Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave
Nar. novine, 54/14.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 54/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 54/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 54/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o najmu stambenih jedinica
Nar. novine, 54/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
Nar. novine, 54/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 54/14.
200201 Obrana


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 54/14.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Lasinja)
Nar. novine, 53/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 53/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Nar. novine, 53/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 53/14.
200201 Obrana


Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 53/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 52/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora
Nar. novine, 52/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 51/14.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 51/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 51/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Nar. novine, 51/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.
Nar. novine, 51/14.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014."
Nar. novine, 51/14.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o visini naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 51/14.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Nar. novine, 51/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Nar. novine, 51/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
Nar. novine, 51/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o programu obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile
Nar. novine, 51/14.
050502 Carinska služba


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/142 urbroj: 50301-04/12-14-2 od 24. travnja 2014.
Nar. novine, 51/14.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 51/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o kakvoći voda za kupanje
Nar. novine, 51/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2168/2013 i dr. od 15. travnja 2014. o nesuglasnosti s Ustavom Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012/2013 i Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013/2014 koje je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Nar. novine, 50/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Nar. novine, 50/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Nar. novine, 50/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu ("Narodne novine" 152/2013 i 39/2014) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
Nar. novine, 50/14.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku
Nar. novine, 50/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 50/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 50/14.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 50/14.
220301 Državna uprava, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2014.
Nar. novine, 49/14.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2014.
Nar. novine, 49/14.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 49/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine
Nar. novine, 49/14.
060301 Opća sigurnost proizvoda
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 49/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
Nar. novine, 49/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Sudski poslovnik
Nar. novine, 49/14.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
Nar. novine, 49/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
Nar. novine, 49/14.
090202 Zaštita prirode


Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
Nar. novine, 48/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
Nar. novine, 48/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 48/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
Nar. novine, 48/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o proizvodnji vina
Nar. novine, 48/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
Nar. novine, 48/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Nar. novine, 48/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu
Nar. novine, 48/14.
130601 Zračne luke i zračni promet
190207 Hitna medicina


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Unka
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Cavtat
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Metković
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Prud
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Karasovići
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Dubrovnik
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu Ploče
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
Nar. novine, 48/14.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
Nar. novine, 48/14.
180201 Sport


Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
Nar. novine, 48/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 47/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
Nar. novine, 47/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja
Nar. novine, 47/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
Nar. novine, 47/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 47/14.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
Nar. novine, 47/14.
080303 Nafta, plin
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu
Nar. novine, 47/14.
100201 Obnova
220105 Domovinski rat
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle - dana znanosti, tehnologije i inovacije
Nar. novine, 47/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220203 Hrvatski sabor


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
Nar. novine, 47/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
Nar. novine, 47/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 47/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o genetski modificiranim organizmima
Nar. novine, 47/14.
090202 Zaštita prirode


Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava
Nar. novine, 47/14.
010401 Financijsko poslovanje


Zakon o predmetima opće uporabe
Nar. novine, 47/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Zakon o zaštiti zraka
Nar. novine, 47/14.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o državnim potporama
Nar. novine, 47/14.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Izborni etički kodeks
Nar. novine, 46/14.
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja
Nar. novine, 46/14.
180201 Sport


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 46/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Nar. novine, 46/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Tordinci)
Nar. novine, 45/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Tordinci)
Nar. novine, 45/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 45/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 45/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 45/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 45/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 45/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem36/14
Nar. novine, 45/14.
140201 Turizam


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora
Nar. novine, 45/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora
Nar. novine, 45/14.
140201 Turizam


Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 45/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.
Nar. novine, 45/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova
Nar. novine, 45/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Nar. novine, 45/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova
Nar. novine, 45/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 45/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini
Nar. novine, 45/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
Nar. novine, 45/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima
Nar. novine, 45/14.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 44/14.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 44/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 44/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 44/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
200302 Državna granica


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja
Nar. novine, 44/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(djelomično u primjeni) Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti
Nar. novine, 44/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 44/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 44/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 44/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
Nar. novine, 44/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 44/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 44/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
Nar. novine, 44/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije
Nar. novine, 44/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Nar. novine, 44/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 44/14.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Nar. novine, 44/14.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
Nar. novine, 43/14.
200301 Policija
200302 Državna granica


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.
Nar. novine, 43/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o naknadi troškova za smještaj i prehranu u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja i tijekom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu, izvan mjesta prebivališta
Nar. novine, 43/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 43/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 43/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 43/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nar. novine, 43/14.
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost
220801 Pravo na pristup informacijama


Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 43/14.
200301 Policija


Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjske zdravstvene komisije za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 43/14.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
Nar. novine, 43/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007
Nar. novine, 43/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Nar. novine, 43/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 43/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
Nar. novine, 43/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 43/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Nar. novine, 42/14.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvu TPV 322 (izdanje 02)
Nar. novine, 42/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


(* ne važi) Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
Nar. novine, 42/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
Nar. novine, 42/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
Nar. novine, 42/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


(* ne važi) Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
Nar. novine, 42/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Nar. novine, 42/14.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 42/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
Nar. novine, 42/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 42/14.
200201 Obrana