Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 17/17.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Nar. novine, 17/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama
Nar. novine, 17/17.
090202 Zaštita prirode


Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Nar. novine, 17/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 17/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Nar. novine, 17/17.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
Nar. novine, 17/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
Nar. novine, 17/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 17/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o proglašenju Projekta "Hoteli Plat" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 17/17.
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu
Nar. novine, 17/17.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Nar. novine, 17/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec
Nar. novine, 16/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
Nar. novine, 16/17.
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
Nar. novine, 16/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini
Nar. novine, 16/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
Nar. novine, 16/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje
Nar. novine, 16/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 16/17.
200301 Policija


Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 16/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Zakon o tržištu plina
Nar. novine, 16/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 16/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta
Nar. novine, 16/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Zakon o poticanju zapošljavanja
Nar. novine, 16/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Nar. novine, 16/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o prestanku važenja Metodoloških osnova za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima
Nar. novine, 15/17.
220304 Službena statistika


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 15/17.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 15/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 15/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Nar. novine, 15/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
Nar. novine, 15/17.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 15/17.
260201 Europska unija i RH


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Nar. novine, 15/17.
260201 Europska unija i RH


Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini
Nar. novine, 15/17.
220106 Računanje vremena


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 14/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 14/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu
Nar. novine, 14/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2017. godinu
Nar. novine, 14/17.
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 14/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
Nar. novine, 14/17.
200201 Obrana


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini
Nar. novine, 14/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
Nar. novine, 14/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
Nar. novine, 14/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini
Nar. novine, 14/17
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 14/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
Nar. novine, 14/17.
220301 Državna uprava, općenito


Obvezatne upute broj L I – Obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih povjerenstava
Nar. novine, 14/17.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (s Uputama)
Nar. novine, 13/17.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 13/17
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 13/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
Nar. novine, 13/17.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini
Nar. novine, 13/17.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
Nar. novine, 13/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja
Nar. novine, 12/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 12/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 12/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 12/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća
Nar. novine, 12/17.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
Nar. novine, 12/17.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
Nar. novine, 12/17.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
Nar. novine, 12/17.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 12/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa
Nar. novine, 12/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
Nar. novine, 11/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 11/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 11/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 11/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 11/17.
220301 Državna uprava, općenito


Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu
Nar. novine, 10/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
Nar. novine, 10/17.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Nar. novine, 10/17.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 10/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 10/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Nar. novine, 10/17.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini
Nar. novine, 10/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
Nar. novine, 10/17.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 10/17.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva IRI SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 9/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja
Nar. novine, 9/17.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini
Nar. novine, 9/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
Nar. novine, 9/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica
Nar. novine, 9/17.
220301 Državna uprava, općenito
250101 Državljanstvo, javne isprave


Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica
Nar. novine, 9/17.
220301 Državna uprava, općenito
250101 Državljanstvo, javne isprave


Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu
Nar. novine, 9/17.
220301 Državna uprava, općenito
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice
Nar. novine, 9/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 9/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke