Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 62/17
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o porezima Općine Zagvozd
Nar. novine, 62/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
Nar. novine, 62/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Nar. novine, 62/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac
Nar. novine, 62/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice" Zavodu za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 62/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
Nar. novine, 62/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
Nar. novine, 62/17.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 62/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 62/17.
220201 Predsjednik RH


Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
Nar. novine, 62/17.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 62/17.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Nar. novine, 62/17.
040101 Autorsko i srodna prava


( * ne važi) Zakon o lovstvu
Nar. novine, 62/17.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
Nar. novine, 62/17.
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava


Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 62/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Nar. novine, 61/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija" Centru za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 61/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Statut političke stranke Zagreb je naš!
Nar. novine, 61/17.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
Nar. novine, 61/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Nar. novine, 61/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 61/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini
Nar. novine, 61/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 61/17.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 61/17-
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Zakon o zaštiti zraka
Nar. novine, 61/17.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Nar. novine, 61/17.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
Nar. novine, 61/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o porezima Grada Zlatara
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Rakovec
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Pisarovina
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Podstrana
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grada Kaštela)
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gunja
Nar. novine, 61/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju ANT d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 60/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju IRI SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 10, OIB: 76527483540, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 60/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike
Nar. novine, 60/17.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 60/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o osnivanju Komisije za granice
Nar. novine, 60/17.
200302 Državna granica
220202 Vlada RH


Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva
Nar. novine, 60/17.
010701 Poduzetnička infrastruktura
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Nar. novine, 60/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o osnivanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika
Nar. novine, 60/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
Nar. novine, 60/17.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220202 Vlada RH


Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 60/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini
Nar. novine, 60/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IV-2543/2012 od 25. svibnja 2017.
Nar. novine, 59/17.
050103 Financijski inspektorat
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
Nar. novine, 59/17.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Vrhovine
Nar. novine, 59/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Bedenica
Nar. novine, 59/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 59/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2017.
Nar. novine, 59/17.
220304 Službena statistika


Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2017. godinu
Nar. novine, 59/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini
Nar. novine, 59/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. - 2020.
Nar. novine, 59/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara"
Nar. novine, 59/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 59/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 59/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
Nar. novine, 59/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 59/17.
220301 Državna uprava, općenito
230301 Javna nabava


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
Nar. novine, 59/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 59/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Nar. novine, 59/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 58/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 58/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 58/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 58/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
Nar. novine, 58/17.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (važio do 31. XII. 2017.)
Nar. novine, 57/17.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017.
Nar. novine, 57/17.
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana
Nar. novine, 57/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica
Nar. novine, 57/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.
Nar. novine, 57/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku šumoposjednika
Nar. novine, 57/17.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
Nar. novine, 57/17.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu
Nar. novine, 57/17.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 57/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Sudski poslovnik
Nar. novine, 57/17.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije
Nar. novine, 57/17.
090201 Zaštita okoliša


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 57/16.
220202 Vlada RH


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 56/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali
Nar. novine, 56/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 56/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
Nar. novine, 56/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o zastupničkom paušalu
Nar. novine, 56/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 55/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o razvoju i održavanju informacijskog sustava za upravljanje programima obnove, stambenog zbrinjavanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 55/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Nar. novine, 55/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/17.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića, projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva TOTAL INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Stjepana Radića 137/a, OIB: 36681698896 za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 54/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 54/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 54/17.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 53/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Nar. novine, 53/17.
200301 Policija


Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora
Nar. novine, 53/17.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
Nar. novine, 53/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 39/13 i 48/15)
Nar. novine, 53/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Tehnički propis za staklene konstrukcije
Nar. novine, 53/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu
Nar. novine, 53/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka Vijeća za elektroničke medije Agencije za elektroničke medije o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - televizije i radija za 2017. i 2018. godinu, klasa: UP/I-612-12/17-09/0002, urbroj: 567-02/01-17-02 od 23. svibnja 2017.
Nar. novine, 52/17.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka Vijeća za elektroničke medije Agencije za elektroničke medije o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2017. i 2018. godinu, klasa UP/I-612-12/17-09/0001, urbroj: 567-02/101-17-04 od 23. svibnja 2017.
Nar. novine, 52/17.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
Nar. novine, 52/17.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 52/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Nar. novine, 52/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
Nar. novine, 52/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće
Nar. novine, 52/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
Nar. novine, 52/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
Nar. novine, 52/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o odgovarajućem smještaju
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
Nar. novine, 52/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
Nar. novine, 52/17.
050501 Carinski propisi


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 52/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
Nar. novine, 52/17.
220301 Državna uprava, općenito