Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
Nar. novine, 78/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 78/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 78/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 77/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Obvezatne upute broj FLN – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Milna u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna koji će se održati 30. rujna 2018.
Nar. novine, 77/18.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 77/18.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna
Nar. novine, 77/18.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 77/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 77/18.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Brački varenik" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 77/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.
Nar. novine, 77/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta
Nar. novine, 76/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 76/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Osnovne škole "Stjepan Benceković" u Horvatima dogradnjom športske dvorane
Nar. novine, 76/18.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole "Horvati"u Zagrebu, s dvodijelnom športskom dvoranom
Nar. novine, 76/18.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Ivanja Reka
Nar. novine, 76/18.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna
Nar. novine, 76/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Nar. novine, 76/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 76/18.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 76/18.
080301 Energija, općenito


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Murter-Kornati
Nar. novine, 75/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2018.
Nar. novine, 75/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 75/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 75/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 75/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 75/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
Nar. novine, 75/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 75/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 74/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Mrežna pravila distribucijskog sustava
Nar. novine, 74/18.
080301 Energija, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva CARTESIAN INNOVATION d.o.o. iz Zagreba, Prilaz sv. Josipa Radnika 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 74/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Nar. novine, 74/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o ovlašćivanju društva IMPROVE j.d.o.o. iz Osijeka, Vijenac A. Cesarca 7, OIB: 13429032623, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 73/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Nar. novine, 73/18.
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi


( * ne važi) Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
Nar. novine, 73/18.
050101 Platni promet


Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga
Nar. novine, 73/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2018.
Nar. novine, 73/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)
Nar. novine, 73/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 73/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
Nar. novine, 73/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost"
Nar. novine, 73/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju
Nar. novine, 73/18.
200301 Policija


Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 73/18.
200301 Policija


Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće
Nar. novine, 72/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje
Nar. novine, 72/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 72/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovo za dijelove k. o. Marinići i Srdoči
Nar. novine, 72/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


(* ne važi) Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
Nar. novine, 72/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 72/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 72/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Nar. novine, 71/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
Nar. novine, 71/18
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 71/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini
Nar. novine, 71/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 71/18.
030301 Ovršni postupak
050104 Financijska agencija (FINA)


Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 71/18.
010401 Financijsko poslovanje
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)


Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 71/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 71/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
200201 Obrana


Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
Nar. novine, 71/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
200201 Obrana


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
Nar. novine, 71/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 71/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 71/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu
Nar. novine, 71/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 71/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 71/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji
Nar. novine, 71/18.
050104 Financijska agencija (FINA)


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
Nar. novine, 71/18.
140201 Turizam


Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 70/18.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Bilice
Nar. novine, 70/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 70/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 70/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 70/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 70/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba
Nar. novine, 70/18.
200201 Obrana


Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
Nar. novine, 70/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Nar. novine, 70/18.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost