Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 119/20.
220203 Hrvatski sabor


Statut Turističke zajednice Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 119/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Trogira
Nar. novine, 119/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Čakovca
Nar. novine, 119/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 119/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 28. II. 2021.)
Nar. novine, 119/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 119/20.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
Nar. novine, 119/20.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 119/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
Nar. novine, 119/20.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu
Nar. novine, 119/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Statut Turističke zajednice Zadarske županije
Nar. novine, 118/20.
140201 Turizam


Odluka kojom se potvrđuje da sustav NKSInst udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 118/20.
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o eksternalizaciji
Nar. novine, 118/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.
Nar. novine, 118/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu ultrasonografije u anesteziologiji i intenzivnoj medicini« Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 118/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde« Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 118/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 118/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Nar. novine, 118/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 118/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 118/20.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace
Nar. novine, 117/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 117/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 117/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 15. XII. 2020.)
Nar. novine, 117/20.
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
Nar. novine, 117/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 117/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 116/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 116/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Nar. novine, 116/20.
200301 Policija


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini
Nar. novine, 116/20.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 116/20.
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave
Nar. novine, 116/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Poslovnik o radu Odbora za europske poslove
Nar. novine, 116/20.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 115/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 115/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014
Nar. novine, 115/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2020.
Nar. novine, 115/20.
220304 Službena statistika


Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
Nar. novine, 115/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
Nar. novine, 115/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 115/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 115/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 115/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 115/20.
200301 Policija


Odluka o imenovanju zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 115/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju liste ispitivača za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
Nar. novine, 115/20.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta
Nar. novine, 114/20.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 114/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 114/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 114/20.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 114/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 28. II. 2021.)
Nar. novine, 113/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 113/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 113/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o iznimnoj obustavi nužne mjere obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za goste u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije (do 1. 11. 2020.)
Nar. novine, 113/20.
200301 Policija


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 113/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 113/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije
Nar. novine, 113/20.
190301 Liječništvo


Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
Nar. novine, 113/20.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
Nar. novine, 112/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 112/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Nar. novine, 112/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 112/20.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 112/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Statut Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 111/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice
Nar. novine, 111/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva
Nar. novine, 111/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika
Nar. novine, 111/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
Nar. novine, 111/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Nar. novine, 111/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 111/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Nar. novine, 111/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 111/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Nar. novine, 111/20.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
Nar. novine, 110/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
Nar. novine, 110/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz
Nar. novine, 110/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
Nar. novine, 110/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar
Nar. novine, 110/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 110/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 110/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 110/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
Nar. novine, 110/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
Nar. novine, 110/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2020.
Nar. novine, 110/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
Nar. novine, 110/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (do 22. X. 2020.)
Nar. novine, 110/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 110/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (do 22. X. 2020.)
Nar. novine, 110/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Karlovačke županije (do 8. XI. 2020.)
Nar. novine, 110/20.
200301 Policija


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine
Nar. novine, 109/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 108/20.
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 108/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije (do 20. X. 2020.)
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (do 5. IX. 2020.)
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 108/20.
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Popovače
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19"
Nar. novine, 108/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. "Zaštita javnog zdravlja – COVID-19"
Nar. novine, 108/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Nar. novine, 108/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
Nar. novine, 107/20.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
Nar. novine, 107/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 107/20.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsku genetiku, metaboličke bolesti djece i novorođenački probir" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 107/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 107/20.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Nar. novine, 107/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Nar. novine, 107/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu
Nar. novine, 107/20.
010201 Obrt


Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Nar. novine, 107/20.
010201 Obrt


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja
Nar. novine, 107/20.
010201 Obrt


Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
Nar. novine, 107/20.
010201 Obrt


Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
Nar. novine, 107/20.
010201 Obrt


Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 107/20.
250102 Stranci u RH, azil
260201 Europska unija i RH


Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole
Nar. novine, 107/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Zakon o koncesijama
Nar. novine, 107/20.
220703 Koncesije