Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


(* ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Nar. novine, 44/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 44/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o vođenju registara
Nar. novine, 44/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 44/19.
200201 Obrana


Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 43/19.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 43/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
Nar. novine, 42/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu
Nar. novine, 42/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Gornje Dubrave
Nar. novine, 42/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Donje Dubrave
Nar. novine, 42/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Janja Gora
Nar. novine, 42/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Saborsko
Nar. novine, 42/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine
Nar. novine, 42/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
Nar. novine, 42/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o ovlašćivanju društva ELVOD INŽENJERING j.d.o.o. iz Hercegovca, Moslavačka 177, OIB: 22246333952, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva MARSONIA-INSPEKT d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ante Starčevića 54/2, OIB: 53959561768, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ALTA ZAŠTITA d.o.o. iz Malog Lošinja, Vresikovo 29, OIB: 54600229024, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZADAR DIENST d.o.o. iz Zadra, Ivana Lucića 18, OIB: 63813070525, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva HOFER CONSULTING j.d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 63, OIB: 62903673518, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva PRO-PLAN d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 83564761401, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o prehrani pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 42/19.
200201 Obrana


Uredba o visini vodnoga doprinosa
Nar. novine, 42/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Stranke za narod
Nar. novine, 41/19.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 41/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o Izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)
Nar. novine, 41/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2019.
Nar. novine, 41/19.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
Nar. novine, 41/19.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Nar. novine, 41/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 41/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
Nar. novine, 41/19.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina
Nar. novine, 41/19.
190401 Zdravstvene ustanove
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu
Nar. novine, 40/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 40/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 40/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 40/19.
220108 Nacionalne manjine
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 40/19.
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
Nar. novine, 40/19.
180201 Sport
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Nar. novine, 40/19.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 40/19.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 40/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje
Nar. novine, 39/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske vode) na tržištu
Nar. novine, 39/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
Nar. novine, 39/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
Nar. novine, 39/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
Nar. novine, 39/19.
060301 Opća sigurnost proizvoda
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
Nar. novine, 39/19.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
Nar. novine, 39/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
Nar. novine, 39/19.
080301 Energija, općenito


Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 39/19.
050502 Carinska služba


Zakon o gradnji
Nar. novine, 39/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 39/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Nar. novine, 39/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o suzbijanju zlouporabe droga
Nar. novine, 39/19.
200301 Policija


Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 39/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o korištenju psa pomagača
Nar. novine, 39/19.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Odluka Agencije za elektroničke medije za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija te neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 38/19.
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
Nar. novine, 38/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2019.
Nar. novine, 38/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o žigu
Nar. novine, 38/19.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove
Nar. novine, 38/19.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Meso crne slavonske svinje" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 38/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Naredba o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini
Nar. novine, 38/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 38/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 38/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Nar. novine, 38/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod
Nar. novine, 38/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora
Nar. novine, 38/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 36/19.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP VII - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
Nar. novine, 36/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj EP VI – obrasci za provedbu izbora
Nar. novine, 36/19.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj M-III – obrasci za provedbu izbora
Nar. novine, 36/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o radionicama za tahografe
Nar. novine, 36/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 36/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( *ne važi) Rješenje o određivanju područja Stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gola
Nar. novine, 36/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja Stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Koprivnica
Nar. novine, 36/19.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 36/19.
080401 Industrija, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće
Nar. novine, 37/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja
Nar. novine, 37/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
Nar. novine, 37/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 37/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad
Nar. novine, 37/19.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Nar. novine, 36/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Obvezatne upute broj EP IX - o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 36/19.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 35/19.
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Nar. novine, 35/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 35/19.
080401 Industrija, općenito
130101 Promet općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo
Nar. novine, 35/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
Nar. novine, 35/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 35/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova
Nar. novine, 35/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 35/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 35/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godinu
Nar. novine, 35/19.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
Nar. novine, 35/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 35/19.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0001 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, dijela Bjelovarsko-bilogorske i dijela Brodsko-posavske županije trgovačkom društvu Slavonsko-brodska televizija d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0002 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za šire područje grada Krka (gradovi Krk i Crikvenica te općine Baška, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Omišalj, Punat) trgovačkom društvu Radio otok Krk d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0003 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Raba trgovačkom društvu Radio Rab d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0004, od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za šire područje grada Sinja (gradovi Sinj i Vrlika te općine Kijevo, Civljane, Hrvace, Dicmo i Dugopolje) trgovačkom društvu Hit radio d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0005, od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Pule trgovačkom društvu Infantinfo d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0006 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Velika Gorica, Općina Lekenik i Kravarsko trgovačkom društvu E-radio d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0007 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Trogira trgovačkom društvu Trogir holding d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0008 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje Bjelovarsko-bilogorske županije trgovačkom društvu Alfa d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0016 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Imotskog (grad Imotski te općine Zmijavci, Podbablje, Runovići, Lokvičići i Proložac) trgovačkom društvu Hilaris d.o.o.
Nar. novine, 34/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Obvezne upute FMLN-I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine koji će se održati 5. svibnja 2019.
Nar. novine, 34/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-III - o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 34/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj MLN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
Nar. novine, 34/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 34/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu
Nar. novine, 34/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(* ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 34/19.
220201 Predsjednik RH


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale – Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
Nar. novine, 34/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima
Nar. novine, 33/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka
Nar. novine, 33/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana
Nar. novine, 33/19.
230301 Javna nabava


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Malostonska kamenica", zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 33/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
Nar. novine, 33/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Nar. novine, 33/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Nar. novine, 32/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o lovstvu
Nar. novine, 32/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Nar. novine, 32/19.
070801 Šumarstvo


Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 32/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Nar. novine, 32/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o zaštiti životinja
Nar. novine, 32/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 32/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 32/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
Nar. novine, 32/19.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


( * ne važi) Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Nar. novine, 32/19.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


Zakon o duhanu
Nar. novine, 32/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
Nar. novine, 32/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Nar. novine, 32/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Zakon o trgovini
Nar. novine, 32/19.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Nar. novine, 32/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o elektroničkoj trgovini
Nar. novine, 32/19.
120201 Elektronička trgovina


( * ne važi) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Nar. novine, 32/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Nar. novine, 32/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
250601 Arbitraža, mirenje


Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 32/19.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o željeznici
Nar. novine, 32/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o vinu
Nar. novine, 32/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 32/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 32/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj M-II – Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj M-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi
Nar. novine, 32/19.
050104 Financijska agencija (FINA)
230301 Javna nabava


Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi
Nar. novine, 32/19.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 32/19.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 32/19.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
Nar. novine, 32/19.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 32/19.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 32/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito