Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
Nar. novine, 106/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima
Nar. novine, 106/18.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 106/18.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
Nar. novine, 106/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Nar. novine, 106/18.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Opći porezni zakon
Nar. novine, 106/18.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 106/18.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 106/18.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 106/18.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 106/18.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na promet nekretnina
Nar. novine, 106/18.
050304 Porez na promet nekretnina


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 106/18.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o trošarinama
Nar. novine, 106/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Nar. novine, 106/18.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o zakladama
Nar. novine, 106/18.
210501 Zaklade


Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru
Nar. novine, 106/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
Nar. novine, 106/18.
110102 Zemljišne knjige


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 105/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 104/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Nar. novine, 104/18.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
Nar. novine, 104/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
Nar. novine, 104/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
Nar. novine, 104/18.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju
Nar. novine, 104/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 103/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


(* ne važi ) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 103/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START
Nar. novine, 103/18.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010102 Sudski registar, upis i promjene
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava
010701 Poduzetnička infrastruktura
050104 Financijska agencija (FINA)


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 103/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Nar. novine, 103/18.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja
Nar. novine, 103/18.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku
Nar. novine, 103/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 102/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 102/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 102/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 102/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa (važi do 19. 3. 2023.)
Nar. novine, 102/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2018.
Nar. novine, 102/18.
220304 Službena statistika


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u neurokirurgiji" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti štitnjače" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu" Zavodu za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju traumatologiju" Klinici za dječje bolesti Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za konzultativnu psihijatriju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 102/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Nar. novine, 102/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
210101 Ustanove, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2019. do 30. 6. 2019.)
Nar. novine, 102/18.
080301 Energija, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva ELEKTROPROTEKT LEŽ j.d.o.o. iz Zaboka, Matije Gupca 87, OIB: 83026737893, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 102/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva CONTROL d.o.o. iz Karlovca, Turanski poloj 26, OIB: 88093753697, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 102/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Nar. novine, 102/18.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja
Nar. novine, 102/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda
Nar. novine, 102/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."
Nar. novine, 101/18.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 101/18.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
Nar. novine, 101/18.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
110202 Posredovanje u prometu nekretnina
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara
Nar. novine, 101/18.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 101/18.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 101/18.
200301 Policija


Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
Nar. novine, 101/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj
Nar. novine, 101/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Nar. novine, 101/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 101/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima
Nar. novine, 101/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini
Nar. novine, 101/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090101 Održivi razvitak


Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
Nar. novine, 101/18.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Sudski poslovnik
Nar. novine, 101/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 101/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance
Nar. novine, 101/18.
250102 Stranci u RH, azil


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 100/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018.
Nar. novine, 100/18.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb
Nar. novine, 100/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju" Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Nar. novine, 100/18.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o lijekovima
Nar. novine, 100/18.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima
Nar. novine, 100/18.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 100/18.
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije
Nar. novine, 100/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)
Nar. novine, 100/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 100/18.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske
Nar. novine, 100/18.
220201 Predsjednik RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 99/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
210501 Zaklade
220105 Domovinski rat


Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 99/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 99/18.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje
Nar. novine, 99/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 99/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika
Nar. novine, 99/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 99/18.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o lovstvu
Nar. novine, 99/18.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
Nar. novine, 99/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja
260301 Međunarodna suradnja RH
271701 Građanskopravni status i odnosi, obitelj (Međunarodno pravo)


Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći
Nar. novine, 99/18.
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Zakon o probaciji
Nar. novine, 99/18.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Rješenje o ovlašćivanju društva BRODARSKI INSTITUT d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 20, OIB: 34114418260, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 98/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva VIDAK JELIĆ j.d.o.o. iz Zagreba, D. Golika 32, OIB: 31360765177, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 98/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 98/18.
240101 Pravosuđe, općenito


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.
Nar. novine, 98/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje
Nar. novine, 98/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Nar. novine, 98/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
Nar. novine, 98/18.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 98/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 98/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 98/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 98/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Nar. novine, 98/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 98/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 98/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 98/18.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 98/18.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA" (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU" (u 2018. i 2019. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA" (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu (u 2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 98/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 97/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uređivanju šuma
Nar. novine, 97/18.
070801 Šumarstvo


Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
Nar. novine, 97/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 97/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 97/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 97/18.
260201 Europska unija i RH


Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 97/18.
260201 Europska unija i RH