Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 11/19.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 11/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 11/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu
Nar. novine, 11/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 11/19.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 11/19.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Nar. novine, 11/19.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Nar. novine, 11/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
210401 Vjerske zajednice


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 10/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
210401 Vjerske zajednice


Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (do 1. 12. 2022.)
Nar. novine, 9/19.
020501 Kolektivni ugovori


Statut Hrvatske agronomske komore
Nar. novine, 9/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu
Nar. novine, 9/19.
220108 Nacionalne manjine


Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Nar. novine, 9/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050305 Porez na dobit
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Nar. novine, 9/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Nar. novine, 9/19.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Odluka o visini naknade za rad udomitelja
Nar. novine, 9/19.
190706 Udomiteljstvo


( * ne važi) Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika
Nar. novine, 9/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o obvezi informiranja potrošača
Nar. novine, 9/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 9/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
Nar. novine, 9/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
Nar. novine, 9/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
Nar. novine, 9/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nar. novine, 9/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu
Nar. novine, 9/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 9/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 9/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine
Nar. novine, 9/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 8/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 8/19.
220102 Ustavni sud


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 8/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 8/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova
Nar. novine, 8/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 8/19.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Nar. novine, 8/19.
060102 Mjeriteljstvo
080303 Nafta, plin


Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare
Nar. novine, 8/19.
130801 Žičare


( * ne važi) Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 8/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
Nar. novine, 8/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 8/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
Nar. novine, 8/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu
Nar. novine, 8/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta
Nar. novine, 8/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 8/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Nar. novine, 7/19.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske
Nar. novine, 7/19.
220201 Predsjednik RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2018.
Nar. novine, 6/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 6/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


(* ne važi) Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 6/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini
Nar. novine, 6/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nar. novine, 6/19.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine
220202 Vlada RH


Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 5/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
230301 Javna nabava


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2018.
Nar. novine, 5/19.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o porezima (Grad Čakovec)
Nar. novine, 5/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
Nar. novine, 5/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca
Nar. novine, 5/19.
050101 Platni promet
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda
Nar. novine, 5/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu
Nar. novine, 5/19.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine
Nar. novine, 5/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"
Nar. novine, 5/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi
Nar. novine, 5/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
Nar. novine, 5/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
Nar. novine, 5/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 4/19.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 4/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Nar. novine, 4/19.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
Nar. novine, 4/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Fužine
Nar. novine, 4/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
Nar. novine, 4/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 4/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini
Nar. novine, 4/19.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 3/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)
Nar. novine, 3/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice - Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Nar. novine, 3/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova
Nar. novine, 3/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova
Nar. novine, 3/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 3/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 3/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 3/19.
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (za 2019.)
Nar. novine, 3/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Nar. novine, 3/19.
010201 Obrt


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 3/19.
010201 Obrt


Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta
Nar. novine, 3/19.
090303 Gospodarenje otpadom


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 3/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
Nar. novine, 3/19.
200201 Obrana


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.
Nar. novine, 2/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. – 2021.
Nar. novine, 2/19.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o poticanju ulaganja
Nar. novine, 2/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu
Nar. novine, 2/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama
Nar. novine, 2/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 2/19.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 2/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 2/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Nar. novine, 2/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
Nar. novine, 2/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 2/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini
Nar. novine, 2/19.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Nar. novine, 2/19.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 1/19.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 1/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o doprinosima
Nar. novine, 1/19.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 1/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Nar. novine, 1/19.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
140201 Turizam


Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050103 Financijski inspektorat
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050103 Financijski inspektorat
160101 Hrvatska narodna banka
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca


Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj
Nar. novine, 1/19.
010401 Financijsko poslovanje
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima


Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
Nar. novine, 1/19.
010401 Financijsko poslovanje
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
Nar. novine, 1/19.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
Nar. novine, 1/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 1/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 1/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 1/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/19.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2018.)
Nar. novine, 1/19.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Nar. novine, 1/19.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 1/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
Nar. novine, 1/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 1/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira
Nar. novine, 1/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o Registru nesolventnosti
Nar. novine, 1/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu
Nar. novine, 1/19.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/19.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti