Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 40/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije
Nar. novine, 40/16.
050501 Carinski propisi


Rješenje o verifikaciji i dodjel naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava« Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh« Zagreb
Nar. novine, 40/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture
Nar. novine, 40/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 40/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 40/16.
200301 Policija


Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskog sabora za 2016. godinu
Nar. novine, 40/16.
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Nar. novine, 40/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
Nar. novine, 39/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 39/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
Nar. novine, 39/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu
Nar. novine, 39/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 39/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Nar. novine, 39/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.
Nar. novine, 39/16.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Statut Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 39/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 39/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
Nar. novine, 39/16.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Poslovnik o održavanju elektroničke sjednice
Nar. novine, 38/16.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Nar. novine, 38/16.
190207 Hitna medicina
200301 Policija
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo
200701 Hrvatska gorska služba spašavanja


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu
Nar. novine, 38/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Murvica
Nar. novine, 38/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Briševo
Nar. novine, 38/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 37/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
Nar. novine, 37/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 37/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
Nar. novine, 37/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Nar. novine, 37/16.
200301 Policija


Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
Nar. novine, 37/16.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti
Nar. novine, 37/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar
Nar. novine, 37/16.
200301 Policija


Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Nar. novine, 37/16.
200201 Obrana


Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja
Nar. novine, 37/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Nar. novine, 37/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 37/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini
Nar. novine, 37/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2016.
Nar. novine, 36/16.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2016.
Nar. novine, 36/16.
220304 Službena statistika


Odluka o proglašenju Baraćevih špilja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
Nar. novine, 36/16.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 36/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja
Nar. novine, 36/16.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 36/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 36/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
Nar. novine, 36/16.
160201 Leasing
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini
Nar. novine, 35/16.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Nar. novine, 35/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Nar. novine, 34/16.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 34/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina
Nar. novine, 34/16.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 34/16.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 33/16.
050101 Platni promet


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)
Nar. novine, 33/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 33/16.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 33/16.
050101 Platni promet


Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu
Nar. novine, 33/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na mjere za smanjivanje emisije štetnih sastojaka iz dieselovih motora za pogon vozila TPV 111 (izdanje 01)
Nar. novine, 33/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
Nar. novine, 33/16.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
Nar. novine, 33/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 33/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Nar. novine, 33/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini
Nar. novine, 33/16.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 33/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 33/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 32/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 32/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 32/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine
Nar. novine, 32/16.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (s Uputom)
Nar. novine, 31/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu
Nar. novine, 31/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 31/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 31/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 31/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 31/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
Nar. novine, 31/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
Nar. novine, 31/16.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Uredba o poticanju ulaganja
Nar. novine, 31/16.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
Nar. novine, 31/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
Nar. novine, 31/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 30/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
Nar. novine, 30/16.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 30/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 30/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 29/16.
240101 Pravosuđe, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o. za ekološku zaštitu mora, iz Kaštel Gomilice, Obala kralja Tomislava 3, OIB: 47184860607, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 29/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 29/16.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja
Nar. novine, 29/16.
090201 Zaštita okoliša
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 29/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije