Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
Nar. novine, 93/15.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 93/15.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj investicijskoj korporaciji
Nar. novine, 93/15.
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)
271103 Ulaganja (Međunarodno pravo)


( * djelomično u primjeni) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važi samo čl. 30.)
Nar. novine, 93/15.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 93/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 93/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 93/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/011, od 30. srpnja 2015., u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Orion d.o.o., sa sjedištem u Bakovčicama, Koprivnička 48.
Nar. novine, 93/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 93/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
Nar. novine, 93/15.
070801 Šumarstvo


Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 93/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije
Nar. novine, 93/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
Nar. novine, 93/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 93/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
Nar. novine, 92/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 92/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Nar. novine, 91/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 91/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 91/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 91/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu
Nar. novine, 91/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
Nar. novine, 91/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima
Nar. novine, 91/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Nar. novine, 91/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service centru
Nar. novine, 91/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu
Nar. novine, 91/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu
Nar. novine, 91/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2015.
Nar. novine, 90/15.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2015.
Nar. novine, 90/15.
220304 Službena statistika


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 90/15.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 90/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o katalogu otpada
Nar. novine, 90/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće
Nar. novine, 89/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
Nar. novine, 89/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Nar. novine, 89/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari
Nar. novine, 89/15.
090205 Zaštita od eksplozija


Pravilnik o mjernim jedinicama
Nar. novine, 88/15.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Nar. novine, 88/15.
090303 Gospodarenje otpadom


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (do 23. 5. 2024.)
Nar. novine, 88/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (od 8. 8. 2015. do do 30. 6. 2016.)
Nar. novine, 88/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Nar. novine, 88/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Curitibi
Nar. novine, 88/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
Nar. novine, 87/15.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 87/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 87/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
200302 Državna granica


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida
Nar. novine, 87/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Nar. novine, 87/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
Nar. novine, 87/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 87/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
Nar. novine, 87/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika
Nar. novine, 87/15.
050502 Carinska služba


Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
Nar. novine, 87/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Rješenje o ovlašćivanju društva BUILD PROTECT d.o.o. iz Rijeke, M. Albaharija 5, OIB: 23448731483, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 86/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 86/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 86/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 86/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 86/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 86/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici
Nar. novine, 86/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 86/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo
Nar. novine, 86/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
Nar. novine, 86/15.
010201 Obrt


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Genovi
Nar. novine, 86/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
Nar. novine, 85/15.
080301 Energija, općenito


( * djelomično u primjeni) Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 85/15.
080301 Energija, općenito


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2015.)
Nar. novine, 85/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 85/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 85/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
Nar. novine, 85/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
Nar. novine, 85/15.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 85/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
Nar. novine, 85/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zaključak klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013. ( o načinu pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska )
Nar. novine, 85/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"
Nar. novine, 85/15.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
Nar. novine, 85/15.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelje azila
Nar. novine, 85/15.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
Nar. novine, 85/15.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o faktoringu
Nar. novine, 85/15.
160202 Faktoring


Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009.
Nar. novine, 85/15.
220202 Vlada RH
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 85/15.
180201 Sport


Zakon o pravu na pristup informacijama
Nar. novine, 85/15.
220801 Pravo na pristup informacijama


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 85/15.
140101 Ugostiteljstvo