Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 21. XII. 2020.)
Nar. novine, 132/20.
200301 Policija


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
Nar. novine, 132/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica
Nar. novine, 132/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
Nar. novine, 132/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 132/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 132/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o udjelima AIF-ova
Nar. novine, 132/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014
Nar. novine, 132/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 15. I. 2021.)
Nar. novine, 132/20.
200301 Policija


( * ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 131/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


(* ne važi) Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Nar. novine, 131/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020.)
Nar. novine, 131/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2021. godini
Nar. novine, 131/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o porezima Grada Imotskog
Nar. novine, 131/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 15. II. 2021.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije (do 31. 1. 2021.)
Nar. novine, 131/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 28. II. 2021.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (do 21. XII. 2020.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik
Nar. novine, 131/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 21. XII. 2020.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (do 12. XII. 2020.)
Nar. novine, 131/20.
200301 Policija


Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta
Nar. novine, 131/20.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 131/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
Nar. novine, 131/20.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Nar. novine, 131/20.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Daruvara
Nar. novine, 130/20.
200301 Policija


Statut Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije
Nar. novine, 130/20.
140201 Turizam


Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu
Nar. novine, 130/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Vrbnik
Nar. novine, 130/20.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske
Nar. novine, 130/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 130/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za studeni/prosinac 2020. godine
Nar. novine, 130/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine
Nar. novine, 130/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama
Nar. novine, 130/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
Nar. novine, 130/20.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
Nar. novine, 130/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
Nar. novine, 130/20.
220303 Upravna inspekcija
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu
Nar. novine, 130/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda
Nar. novine, 130/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o EORI broju
Nar. novine, 130/20.
050501 Carinski propisi


( * ne važe) Mrežna pravila prijenosnog sustava
Nar. novine, 128/20.
080301 Energija, općenito


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.
Nar. novine, 128/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Gospića
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 15. XII. 2020.)
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Daruvara
Nar. novine, 128/20.
200301 Policija


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 128/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Samoborska češnjovka«/»Samoborska češnofka« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 128/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska janjetina« – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 128/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima
Nar. novine, 128/20.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC8
Nar. novine, 128/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 128/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
Nar. novine, 128/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


Statut Turističke zajednice grada Zagreba
Nar. novine, 127/20.
140201 Turizam


Odluka o porezima Općine Pirovac
Nar. novine, 127/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 127/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja
Nar. novine, 127/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 127/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 127/20.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 127/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Program vozačkog ispita
Nar. novine, 127/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
Nar. novine, 127/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola
Nar. novine, 127/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 126/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 126/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 126/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 126/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 126/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut političke stranke Demokrati
Nar. novine, 125/20.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020."
Nar. Novine, 125/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna
Nar. novine, 125/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2020.
Nar. novine, 125/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara
Nar. novine, 125/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (do 12. XII. 2020.)
Nar. novine, 125/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Nar. novine, 125/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace
Nar. novine, 125/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti
Nar. novine, 125/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 125/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
Nar. novine, 125/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090202 Zaštita prirode


Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir
Nar. novine, 125/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 125/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 124/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 124/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Nar. novine, 123/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 123/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 123/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 123/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Nar. novine, 123/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19" pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Nar. novine, 123/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o izdavanju EU potvrde
Nar. novine, 123/20.
010301 Sloboda pružanja usluga


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 123/20.
220203 Hrvatski sabor


Statut Turističke zajednice Međimurske županije
Nar. novine, 122/20.
140201 Turizam


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
Nar. novine, 122/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 122/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 112/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 122/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
Nar. novine, 122/20.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 15. XII. 2020.)
Nar. novine, 122/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
Nar. novine, 122/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o sokolarstvu
Nar. novine, 122/20.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o obradi biometrijskih podataka
Nar. novine, 122/20.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Nar. novine, 121/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 121/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (do 4. XII. 2020.)
Nar. novine, 121/20.
200301 Policija


Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 121/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 121/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
Nar. novine, 121/20.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada
Nar. novine, 121/20.
220202 Vlada RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije (do 31. 1. 2021.)
Nar. novine, 120/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za endokrinološku onkologiju" Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma "Mladen Sekso" Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 120/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
Nar. novine, 120/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito