Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 106/21
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 106/21
240501 Javno bilježništvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 106/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela
Nar. novine, 106/21
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 106/21
130701 Željeznice i željeznički promet
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
Nar. novine, 106/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Valpova
Nar. novine, 106/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 106/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 106/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 106/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 106/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 106/21
200301 Policija


Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
Nar. novine, 106/21
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe
Nar. novine, 106/21
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Nar. novine, 106/21
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela
Nar. novine, 106/21
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 106/21
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine
Nar. novine, 105/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika
Nar. novine, 105/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva
Nar. novine, 105/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda
Nar. novine, 104/21
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 104/21
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
Nar. novine, 104/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Nar. novine, 104/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore "Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
Nar. novine, 104/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 104/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. "Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta"
Nar. novine, 104/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
Nar. novine, 104/21
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 104/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2021.
Nar. novine, 103/21
220304 Službena statistika


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar
Nar. novine, 103/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
Nar. novine, 103/21
160102 Banke, kreditne institucije


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 103/21
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 103/21
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o načinu polaganja ispita za stručnu osobu pravne osobe ili obrtnika za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti
Nar. novine, 103/21
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge
Nar. novine, 103/21
131001 Poštanske i kurirske usluge


Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU
Nar. novine, 103/21
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju
Nar. novine, 103/21
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja
Nar. novine, 103/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Standard za digitalne knjižnice
Nar. novine, 103/21
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 103/21
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Standard za specijalne knjižnice
Nar. novine, 103/21
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Goranski medun" – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 102/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 102/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
Nar. novine, 102/21
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


(* ne važi) Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
Nar. novine, 101/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 101/21
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
Nar. novine, 101/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod d.o.o., Brinje
Nar. novine, 101/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 101/21
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 101/21
130701 Željeznice i željeznički promet


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 101/21
050101 Platni promet
220301 Državna uprava, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2021.
Nar. novine, 100/21
220304 Službena statistika


Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 100/21
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 10. 2021. do 31. 12. 2021.)
Nar. novine, 100/21
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 100/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 100/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 100/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Nar. novine, 100/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Čabra
Nar. novine, 100/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 100/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 100/21
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 100/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Nar. novine, 100/21
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 100/21
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 100/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 100/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta
Nar. novine, 100/21
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti
Nar. novine, 100/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini
Nar. novine, 100/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala
Nar. novine, 100/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Javnobilježnički poslovnik
Nar. novine, 99/21
240501 Javno bilježništvo


Odluka o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu
Nar. novine, 99/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu
Nar. novine, 99/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


(* ne važi) Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 99/21
220101 Ustav RH i ljudska prava


Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
Nar. novine, 99/21
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (važi do 31. 12. 2023.)
Nar. novine, 99/21
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije
160201 Leasing
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 99/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o uređivanju šuma
Nar. novine, 99/21
070801 Šumarstvo


Pravilnik o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana
Nar. novine, 99/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
Nar. novine, 99/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210201 Udruge i civilno društvo


Sudski poslovnik
Nar. novine, 99/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda
Nar. novine, 99/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
210101 Ustanove, općenito


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
Nar. novine, 98/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
Nar. novine, 98/21.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Nar. novine, 98/21.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine
Nar. novine, 98/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Nar. novine, 98/21.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje
Nar. novine, 98/21.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Nar. novine, 98/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o porezima Grada Čazme
Nar. novine, 97/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 97/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
Nar. novine, 97/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
Nar. novine, 97/21.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 97/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini
Nar. novine, 97/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 97/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
Nar. novine, 97/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 97/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja
Nar. novine, 96/21.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
Nar. novine, 96/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom
Nar. novine, 96/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Nar. novine, 96/21.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu
Nar. novine, 96/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije
Nar. novine, 96/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
Nar. novine, 96/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)