Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 104/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
Nar. novine, 104/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 104/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.
Nar. novine, 104/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Cvijanović Brdo
Nar. novine, 104/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 104/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 104/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 104/19.
180103 Arhivi


Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 104/19.
180105 Muzeji


Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 104/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska
Nar. novine, 104/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 104/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 103/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 102/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Osijek
Nar. novine, 102/19.
200301 Policija


Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu
Nar. novine, 102/19.
200301 Policija


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
Nar. novine, 102/19.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
Nar. novine, 102/19.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
Nar. novine, 102/19.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o pričuvnoj policiji
Nar. novine, 102/19.
200301 Policija


Zakon o hrvatskom državljanstvu
Nar. novine, 102/19.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 102/19.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 102/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 101/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje
Nar. novine, 101/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 101/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2019."
Nar. novine, 101/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 101/19.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje
Nar. novine, 101/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
Nar. novine, 101/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 101/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o proglašenju 21. listopada "Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa"
Nar. novine, 101/19.
130101 Promet općenito
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 101/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka
Nar. novine, 100/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o aerodromima
Nar. novine, 100/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2019.
Nar. novine, 99/19.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba" Službi za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 99/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 99/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
Nar. novine, 99/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje
Nar. novine, 99/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu
Nar. novine, 99/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
Nar. novine, 99/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * djelomično u primjeni) Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
Nar. novine, 99/19.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 98/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
Nar. novine, 98/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130701 Željeznice i željeznički promet
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Nar. novine, 98/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Nar. novine, 98/19.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Nar. novine, 98/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 98/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Nar. novine, 98/19.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 98/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o šumama
Nar. novine, 98/19.
070801 Šumarstvo


Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Nar. novine, 98/19.
070801 Šumarstvo


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 98/19.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Nar. novine, 98/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210101 Ustanove, općenito


Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Nar. novine, 98/19.
180103 Arhivi


( * ne važi) Zakon o kazalištima
Nar. novine, 98/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Zakon o muzejima
Nar. novine, 98/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Obiteljski zakon
Nar. novine, 98/19.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 98/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Zakon o humanitarnoj pomoći
Nar. novine, 98/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


Zakon o dadiljama
Nar. novine, 98/19.
190709 Djelatnost dadilje


Zakon o radu
Nar. novine, 98/19.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o upravnoj inspekciji
Nar. novine, 98/19.
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 98/19.
220109 Izborni sustav


Zakon o Gradu Zagrebu
Nar. novine, 98/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 98/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 98/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o zakladama
Nar. novine, 98/19.
210501 Zaklade


Zakon o udrugama
Nar. novine, 98/19.
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nar. novine, 98/19.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Zakon o registru birača
Nar. novine, 98/19.
220109 Izborni sustav


Zakon o osobnom imenu
Nar. novine, 98/19.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o državnim maticama
Nar. novine, 98/19.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
Nar. novine, 98/19.
250402 Životno partnerstvo


Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 98/19.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Nar. novine, 98/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


(* ne važi) Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 98/19.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Nar. novine, 98/19.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 98/19.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Nar. novine, 98/19.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Nar. novine, 98/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240601 Odvjetništvo


Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 98/19.
050307 Porezna uprava


Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 98/19.
050502 Carinska služba


Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 98/19.
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o vanjskim poslovima
Nar. novine, 98/19.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o psihološkoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji
Nar. novine, 98/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o općinskim porezima Općine Luka
Nar. novine, 98/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 98/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
Nar. novine, 98/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."
Nar. novine, 98/19.
160101 Hrvatska narodna banka


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 98/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini
Nar. novine, 98/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090101 Održivi razvitak


Pravilnik o održavanju građevina
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Nar. novine, 98/19.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
Nar. novine, 98/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice


Zakon o obnovi
Nar. novine, 98/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220105 Domovinski rat
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o sportskoj inspekciji
Nar. novine, 98/19.
180201 Sport


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 98/19.
180201 Sport


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 98/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
Nar. novine, 98/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Nar. novine, 98/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 98/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o rudarstvu
Nar. novine, 98/19.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 98/19.
230301 Javna nabava


Zakon o trgovini
Nar. novine, 98/19.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Zakon o zadrugama
Nar. novine, 98/19.
010202 Zadruge


Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Nar. novine, 98/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/04-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se poništava dio Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području grada Varaždina
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0032, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se Sveučilištu u Dubrovniku daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge neprofitnog radija za područje dijela grada Dubrovnika
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0029, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Karlovca
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0028, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Radio Vallis Aurea d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Požege
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0027, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Mega – erp d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Bakra
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0026, urbroj: 567-06-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Studio M d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Preloga
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0025, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Ross d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Zadra
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0024, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Gold FM d.o.o., daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Velike Gorice
Nar. novine, 97/19.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 97/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 97/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 97/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 97/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 97/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."
Nar. novine, 97/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2019.
Nar. novine, 97/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
Nar. novine, 97/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 97/19.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga
Nar. novine, 97/19.
200201 Obrana


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 96/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Stategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.
Nar. novine, 96/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 96/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ
Nar. novine, 96/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"
Nar. novine, 95/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o osnivanju Lučke uprave Split
Nar. novine, 95/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
Nar. novine, 95/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
Nar. novine, 95/19.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 95/19.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 95/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 94/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važI) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Nar. novine, 94/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata
Nar. novine, 94/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o lovostaju
Nar. novine, 94/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
Nar. novine, 93/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine