Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * djelomično u primjeni) Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
Nar. novine, 106/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
Nar. novine, 106/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom
Nar. novine, 106/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 1. XI. 2020.)
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (do 1. 11. 2020.)
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 106/20.
200301 Policija


Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
Nar. novine, 106/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 105/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 105/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 105/20.
200301 Policija


Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Nar. novine, 105/20.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 105/20.
140201 Turizam


Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
Nar. novine, 105/20.
180103 Arhivi


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 105/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


(* ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 105/20.
220201 Predsjednik RH


Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji
Nar. novine, 105/20.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o imenovanju zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 104/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Statut Turističke zajednice Varaždinske županije
Nar. novine, 104/20.
140201 Turizam


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
Nar. novine, 104/20.
080301 Energija, općenito


Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 104/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (do 22. X. 2020.)
Nar. novine, 104/20.
200301 Policija


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
Nar. novine, 104/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
Nar. novine, 104/20.
200301 Policija


Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama
Nar. novine, 104/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda "Bračko maslinovo ulje" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 104/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
Nar. novine, 104/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
Nar. novine, 103/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2020.
Nar. novine, 103/20.
220304 Službena statistika


Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)
Nar. novine, 103/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 103/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 103/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 103/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 103/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 103/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
Nar. novine, 103/20.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina
Nar. novine, 102/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 102/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (do 1. 11. 2020.)
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 102/20.
200301 Policija


Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 102/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine
Nar. novine, 102/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
Nar. novine, 102/20.
020202 Državni (stručni) ispit


Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 102/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 102/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
Nar. novine, 102/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 102/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 101/20.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019."
Nar. novine, 101/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2020.
Nar. novine, 101/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 101/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 101/20.
200301 Policija


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Nar. novine, 101/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
Nar. novine, 101/20.
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 101/20.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Odesi
Nar. novine, 101/20.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
Nar. novine, 101/20.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 100/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 1. XI. 2020.)
Nar. novine, 100/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (do 22. X. 2020.)
Nar. novine, 100/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
Nar. novine, 100/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (do 5. IX. 2020.)
Nar. novine, 100/20.
200301 Policija


Poslovnik pučkog pravobranitelja
Nar. novine, 100/20.
240401 Pravobraniteljstvo


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Nar. novine, 100/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj FMLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020.
Nar. novine, 99/20.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-III o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 99/20.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj MLN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 99/20.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
Nar. novine, 99/20.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 99/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 99/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (do 22. X. 2020.)
Nar. novine, 99/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije (do 20. X. 2020.)
Nar. novine, 99/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
Nar. novine, 99/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. "Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište"
Nar. novine, 99/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 99/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
Nar. novine, 99/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost"
Nar. novine, 99/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 99/20.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19
Nar. novine, 99/20.
200301 Policija


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 98/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
Nar. novine, 98/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
Nar. novine, 98/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 98/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 10. 2020. do 31. 12. 2020.)
Nar. novine, 98/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.
Nar. novine, 98/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.
Nar. novine, 98/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.
Nar. novine, 98/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Klenovnik)
Nar. novine, 98/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 1. XI. 2020.)
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije (do 15. IX. 2020.)
Nar. novine, 98/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (do 1. 11. 2020.)
Nar. novine, 98/20.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurooftalmologijju" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 98/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Nar. novine, 98/20.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje