Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 38/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 38/13.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (do 23. 12. 2023.)
Nar. novine, 38/13.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 38/13.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina
Nar. novine, 38/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona
Nar. novine, 38/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o aerodromskim naknadama
Nar. novine, 38/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
Nar. novine, 38/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o viznom sustavu
Nar. novine, 38/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 38/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora
Nar. novine, 38/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Nar. novine, 37/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 37/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 37/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 37/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o zaštiti životinja
Nar. novine, 37/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o dadiljama
Nar. novine, 37/13.
190709 Djelatnost dadilje


( * ne važi) Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 36/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Rješenje kojim se društvu CROATIA LEASING d.o.o., Zagreb, oduzima odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-01/07-02/73, urbroj: 326-114-09-15 od 9. srpnja 2009. godine te je zabranjeno sklapanje novih poslova u vezi s obavljanjem poslova leasinga
Nar. novine, 36/13.
160201 Leasing


Odluka o ovjeravanju agregata za istakanje goriva za motorna vozila i agregata za istakanje goriva za motorna vozila za UNP bez točnog prikaza maloprodajne cijene
Nar. novine, 36/13.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi
Nar. novine, 36/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
Nar. novine, 36/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 36/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce
Nar. novine, 36/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
Nar. novine, 36/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu EURO LAB d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 18, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 36/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2013. godinu
Nar. novine, 36/13.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
240601 Odvjetništvo


Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
Nar. novine, 36/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda (u 2012. i 2013.)
Nar. novine, 36/13.
200201 Obrana


Izborni etički kodeks
Nar. novine, 35/13.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 35/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 35/13.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva BID KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Garešnička 22, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 35/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu za BID kontrolu, d.o.o. iz Zagreba
Nar. novine, 35/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Merkur
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Klinike za dječje bolesti Zagreb
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Dubrava Zagreb
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Klinike za infektivne bolest "Dr Fran Mihaljević"
Nar. novine, 35/13.
210101 Ustanove, općenito


Odluka o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije
Nar. novine, 35/13.
260201 Europska unija i RH


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 35/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
260201 Europska unija i RH


Zakon o igrama na sreću
Nar. novine, 35/13.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 34/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
Nar. novine, 34/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ukinut) Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 34/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 34/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 34/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 34/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda
Nar. novine, 34/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 34/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu
Nar. novine, 34/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Rješenje o ovlšćivanju društva INA d.d. iz Zagreba, Av. Većeslava Holjevca 10, za obavljanje poslova zaštite na radu,
Nar. novine, 34/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
Nar. novine, 34/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2013.
Nar. novine, 33/13.
220304 Službena statistika


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2013. godinu
Nar. novine, 33/13.
220108 Nacionalne manjine


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za k.o. Koprivnički Ivanec
Nar. novine, 33/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Nar. novine, 33/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)
Nar. novine, 33/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu
Nar. novine, 33/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"
Nar. novine, 33/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Nar. novine, 33/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor
Nar. novine, 33/13.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2013.
Nar. novine, 32/13.
220304 Službena statistika


Prosječna mjesečna isplaćene bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.
Nar. novine, 32/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.
Nar. novine, 32/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
Nar. novine, 32/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Nar. novine, 32/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


(* ne važi) Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
Nar. novine, 32/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji
Nar. novine, 32/13.
200201 Obrana


Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
Nar. novine, 31/13.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute EP V o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača-članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Nar. novine, 31/13.
130101 Promet općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Obvezatne upute broj EP IV (OEP-5 do OEP-17) obrasci za provedbu izbora
Nar. novine, 31/13.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila
Nar. novine, 31/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje 02)
Nar. novine, 31/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije
Nar. novine, 31/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Mreža javne zdravstvene službe
Nar. novine, 31/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe
Nar. novine, 31/13.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
Nar. novine, 31/13.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
Nar. novine, 31/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Nar. novine, 31/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Nar. novine, 31/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 31/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje o ovlašćivanju društva ELKRON ZAŠTITA d.o.o. iz Pule, Valturska 78, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 31/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Macelj - I. kategorije
Nar. novine, 31/13.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
Nar. novine, 31/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 31/13.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o pokretanju postupka za izbor povjerenika za informiranje
Nar. novine, 31/13.
220801 Pravo na pristup informacijama


Statut Akcije umirovljenici zajedno
Nar. novine, 30/13.
210201 Udruge i civilno društvo


Statut Dubrovačkog demokratskog sabora
Nar. novine, 30/13.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Žakanje)
Nar. novine, 30/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Nar. novine, 30/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Nar. novine, 30/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
Nar. novine, 30/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava
Nar. novine, 30/13.
010401 Financijsko poslovanje
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
Nar. novine, 30/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
Nar. novine, 30/13.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 30/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu
Nar. novine, 30/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
Nar. novine, 30/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
Nar. novine, 30/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o tržnom redu za žitarice
Nar. novine, 30/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
Nar. novine, 29/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Cresa za k.o. Cres-grad
Nar. novine, 29/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 29/13.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
Nar. novine, 29/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 29/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Nar. novine, 29/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (2013.-2015.)
Nar. novine, 29/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
Nar. novine, 29/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Nar. novine, 29/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza
Nar. novine, 29/13
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Prestaje važiti Rješenje o ovlašćivanju društva SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 29/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Nar. novine, 29/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina
Nar. novine, 29/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
Nar. novine, 29/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza Miljana - II. kategorije
Nar. novine, 29/13.
200301 Policija


Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
Nar. novine, 29/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
Nar. novine, 29/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu
Nar. novine, 29/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 28/13.
140201 Turizam


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 28/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 28/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 28/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 28/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 28/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor
Nar. novine, 28/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o genetski modificiranim organizmima
Nar. novine, 28/13.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Nar. novine, 28/13.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 28/13.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o sudovima
Nar. novine, 28/13.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Zakon o tržištu plina
Nar. novine, 28/13.
080301 Energija, općenito


Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja
Nar. novine, 27/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja
Nar. novine, 27/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 27/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva
Nar. novine, 27/13.
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva


( * ne važi) Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije
Nar. novine, 27/13.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora
Nar. novine, 27/13.
180201 Sport


( * ne važi) Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama
Nar. novine, 27/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi
Nar. novine, 27/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu
Nar. novine, 27/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/13.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. godine
Nar. novine, 27/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nar. novine, 27/13.
210301 Političke stranke


Indeks proizvođačkih cijena industrijski proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2013.
Nar. novine, 26/13.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2013.
Nar. novine, 26/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Karlovac)
Nar. novine, 26/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo
Nar. novine, 26/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci
Nar. novine, 26/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ukinut) Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 26/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
Nar. novine, 26/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
Nar. novine, 26/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta
Nar. novine, 26/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 26/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada
Nar. novine, 26/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robu vojne namjene
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge (za robu vojne namjene)
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
Nar. novine, 26/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o Registru koncesija
Nar. novine, 26/13.
220703 Koncesije