Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/17-01/007, u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Motonavis d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Pod Jelšun 6
Nar. novine, 49/18.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje o ovlašćivanju društva KONTAKT KUĆANSKI APARATI d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 16, OIB: 89074711870, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva B.B. PROTECT j.d.o.o. iz Podpićana, Zajci 25A, OIB: 71613051877, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva UNOCERT j.d.o.o. iz Zagreba, Balokovićeva 21/4, OIB: 85038594186, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu
Nar. novine, 49/18.
240401 Pravobraniteljstvo


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 49/18.
200301 Policija


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
Nar. novine, 49/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 49/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 49/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 49/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune
Nar. novine, 49/18.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Nar. novine, 49/18.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
Nar. novine, 49/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
Nar. novine, 49/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima
Nar. novine, 49/18.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 49/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o osiguranju carinskog duga
Nar. novine, 49/18.
050501 Carinski propisi


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 48/18.
080301 Energija, općenito


Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 48/18.
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 48/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 48/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 48/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 48/18.
080301 Energija, općenito


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 48/18.
220102 Ustavni sud


Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini
Nar. novine, 48/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 48/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
Nar. novine, 48/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
Nar. novine, 48/18.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
Nar. novine, 48/18.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 48/18.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 48/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
Nar. novine, 48/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 48/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 48/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 48/48.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 47/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 47/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 47/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
Nar. novine, 47/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
Nar. novine, 47/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
Nar. novine, 47/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Nar. novine, 48/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
Nar. novine, 47/18.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (do 30. 11. 2021.)
Nar. novine, 47/18.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
Nar. novine, 47/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
Nar. novine, 47/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (do 1. 3. 2022.)
Nar. novine, 46/18.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 46/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 46/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 46/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 46/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.
Nar. novine, 46/18.
220304 Službena statistika


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 46/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
Nar. novine, 46/18.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 46/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
Nar. novine, 46/18.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 46/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine
Nar. novine, 46/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Nar. novine, 46/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 46/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 46/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o vodama
Nar. novine, 46/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
Nar. novine, 46/18.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
Nar. novine, 46/18.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o industrijskom dizajnu
Nar. novine, 46/18.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Zakon o žigu
Nar. novine, 46/18.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Zakon o patentu
Nar. novine, 46/18.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Nar. novine, 46/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o strancima
Nar. novine, 46/18.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
Nar. novine, 46/18.
130601 Zračne luke i zračni promet
271901 Kaznena djela, policijska suradnja (Međunarodno pravo)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.
Nar. novine, 45/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
Nar. novine, 45/18.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Nar. novine, 45/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
Nar. novine, 45/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
Nar. novine, 45/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


(* ne važi) Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
Nar. novine, 45/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 45/18.
200201 Obrana


Rješenje Ministarstva uprave, klasa: 013-01/18-01/15, urbroj: 515-07-02/1-18-3 od 13. svibnja 2018.
Nar. novine, 44/18.
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola
Nar. novine, 43/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Tarašica 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 43/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 43/18.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o pomorskom peljarenju
Nar. novine, 43/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 43/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
Nar. novine, 43/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 43/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 43/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH


Strateški pregled obrane
Nar. novine, 43/18.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
Nar. novine, 43/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu, kao ispostave Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari
Nar. novine, 43/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Tisno
Nar. novine, 42/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Lupoglav
Nar. novine, 42/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 42/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 42/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje
Nar. novine, 42/18.
050101 Platni promet
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima
Nar. novine, 42/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja
Nar. novine, 42/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije
Nar. novine, 42/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
Nar. novine, 42/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava
Nar. novine, 42/18.
200202 Oružje i vojna oprema


Zaključak o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 42/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije
Nar. novine, 42/18.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 42/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
Nar. novine, 42/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Nar. novine, 42/18.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 41/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
Nar. novine, 41/18.
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
Nar. novine, 41/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
Nar. novine, 41/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. "Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište"
Nar. novine, 41/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 41/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje
Nar. novine, 40/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
Nar. novine, 40/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
Nar. novine, 40/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine
Nar. novine, 40/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Farou
Nar. novine, 40/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva