Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 74/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova
Nar. novine, 74/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 74/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 74/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
Nar. novine, 73/20.
130101 Promet općenito


Statut Domovinskog pokreta Miroslava Škore
Nar. novine, 73/20.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 73/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 73/20.
200301 Policija


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 73/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 73/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. "Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova"
Nar. novine, 73/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama
Nar. novine, 73/20.
140201 Turizam


Uredba o visini vodnoga doprinosa
Nar. novine, 73/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o otocima
Nar. novine, 73/20.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Nar. novine, 72/20
090201 Zaštita okoliša


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
Nar. novine, 72/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 72/20
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o kontroli projekata
Nar. novine, 72/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE
Nar. novine, 71/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE
Nar. novine,
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE
Nar. novine, 71/20
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Nar. novine, 71/20
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina
Nar. novine, 70/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 70/20.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
Nar. novine, 70/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Borovo
Nar. novine, 70/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Ivanca
Nar. novine, 70/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2020.
Nar. novine, 70/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/20.
220102 Ustavni sud


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 70/20.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 70/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 70/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o polaganju državnog ispita
Nar. novine, 70/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
050104 Financijska agencija (FINA)


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 70/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi)Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 70/20.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020.
Nar. novine, 70/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
Nar. novine, 70/20.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 68/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
Nar. novine, 68/20.
220109 Izborni sustav


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020."
Nar. novine, 68/20.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 68/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 69/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 69/20.
200301 Policija


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 69/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Odluka o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.
Nar. novine, 69/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
Nar. novine, 68/20.
190302 Sestrinstvo


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2020. do 30. 9. 2020.)
Nar. novine, 68/20.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2020.
Nar. novine, 68/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
Nar. novine, 68/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 68/20.
140201 Turizam


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic
Nar. novine, 68/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Nar. novine, 68/20.
200301 Policija
200302 Državna granica


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj
Nar. novine, 67/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 67/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
Nar. novine, 67/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 67/20.
200301 Policija


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 67/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 67/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Nar. novine, 67/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
Nar. novine, 67/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 66/20.
020501 Kolektivni ugovori


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (do 30. 11. 2021.)
Nar. novine, 66/20.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova
Nar. novine, 66/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Obvezatne upute broj FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.
Nar. novine, 66/20.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 66/20.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove općinskog vijeća Općine Otok
Nar. novine, 66/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 66/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Nar. novine, 66/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obveznom primjerku
Nar. novine, 66/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Nar. novine, 66/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok
Nar. novine, 66/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 66/20.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 66/20.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj
Nar. novine, 66/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja
Nar. novine, 66/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana
Nar. novine, 66/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta – uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba
Nar. novine, 66/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)
Nar. novine, 65/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
Nar. novine, 65/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
Nar. novine, 65/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)
Nar. novine, 65/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


(* ne važi) Pravilnik o prijavi bolesti životinja
Nar. novine, 65/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
Nar. novine, 65/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 65/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 65/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja