Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o sudovima
Nar. novine, 60/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 60/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N2O)
Nar. novine, 60/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini
Nar. novine, 60/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora
Nar. novine, 60/22
180201 Sport


Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije
Nar. novine, 60/22
180201 Sport


Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 60/22
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
130101 Promet općenito
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
240401 Pravobraniteljstvo
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture
Nar. novine, 60/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 60/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 60/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 60/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2022. godini
Nar. novine, 59/22
010303 Mjere kontrole cijena
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * djelomično u primjeni) Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Nar. novine, 58/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Nar. novine, 58/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 58/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s Uredbom (EU) br. 648/2012 i izradi izvještaja o usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2021/1883
Nar. novine, 58/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2022. godinu
Nar. novine, 58/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Zadru
Nar. novine, 58/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Crikvenici
Nar. novine, 58/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 58/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru
Nar. novine, 58/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 58/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 58/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 58/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gradići Novi za I. zonu
Nar. novine, 58/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dvorišće nova
Nar. novine, 58/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19
Nar. novine, 58/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata
Nar. novine, 58/22
130701 Željeznice i željeznički promet


Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 58/22
020501 Kolektivni ugovori
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 58/22
170501 Obrazovanje odraslih
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 58/22
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 58/22
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o razrješenju zamjenice direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 58/22
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 58/22
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 58/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 58/22
260201 Europska unija i RH


Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli
Nar. novine, 58/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci
Nar. novine, 58/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju
Nar. novine, 58/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Obvezatne upute broj LN IV I LS IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita i članova Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 57/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III I LS III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita i članova Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 57/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 57/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 57/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Nar. novine, 57/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
Nar. novine, 57/22
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 57/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu
Nar. novine, 57/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220202 Vlada RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Savjeta za robne zalihe
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor
230401 Robne zalihe RH


Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednice Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 57/22
220203 Hrvatski sabor


Zakon o zaštiti zraka
Nar. novine, 57/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Zakon o javnom bilježništvu
Nar. novine, 57/22
240501 Javno bilježništvo


Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 57/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Nar. novine, 57/22
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
Nar. novine, 57/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210501 Zaklade


Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 57/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 56/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 56/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Nar. novine, 56/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2022.
Nar. novine, 56/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine
Nar. novine, 56/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 56/22
060301 Opća sigurnost proizvoda
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
Nar. novine, 56/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
050304 Porez na promet nekretnina
050305 Porez na dobit


Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet
Nar. novine, 56/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet
Nar. novine, 56/22
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar
Nar. novine, 56/22
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar
Nar. novine, 56/22
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Nar. novine, 56/22
190207 Hitna medicina
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Nar. novine, 56/22
190207 Hitna medicina
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova
Nar. novine, 56/22
200301 Policija
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nar. novine, 56/22
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Nar. novine, 56/22
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda za udruge
Nar. novine, 56/22
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje o imenovanju predsjednika Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Rješenje o razrješenju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost
Nar. novine, 56/22
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o imenovanju dijela predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Nar. novine, 56/22
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o opozivu dijela predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću
Nar. novine, 56/22
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda
Nar. novine, 56/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda
Nar. novine, 56/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 56/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 56/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Rješenje o razrješenju predsjednika Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika
Nar. novine, 56/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Rješenje o imenovanju predsjednika Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 56/22
080303 Nafta, plin


Rješenje o razrješenju predsjednika Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 56/22
080303 Nafta, plin


Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 56/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 56/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za ljudska prava
Nar. novine, 56/22
220101 Ustav RH i ljudska prava


Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za ljudska prava
Nar. novine, 56/22
220101 Ustav RH i ljudska prava


Rješenje o imenovanju zamjenice ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 56/22
100201 Obnova
200301 Policija


Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 56/22
100201 Obnova
200301 Policija


Rješenje o razrješenju predsjednika Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 56/22
220101 Ustav RH i ljudska prava


Rješenje o imenovanju predsjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 56/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 56/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Nar. novine, 56/22
050102 Sprječavanje pranja novca


Pravilnik o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine
Nar. novine, 55/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 5 kuna iz serije "Zlatna kuna"
Nar. novine, 55/22
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 55/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kosinj za III. zonu
Nar. novine, 55/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
Nar. novine, 55/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
Nar. novine, 54/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Obvezatne upute broj LN II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske
Nar. novine, 54/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske
Nar. novine, 54/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2022.
Nar. novine, 54/22
220304 Službena statistika


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 54/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
Nar. novine, 54/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku
Nar. novine, 54/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
Nar. novine, 54/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova financijske agencije u predstečajnom postupku, visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka.
Nar. novine, 54/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)


Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Nar. novine, 54/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 54/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 54/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 54/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 54/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o donošenju Programa financiranja ekološke mreže Natura 2000
Nar. novine, 54/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
260201 Europska unija i RH


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105
Nar. novine, 54/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda
Nar. novine, 54/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske
Nar. novine, 54/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti
Nar. novine, 54/22
220301 Državna uprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
Nar. novine, 54/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
220301 Državna uprava, općenito


Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 53/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Splita
Nar. novine, 53/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
Nar. novine, 53/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 53/22
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost
220201 Predsjednik RH


Zakon o predmetima opće uporabe
Nar. novine, 53/22
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu
Nar. novine, 53/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090101 Održivi razvitak


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 53/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Nar. novine, 53/22
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica
Nar. novine, 53/22
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 52/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 52/22
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za obveznike
Nar. novine, 52/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o poštanskim markama
Nar. novine, 52/22
131001 Poštanske i kurirske usluge


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama
Nar. novine, 52/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 52/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini
Nar. novine, 52/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini
Nar. novine, 52/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu
Nar. novine, 52/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o imenovanju ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 52/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju ministra gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 52/22
080401 Industrija, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 52/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice, tajnice, članova i zamjenika članova Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje
Nar. novine, 52/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 52/22
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 52/22
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 52/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 52/22
080401 Industrija, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
220202 Vlada RH


Odluka o proglašenju prve nedjelje u lipnju "Danom preživjelih od raka u Republici Hrvatskoj"
Nar. novine, 52/22
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 52/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 52/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
080401 Industrija, općenito
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/22
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor