Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 92/19.
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 92/19.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove
Nar. novine, 92/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
Nar. novine, 92/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
Nar. novine, 92/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 91/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
Nar. novine, 91/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
Nar. novine, 91/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 91/19.
190206 Transfuzijska djelatnost


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Dalmatinska pečenica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 91/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. "Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište"
Nar. novine, 91/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 91/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 91/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka
Nar. novine, 91/19.
250301 Nasljeđivanje


Strategija integriranog upravljanja granicom
Nar. novine, 91/19.
200301 Policija


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za genetičke bolesti oka" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 90/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 90/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina
Nar. novine, 90/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora
Nar. novine, 90/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika
Nar. novine, 90/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
Nar. novine, 90/19.
010301 Sloboda pružanja usluga


Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama
Nar. novine, 90/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
Nar. novine, 90/19.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 89/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 89/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 89/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2019.
Nar. novine, 89/19.
220304 Službena statistika


Odluka o davanju koncesije društvu Aquae Vivae d.d., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju
Nar. novine, 89/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


Odluka o određivanju središnjeg tijela u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/686 za slanje i primanje informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima
Nar. novine, 89/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200202 Oružje i vojna oprema
260201 Europska unija i RH


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 89/19.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 89/19.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Nar. novine, 89/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 88/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 88/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Boričevac
Nar. novine, 88/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Blata
Nar. novine, 88/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Lička Jesenica
Nar. novine, 88/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Nar. novine, 88/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o radijskoj opremi
Nar. novine, 88/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda "Dalmatinska panceta" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 88/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine
Nar. novine, 88/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/19.
200201 Obrana


Odluka o općinskim porezima Općine Otok
Nar. novine, 87/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2019.
Nar. novine, 87/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
Nar. novine, 87/19.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 87/19.
200201 Obrana


Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 87/19.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 87/19.
220202 Vlada RH


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje Helicobacter pylori infekcije" Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur, Zagreb
Nar. novine, 86/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 86/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti za pokop posmrtnih ostataka mrtvorođenog djeteta kojeg roditelji odnosno članovi obitelji odbijaju preuzeti
Nar. novine, 86/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. "Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta"
Nar. novine, 86/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 86/19.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 85/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 85/19.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama
Nar. novine, 85/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
Nar. novine, 85/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Beli Manastir
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Osijek
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Donji Miholjac
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Baranjsko Petrovo Selo
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Duboševica
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Batina
Nar. novine, 85/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Erdut
Nar. novine,
200301 Policija


Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 84/19.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 84/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


(* ne važi) Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Nar. novine, 84/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja
Nar. novine, 84/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
Nar. novine, 84/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
Nar. novine, 84/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Nar. novine, 84/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada
Nar. novine, 84/19.
220202 Vlada RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
Nar. novine, 84/19.
090201 Zaštita okoliša


( * djelomično u primjeni) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Nar. novine, 84/19.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 83/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 83/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.
Nar. novine, 82/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.
Nar. novine, 82/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu
Nar. novine, 82/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Plaški
Nar. novine, 82/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 82/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
Nar. novine, 82/19.
070801 Šumarstvo
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Nar. novine, 82/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
Nar. novine, 82/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
Nar. novine, 82/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 82/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 82/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 10. 2019. do 31. 12. 2019.)
Nar. novine, 82/19.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.
Nar. novine, 82/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine