Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 141/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 141/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 141/15.
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Nar. novine, 141/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu
Nar. novine, 141/15.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu
Nar. novine, 141/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 141/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
Nar. novine, 141/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 141/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o određivanju osjetljivih područja
Nar. novine, 141/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
Nar. novine, 141/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2015.)
Nar. novine, 140/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata
Nar. novine, 140/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 140/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju PRO TESTA d.o.o. iz Splita, Ante Petravića 33, OIB: 39606247776, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 140/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju ZADAR DIENST-a d.o.o. iz Zadra, Matije Vlačića 43, OIB: 76805283259, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 140/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 140/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
Nar. novine, 140/15.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Nar. novine, 140/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta
Nar. novine, 140/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


(* ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Nar. novine, 140/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite
Nar. novine, 140/15.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine
Nar. novine, 140/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (važi do 31. 3. 2022.)
Nar. novine, 140/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 140/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Nar. novine, 140/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2015.)
Nar. novine, 140/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 140/15.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 140/15.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 140/15.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 140/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Kodeks medicinske etike i deontologije
Nar. novine, 139/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 139/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 139/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 139/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 139/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 139/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/15.
200201 Obrana


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015.
Nar. novine, 138/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o iznosu novčane naknade za obnašanje druge dužnosti
Nar. novine, 138/15.
200201 Obrana


Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora za dan 28. prosinca 2015.
Nar. novine, 138/15.
220203 Hrvatski sabor


Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/15.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 138/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama
Nar. novine, 138/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 138/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


(* ne važi) Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Nar. novine, 138/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (2013. – 2017.)
Nar. novine, 137/15.
080401 Industrija, općenito


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 137/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 137/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 137/15.
080401 Industrija, općenito
130101 Promet općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
Nar. novine, 137/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu
Nar. novine, 137/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 137/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
Nar. novine, 137/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje
Nar. novine, 137/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
Nar. novine, 137/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o broju i sastavu članova posade zrakoplova
Nar. novine, 137/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati pravna ili fizička osoba koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
Nar. novine, 137/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 137/15.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede koljenskog zgloba" Klinici za ortopediju Lovran
Nar. novine, 137/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje kongenitalnih anomalija" Klinici za dječje bolesti Zagreb
Nar. novine, 137/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu
Nar. novine, 137/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 136/15.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
Nar. novine, 136/15.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 136/15.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 136/15.
050101 Platni promet


Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 136/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
Nar. novine, 136/15.
160201 Leasing
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 136/15.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Rješenje o ovlašćivanju Sandra Petrovića vlasnika obrta PREVENTA iz Rovinja, Labinske Republike 10, OIB: 38951399731, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 136/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2015.
Nar. novine, 136/15.
220304 Službena statistika


Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452 - 1492 MHz
Nar. novine, 136/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Nar. novine, 136/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu
Nar. novine, 136/15.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 136/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 136/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društva
Nar. novine, 135/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 135/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uredskom poslovanju (Državnog sudbenog vijeća)
Nar. novine, 135/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Nar. novine, 135/15.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite
Nar. novine, 135/15.
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata
Nar. novine, 135/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 135/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja
Nar. novine, 135/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 135/15.
010201 Obrt


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 135/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog uzbunjivanja
Nar. novine, 135/15.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 135/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016.)
Nar. novine, 134/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (2016.)
Nar. novine, 134/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (2016.)
Nar. novine, 134/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama
Nar. novine, 134/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o imenovanju liste ispitivača za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
Nar. novine, 134/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti
Nar. novine, 134/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o programu ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
Nar. novine, 134/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
Nar. novine, 134/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 134/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 134/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 134/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 134/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Program vozačkog ispita
Nar. novine, 134/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2015.
Nar. novine, 134/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva KONTAKT KUĆANSKI APARATI d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 16, OIB: 89074711870, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 134/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski, OIB: 11818799540, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 134/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru
Nar. novine, 134/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Nar. novine, 134/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Nar. novine, 134/15.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva
Nar. novine, 134/15.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
Nar. novine, 134/15.
200201 Obrana


Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 134/15.
200201 Obrana


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 134/15.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 134/15.
200201 Obrana


Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve
Nar. novine, 133/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa
Nar. novine, 133/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika
Nar. novine, 133/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene
Nar. novine, 133/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Rješenje kojim se ovlašćuje NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 133/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcijsku i stereotaktičku neurokirurgiju" Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 133/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 133/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti gušterače" Zavodu za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
Nar. novine, 133/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku otorinolaringologiju" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 133/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 133/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
Nar. novine, 133/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 133/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 133/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine
Nar. novine, 133/15.
060301 Opća sigurnost proizvoda
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 133/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 132/15.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
Nar. novine, 132/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nar. novine, 132/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 132/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o ovlašćivanju društva EUROFIL d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV broj 10, OIB: 35184914823, za obavljanje zaštite na radu
Nar. novine, 132/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Nar. novine, 132/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
Nar. novine, 132/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - koćama
Nar. novine, 132/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama
Nar. novine, 132/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini
Nar. novine, 131/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
Nar. novine, 131/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 131/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
Nar. novine, 131/15.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla