Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj (iznosi 2.814 kuna)
Nar. novine, 60/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu
Nar. novine, 60/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Nar. novine, 60/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 60/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o financijskom osiguranju
Nar. novine, 59/12.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 59/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Zakon o službenoj statistici
Nar. novine, 59/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Zakon o oružju
Nar. novine, 59/12.
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Nar. novine, 59/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 59/12.
080301 Energija, općenito


Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 59/12.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama
Nar. novine, 59/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Statut Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 59/12.
140201 Turizam


Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero
Nar. novine, 58/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama
Nar. novine, 58/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva
Nar. novine, 58/12.
200301 Policija


Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima
Nar. novine, 58/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku
Nar. novine, 58/12.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010201 Obrt
131001 Poštanske i kurirske usluge
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
Nar. novine, 58/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 58/12.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 58/12.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2012. godini
Nar. novine, 58/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


(* ne važi) Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje
Nar. novine, 58/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom
Nar. novine, 58/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 58/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Otočac)
Nar. novine, 57/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Agencije ALAN, Zagreb
Nar. novine, 57/12.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.
Nar. novine, 57/12.
200201 Obrana


Odluka o prestanku važenja Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Nar. novine, 57/12.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu
Nar. novine, 57/12.
130601 Zračne luke i zračni promet
190207 Hitna medicina


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 57/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 57/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.
Nar. novine, 57/12.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Zakon o poticanju zapošljavanja
Nar. novine, 57/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu
Nar. novine, 56/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


Kolektivni ugovor za radnike Adriatic servisa d.o.o. za poslovne usluge (do 25. 3. 2013.)
Nar. novine, 56/12.
020501 Kolektivni ugovori


Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina
Nar. novine, 56/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina
Nar. novine, 56/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 56/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna
Nar. novine, 56/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina
Nar. novine, 56/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 56/12.
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 56/12.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 56/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o Evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga
Nar. novine, 56/12.
010202 Zadruge


( * ne važi) Pravilnik o Fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama
Nar. novine, 56/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o Imeniku članova zadruge
Nar. novine, 56/12.
010202 Zadruge


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa
Nar. novine, 56/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
Nar. novine, 56/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 3. svibnja 2012. godine briše MP-BALKAN.HR otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba
Nar. novine, 56/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara
Nar. novine, 56/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2012.
Nar. novine, 55/12.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2012.
Nar. novine, 55/12.
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
Nar. novine, 55/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"
Nar. novine, 55/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"
Nar. novine, 55/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
Nar. novine, 55/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati
Nar. novine, 55/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Nar. novine, 55/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
Nar. novine, 55/12.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 55/12.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 55/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 54/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 54/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 54/12.
190301 Liječništvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 54/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljopri­vredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 54/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
Nar. novine, 54/12.
220201 Predsjednik RH


Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo
Nar. novine, 54/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o viznom sustavu
Nar. novine, 54/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva
Nar. novine, 53/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 53/12.
140201 Turizam


Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupije
Nar. novine, 53/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LNS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija
Nar. novine, 53/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 53/12.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Nar. novine, 53/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 53/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
Nar. novine, 53/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 53/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija
Nar. novine, 53/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Nar. novine, 53/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 53/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Nar. novine, 53/12.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


( * ne važi) Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 53/12.
230201 Državne potpore, općenito


Lista tradicionalnih izraza za vino
Nar. novine, 52/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koje se griju na drva u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o rasporedu sredstava (po županijskim upravama za ceste) za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu
Nar. novine, 52/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 16-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
Nar. novine, 52/12.
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)
271103 Ulaganja (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 52/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 52/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 52/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 52/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
Nar. novine, 52/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 52/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 52/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 52/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 52/12.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godini
Nar. novine, 52/12.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/12.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o Uredu za protokol
Nar. novine, 52/12.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Nar. novine, 51/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
220101 Ustav RH i ljudska prava


(* ne važi)Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 51/12.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Naredba o zabrani uvoza koža i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana
Nar. novine, 51/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 51/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Sirijskoj Arapskoj Republici (UNSMIS)
Nar. novine, 51/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica
Nar. novine, 51/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
Nar. novine, 51/12.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 51/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Nar. novine, 51/12.
180401 Mediji, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 51/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 51/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o planu zaštite od požara
Nar. novine, 51/12.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
Nar. novine, 51/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 51/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu
Nar. novine, 51/12.
200201 Obrana


Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
Nar. novine, 51/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
Nar. novine, 51/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla
Nar. novine, 51/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 51/12.
250102 Stranci u RH, azil


Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
Nar. novine, 51/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
090201 Zaštita okoliša
090205 Zaštita od eksplozija
210101 Ustanove, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nar. novine, 51/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
Nar. novine, 51/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 50/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o aerodromskim naknadama
Nar. novine, 50/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Nar. novine, 50/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 50/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Zakon o grobljima
Nar. novine, 50/12.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Nar. novine, 50/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 50/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o savjetodavnoj službi
Nar. novine, 50/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Nar. novine, 50/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
Nar. novine, 50/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 50/12.
140101 Ugostiteljstvo