Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/018 od 27. lipnja 2013. kojim se utvrđuje da se državno jamstvo sadržano u nacrtu prijedloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom, u iznosu od 650.000.000 kuna ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama
Nar. novine, 108/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva
Nar. novine, 108/13.
190709 Djelatnost dadilje


( * ne važi) Odluka o visini troškova provođenja obdukcije
Nar. novine, 108/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
Nar. novine, 108/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini
Nar. novine, 108/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini
Nar. novine, 108/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura
Nar. novine, 108/13.
200301 Policija


Odluka o sufinanciranu međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine
Nar. novine, 108/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta
Nar. novine, 108/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o visini naknade za uređenje voda
Nar. novine, 108/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 108/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Sveta Nedelja)
Nar. novine, 107/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva BRODOSPLIT-ATEST d.o.o. iz Splita, Put Supavla 21, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 107/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva KONTROLA PLUS j.d.o.o. iz Zagreba, Folnegovićeva 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 107/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o modelu certifikata za životinje akvakulture i njihove proizvode
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimorium u purana
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja
Nar. novine, 107/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi
Nar. novine, 107/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake
Nar. novine, 107/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 107/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


( * ne važi) Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
Nar. novine, 106/13.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-04/001, urbroj: 580-09-01/89-2013-008 od 27. lipnja 2013.
Nar. novine, 106/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
Nar. novine, 106/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
Nar. novine, 106/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva)
Nar. novine, 106/13.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 106/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Nar. novine, 106/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama
Nar. novine, 106/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2013
Nar. novine, 105/13.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2013
Nar. novine, 105/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Visa
Nar. novine, 105/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/007 od 27. lipnja 2013. kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje u obliku pretvaranja duga u vlasnički udjel i subvencija sadržana u Programu restrukturiranja poduzetnika Croatia Airlines d.d. sjedištem u Zagrebu
Nar. novine, 105/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
Nar. novine, 105/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine, 105/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
Nar. novine, 105/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika općine Kneževi vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 105/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 105/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS IV - o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 105/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS III - postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
Nar. novine, 105/13.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS II (ODLS-1 do ODLS-13) - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
Nar. novine, 105/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 105/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj FDM 1 - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim i dopunskim lokalnim izborima koji će se održati 22. rujna 2013
Nar. novine, 105/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Čađavica za dijelove katastarskih općina Čađavica i Starin
Nar. novine, 105/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 105/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
Nar. novine, 105/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku
Nar. novine, 105/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Kolektivni ugovor za HEP grupu
Nar. novine, 104/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 104/13.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/13-02/019, urbroj: 580-09-01/89-2013-007 od 28. lipnja 2013. kojim se utvrđuje da se državno jamstvo u iznosu od 55.000.000 eura sadržano u nacrtu prijedloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.
Nar. novine, 104/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 104/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 104/13.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Nar. novine, 104/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
Nar. novine, 104/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku
Nar. novine, 104/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Nar. novine, 104/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
Nar. novine, 104/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 104/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva
Nar. novine, 104/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/004, urbroj: 580-09-2/80-2012-004 od 9. svibnja 2013. kojim se utvrđuje da se poslovi kratkoročnog izvozno-kreditnog osiguranja od neutrživih rizika sadržani u zahtjevu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 30. siječnja 2013., broj: AK/BB-1100-026/2013, ne odnose na državnu potporu izvoznicima u smislu Zakona o državnim potporama
Nar. novine, 103/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
Nar. novine, 103/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne vži) Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 103/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
Nar. novine, 103/13.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Nar. novine, 103/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba
Nar. novine, 103/13.
200201 Obrana


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
Nar. novine, 103/13.
200201 Obrana


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Nar. novine, 103/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikro kreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
Nar. novine, 103/13.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Plin VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici
Nar. novine, 102/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
Nar. novine, 102/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 102/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 102/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
Nar. novine, 102/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 102/13.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa
Nar. novine, 101/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 101/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Strateški pregled obrane
Nar. novine, 101/13.
200201 Obrana


Zaključak klasa: 022-03/13-07/206 urbroj: 50301-21/21-13-2 od 1. kolovoza 2013. (o prestanku članstva Republike Hrvatske u Radnoj zajednici Alpe-Jadran, s danom 31. prosinca 2013. godine)
Nar. novine, 101/13.
260201 Europska unija i RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Zaključak klasa: 022-03/13-07/211 urbroj: 50301-09/06-13-2 od 1. kolovoza 2013. (o ovlašćivanju Ministarstva uprave da daje suglasnost za unošenje u tvrtku trgovačkog društva, odnosno u naziv ustanove riječi "Hrvatska" te njenih izvedenica)
Nar. novine, 101/13.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220301 Državna uprava, općenito


Zaključak klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013. ( o načinu pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska )
Nar. novine, 101/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
Nar. novine, 101/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 101/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Uredba o prestanku važenja Uredbe o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 101/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Nar. novine, 101/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Nar. novine, 101/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i dugih izvještaja UCITS fonda
Nar. novine, 100/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 100/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o udjelima UCITS fonda
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
Nar. novine, 100/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja
Nar. novine, 100/13.
020501 Kolektivni ugovori


Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 100/13.
200301 Policija


Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Nar. novine, 100/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
220101 Ustav RH i ljudska prava


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Salzburgu
Nar. novine, 100/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva