Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak (Grad Dubrovnik)
Nar. novine, 147/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu
Nar. novine, 147/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Nar. novine, 147/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 146/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje
Nar. novine, 146/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 146/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2013.)
Nar. novine, 146/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.)
Nar. novine, 146/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.)
Nar. novine, 146/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.)
Nar. novine, 146/12.
130401 Hrvatski registar brodova


Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 146/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi
Nar. novine, 146/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i policikličkih aromatskih ugljikovodika u hrani
Nar. novine, 146/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani
Nar. novine, 146/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 146/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima i postupku za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije
Nar. novine, 146/12.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
220703 Koncesije


( * ne važi) Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
Nar. novine, 146/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Nar. novine, 146/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 146/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 146/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 146/12.
050305 Porez na dobit


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 146/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijskog plana procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
Nar. novine, 146/12.
220202 Vlada RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu
Nar. novine, 145/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 145/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
Nar. novine, 145/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o mjernim jedinicama
Nar. novine, 145/12.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o patentu
Nar. novine, 145/12.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2012. godine
Nar. novine, 145/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (2013.-2015.)
Nar. novine, 145/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 145/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 145/12.
080301 Energija, općenito


Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu
Nar. novine, 145/12.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 145/12.
140201 Turizam


Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (primjenjuje se i na lokalne službenike i namještenike)
Nar. novine, 145/12.
020202 Državni (stručni) ispit


( * ne važi) Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu
Nar. novine, 145/12.
080303 Nafta, plin
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 144/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 144/12.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
Nar. novine, 144/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 144/12.
080301 Energija, općenito


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2013.
Nar. novine, 144/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza
Nar. novine, 144/12.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Nar. novine, 144/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Nar. novine, 144/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 144/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 144/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu
Nar. novine, 144/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 144/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine
Nar. novine, 144/12.
240101 Pravosuđe, općenito


Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Nar. novine, 144/12.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Zakon o komunalnom gospodarstvu
Nar. novine, 144/12.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 144/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 144/12.
080301 Energija, općenito


Zakon o biogorivima za prijevoz
Nar. novine, 144/12.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Zakon o reviziji
Nar. novine, 144/12.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 144/12.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 144/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Kazneni zakon
Nar. novine, 144/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 144/12.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 144/12.
220109 Izborni sustav


Zakon o registru birača
Nar. novine, 144/12.
220109 Izborni sustav


Zakon o prebivalištu
Nar. novine, 144/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Nar. novine, 144/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190209 Presađivanje ljudskih organa


Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Nar. novine, 144/12.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica


Zakon o poštanskim uslugama
Nar. novine, 144/12.
131001 Poštanske i kurirske usluge


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Nar. novine, 143/12.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka
Nar. novine, 143/12.
200201 Obrana


Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode
Nar. novine, 143/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o zaštiti na radu
Nar. novine, 143/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Zakon o upravnim sporovima
Nar. novine, 143/12.
250202 Upravni spor


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 143/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Nar. novine, 143/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o sudovima za mladež
Nar. novine, 143/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Nar. novine, 143/12.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010202 Zadruge
210101 Ustanove, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
210401 Vjerske zajednice
210501 Zaklade
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 143/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Nar. novine, 143/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Zakon o probaciji
Nar. novine, 143/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Nar. novine, 143/12.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Zakon o koncesijama
Nar. novine, 143/12.
220703 Koncesije


Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (za 2012., 2013. i 2014.)
Nar. novine, 143/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2012.
Nar. novine, 142/12.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2012.
Nar. novine, 142/12.
220304 Službena statistika


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 142/12.
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
Nar. novine, 142/12.
160102 Banke, kreditne institucije


Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Nar. novine, 142/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 142/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Nar. novine, 142/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
Nar. novine, 142/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važI) Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 142/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije
Nar. novine, 142/12.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora
Nar. novine, 142/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora
Nar. novine, 142/12.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora
Nar. novine, 142/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
Nar. novine, 142/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
Nar. novine, 142/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 141/12.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova
Nar. novine, 141/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (važio do 31. XII. 2013.)
Nar. novine, 141/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za upravljanje investicijskim fondovima (važio do 31. XII. 2013.)
Nar. novine, 141/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke
Nar. novine, 141/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
Nar. novine, 141/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2013. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 141/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2013. godinu
Nar. novine, 141/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2013. godinu
Nar. novine, 141/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Turanj
Nar. novine, 141/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 141/12.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 141/12.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Nar. novine, 141/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o higijeni hrane za životinje
Nar. novine, 141/12
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o smjernicama za uključivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe, te u Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometne mreže
Nar. novine, 141/12.
260201 Europska unija i RH
271001 Promet, općenito (Međunarodno pravo)


Statut Stranke običnih ljudi
Nar. novine, 140/12.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ATESTI I PROCJENE d.o.o. iz Kaštel Novog, Uskočka 1 za obavljanje poslova zaštite na radu,
Nar. novine, 140/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 140/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo
Nar. novine, 140/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
Nar. novine, 140/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o tlačnoj opremi
Nar. novine, 140/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
Nar. novine, 140/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda (meso i klaonički proizvodi od pura - važila do 31. III. 2013.)
Nar. novine, 140/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 140/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 140/12.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 138/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Nar. novine, 138/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 138/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta
Nar. novine, 138/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * nevaži) Uredba o Popisu robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 138/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR Somalija - Atalanta" (u 2013. godini)
Nar. novine, 138/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) (u 2013. godini)
Nar. novine, 138/12.
200201 Obrana


Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima
Nar. novine, 137/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-83/006 od 20. studenoga 2012. kojim se naknadno odobrava državna potpora dodijeljena poduzetniku Ytres d.o.o. za proizvodnju ženskih čarapa, sa sjedištem u Donjem Knegincu, u iznosu od 1.700.000,00 kuna, sadržana u Odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, klase: 351-04/06-06/0001, urbroja: 563-03-06-05 od 20. prosinca 2006., jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 137/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova
Nar. novine, 137/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava
Nar. novine, 137/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Rješenje o reprezentativnosti sindikata za Hrvatske šume d.o.o.
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HP Hrvatska pošta d.d.
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti sindikata za Hrvatski telekom d.d.
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti sindikata za HŽ Cargo d.o.o.
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, o broju članova i sastava Pregovaračkog odbora sindikata za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Okrug za katastarsku općinu Okrug
Nar. novine, 137/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
Nar. novine, 137/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva
Nar. novine, 137/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 137/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
Nar. novine, 137/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog riječnog graničnog prijelaza I. kategorije Osijek
Nar. novine, 137/12.
200301 Policija


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 137/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 137/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 137/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu
Nar. novine, 135/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Tehnički propis za čelične konstrukcije
Nar. novine, 136/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Tehnički propis za betonske konstrukcije
Nar. novine, 136/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Tehnički propis za drvene konstrukcije
Nar. novine, 136/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Nar. novine, 136/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova
Nar. novine, 136/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o upisniku lučkih korisnika
Nar. novine, 136/12.
130301 Unutarnja plovidba


Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma
Nar. novine, 136/12.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
Nar. novine, 136/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 136/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 136/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
Nar. novine, 136/12.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 136/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o platnom prometu
Nar. novine, 136/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Opći porezni zakon
Nar. novine, 136/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


(* ne važi) Zakon o proračunu
Nar. novine, 136/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o sanaciji javnih ustanova
Nar. novine, 136/12.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST)
Nar. novine, 134/12.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje boja i lakova
Nar. novine, 134/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini
Nar. novine, 134/12.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 134/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Nar. novine, 134/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Nar. novine, 134/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 134/12.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 134/12.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi
Nar. novine, 134/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
Nar. novine, 134/12.
220202 Vlada RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)
270805 Trgovina i carine (Međunarodno pravo)


Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini
Nar. novine, 134/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
Nar. novine, 134/12.
180201 Sport


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 134/12.
050307 Porezna uprava


Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša
Nar. novine, 133/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša
Nar. novine, 133/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 133/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"
Nar. novine, 133/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja
Nar. novine, 133/12.
200301 Policija


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Drniša
Nar. novine, 133/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Stečajni zakon
Nar. novine, 133/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Zakon o elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 133/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
Nar. novine, 133/12.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 133/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito