskog HSS-a
Nar. novine, 52/23
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 52/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Odluka o lokalnim porezima Općine Trpanj
Nar. novine, 52/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o poništenju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga digitalnog radija (DAB+) broj 01/23
Nar. novine, 52/23
180402 Elektronički mediji


Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja za područje digitalne regije DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije)
Nar. novine, 52/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za područje digitalne regije MUX 1 (Republika Hrvatska)
Nar. novine, 52/23
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti mreža i usluga
Nar. novine, 52/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2023.
Nar. novine, 52/23
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2023.
Nar. novine, 52/23
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Velika Ves Nova
Nar. novine, 52/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Podstrana Nova za I. zonu
Nar. novine, 52/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu
Nar. novine, 52/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 52/23
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 52/23
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka
Nar. novine, 52/23
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Đurmanec
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Luke Poljanske
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Plavić
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornji Čemehovec
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Mali Tabor
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Miljana
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mihanović Dol
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Razvor
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hum na Sutli
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Lupinjak
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Macelj – I. kategorije
Nar. novine, 52/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 52/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Rješenje o imenovanju ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 52/23
010401 Financijsko poslovanje
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260201 Europska unija i RH


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.
Nar. novine, 51/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o primicima radnika
Nar. novine, 51/23
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Nar. novine, 51/23
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o sustavu upravljanja
Nar. novine, 51/23
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 51/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu
Nar. novine, 51/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini
Nar. novine, 51/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini
Nar. novine, 51/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19" pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini
Nar. novine, 51/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjere I.9 "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine
Nar. novine, 51/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini
Nar. novine, 51/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 51/23
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 51/23
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.
Nar. novine, 51/23
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Nar. novine, 51/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o financijskim konglomeratima
Nar. novine, 51/23
160102 Banke, kreditne institucije
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o sudskim pristojbama
Nar. novine, 51/23
240202 Sudske pristojbe


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.
Nar. novine, 50/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 50/23
200201 Obrana


Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Nar. novine, 50/23
200201 Obrana


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 50/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 50/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine
Nar. novine, 49/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 49/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Obiteljski zakon
Nar. novine, 49/23
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 48/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 48/23
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o donošenju Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2023. do 2025. godine
Nar. novine, 48/23
010701 Poduzetnička infrastruktura
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o razrješenju pročelnika Kabineta predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 48/23
220201 Predsjednik RH


Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 48/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 48/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 48/23
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja