Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 73/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 73/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 73/21
200301 Policija


Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu
Nar. novine, 73/21
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 73/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza
Nar. novine, 73/21
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini
Nar. novine, 73/21
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 73/21
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
210101 Ustanove, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 73/21
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
Nar. novine, 72/21
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/21
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 72/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Nar. novine, 72/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 70/21
220108 Nacionalne manjine


Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 70/21
220108 Nacionalne manjine
220202 Vlada RH


Odluka o proglašenju projekta »VARTEKS kvart – urbana regeneracija« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/21
130101 Promet općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Nar. novine, 70/21
070801 Šumarstvo


Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake
Nar. novine, 70/21
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 70/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Sudski poslovnik
Nar. novine, 70/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o otocima
Nar. novine, 70/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088
Nar. novine, 70/21
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 70/21
140201 Turizam


Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 71/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 71/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 71/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 71/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 71/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 72/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 69/21
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 69/21
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 68/21
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje
Nar. novine, 68/21
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Nar. novine, 68/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 68/21
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine
Nar. novine, 68/21
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 68/21
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat
220301 Državna uprava, općenito


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2021.
Nar. novine, 67/21
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 67/21
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 67/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2021. do 30. 9. 2021.)
Nar. novine, 65/21
080301 Energija, općenito


Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja "2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.
Nar. novine, 65/21
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 65/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 65/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 65/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/21
200301 Policija


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
Nar. novine, 65/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 65/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 65/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu
Nar. novine, 65/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 65/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
Nar. novine, 65/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 65/21
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac
Nar. novine, 65/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika
Nar. novine, 65/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima
Nar. novine, 64/21
180103 Arhivi
240501 Javno bilježništvo


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 64/21
180103 Arhivi
240501 Javno bilježništvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava
Nar. novine, 64/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju malformacija glave i vrata" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava
Nar. novine, 64/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


(* ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Nar. novine, 64/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
Nar. novine, 64/21
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)
Nar. novine, 64/21
140201 Turizam


Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini
Nar. novine, 64/21
140201 Turizam


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
Nar. novine, 64/21
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220108 Nacionalne manjine
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 63/21
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 63/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati
Nar. novine, 63/21
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Nar. novine, 63/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 63/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Nar. novine, 63/21
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Nar. novine, 62/21
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 62/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut stranke Za Zadar!
Nar. novine, 62/21
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 62/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 62/21
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
Nar. novine, 61/21
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost
220801 Pravo na pristup informacijama


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021."
Nar. novine, 61/21
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 61/21
200301 Policija


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje autonomnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 61/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam" Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh"
Nar. novine, 61/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za upalne bolesti crijeva" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 61/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.
Nar. novine, 61/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu
Nar. novine, 61/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti
Nar. novine, 61/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti
Nar. novine, 61/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva