Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi ) Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
Nar. novine, 117/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za područje grada Hvara
Nar. novine, 117/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 117/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 117/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 117/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 117/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 117/21.
200301 Policija


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za funkcijsku i stereotaktičku neurokirurgiju" Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Nar. novine, 117/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 117/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Nar. novine, 117/21.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 117/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama
Nar. novine, 117/21.
220301 Državna uprava, općenito
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Nar. novine, 117/21.
220703 Koncesije


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 117/21.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o produženju roka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Nar. novine, 117/21.
220304 Službena statistika


Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu
Nar. novine, 117/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o osnivanju Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju
Nar. novine, 117/21.
080301 Energija, općenito
220201 Predsjednik RH


Zakon o državnom inspektoratu
Nar. novine, 117/21.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 117/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 117/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za glavobolje" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Nar. novine, 116/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Jesenje
Nar. novine, 116/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava
Nar. novine, 116/21.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Daranovci
Nar. novine, 116/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Topusko za dio k.o. Velika Vranovina
Nar. novine, 116/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Pokupsko za dio k.o. Pokupsko
Nar. novine, 116/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 116/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
Nar. novine, 116/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 116/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Nar. novine, 116/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici
Nar. novine, 116/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 116/21.
260201 Europska unija i RH


Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 013-02/21-01/13, urbroj: 514-07-03-02/01-21-03 od 24. listopada 2021.
Nar. novine, 115/21.
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 114/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora
Nar. novine, 114/21.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava
Nar. novine, 114/21.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije
Nar. novine, 114/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 114/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća
Nar. novine, 114/21.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 114/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 114/21.
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije
Nar. novine, 114/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
Nar. novine, 114/21.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 113/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2021.
Nar. novine, 113/21.
220304 Službena statistika


Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila
Nar. novine, 113/21.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
Nar. novine, 112/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 112/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 112/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 112/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 112/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 112/21.
200301 Policija


Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 112/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja
Nar. novine, 112/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 112/21.
080301 Energija, općenito


Zakon o elektroničkim medijima
Nar. novine, 111/21.
180402 Elektronički mediji


Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Nar. novine, 111/21.
040101 Autorsko i srodna prava


Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 111/21.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Nar. novine, 110/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije
Nar. novine, 110/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2021.
Nar. novine, 110/21.
220304 Službena statistika


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 110/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca
Nar. novine, 110/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o općem upravnom postupku
Nar. novine, 110/21.
250201 Upravni postupak


Zakon o upravnim sporovima
Nar. novine, 110/21.
250202 Upravni spor


Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 110/21.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 110/21.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 110/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Nar. novine, 110/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o helidromima
Nar. novine, 109/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Nar. novine, 109/21.
020601 Volonterstvo


Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje
Nar. novine, 109/21.
020601 Volonterstvo
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Nar. novine, 109/21.
020601 Volonterstvo


Pravilnik o vizama
Nar. novine, 109/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
Nar. novine, 109/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.
Nar. novine, 109/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva
Nar. novine, 108/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika
Nar. novine, 108/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2
Nar. novine, 108/21
200301 Policija


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Garešnica-centar za II. zonu
Nar. novine, 108/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Brijuni (NP Brijuni)
Nar. novine, 108/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Risnjak (NP Risnjak)
Nar. novine, 108/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Krka (NP Krka)
Nar. novine, 108/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja
Nar. novine, 108/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege
Nar. novine, 108/21
250101 Državljanstvo, javne isprave


Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 107/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
Nar. novine, 107/21
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 107/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Nar. novine, 107/21
070801 Šumarstvo


Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Nar. novine, 107/21
180104 Knjižnice


( * ne važi) Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
Nar. novine, 107/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir
Nar. novine, 107/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 107/21
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke