Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 128/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
Nar. novine, 128/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 128/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 128/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Nar. novine, 128/14.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Zakon o područjima i sjedištima sudova
Nar. novine, 128/14.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 128/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
Nar. novine, 128/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca
Nar. novine, 128/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznice
Nar. novine, 127/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.
Nar. novine, 127/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 127/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
Nar. novine, 127/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 127/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Nar. novine, 127/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
Nar. novine, 127/14.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Nar. novine, 127/14.
010102 Sudski registar, upis i promjene


( * ne važi) Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela
Nar. novine, 127/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 127/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Nar. novine, 127/14.
040101 Autorsko i srodna prava


Zakon o energetskoj učinkovitosti
Nar. novine, 127/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Nar. novine, 126/14.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


( * ne važi) Pravilnik o postupanju prema strancima
Nar. novine, 126/14.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
Nar. novine, 126/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020.
Nar. novine, 126/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Nar. novine, 125/14.
170501 Obrazovanje odraslih
230301 Javna nabava


Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Nar. novine, 125/14.
030301 Ovršni postupak


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 125/14.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o vojnom graditeljstvu
Nar. novine, 125/14.
200201 Obrana


Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva
Nar. novine, 125/14.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Nar. novine, 125/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 125/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o konačnom popisu naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije za otpis dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakupu za ribnjake i nakade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 125/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 125/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Nar. novine, 124/14.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Babina Greda)
Nar. novine, 124/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
Nar. novine, 124/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora
Nar. novine, 124/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
131001 Poštanske i kurirske usluge


Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
Nar. novine, 124/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
Nar. novine, 124/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Nar. novine, 124/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 124/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti
Nar. novine, 123/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 123/14.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
Nar. novine, 123/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)
Nar. novine, 123/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini
Nar. novine, 123/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
Nar. novine, 123/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 123/14.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
Nar. novine, 122/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o cestarini
Nar. novine, 122/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
Nar. novine, 122/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 122/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu
Nar. novine, 122/14.
260401 Hrvati izvan RH


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014.
Nar. novine, 122/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
Nar. novine, 122/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova
Nar. novine, 122/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa
Nar. novine, 122/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Nar. novine, 122/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
Nar. novine, 122/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
Nar. novine, 122/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
Nar. novine, 122/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
Nar. novine, 122/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o održavanju građevina
Nar. novine, 122/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva
Nar. novine, 122/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2014.
Nar. novine, 121/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 121/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Obvezatne upute FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tovarnik u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik koji će se održati 16. studenoga 2014.
Nar. novine, 121/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik
Nar. novine, 121/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 121/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
Nar. novine, 121/14.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o stručnom vijeću
Nar. novine, 121/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka ministra poljoprivrede kojom se utvrđuje konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima
Nar. novine, 121/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
Nar. novine, 121/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 121/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik
Nar. novine, 121/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nar. novine, 121/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Jelsa
Nar. novine, 120/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 120/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 120/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Javnobilježnički poslovnik
Nar. novine, 120/14.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika
Nar. novine, 120/14.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize
Nar. novine, 120/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 120/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade
Nar. novine, 120/14.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 120/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o priključenju baze pravnih propis Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portalu N-lex
Nar. novine, 120/14.
150201 Digitalni sadržaji i usluge
260201 Europska unija i RH


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 120/14.
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 120/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
Nar. novine, 120/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
Nar. novine, 120/14.
060301 Opća sigurnost proizvoda
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
Nar. novine, 120/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 120/14.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Nar. novine, 120/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)
Nar. novine, 119/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 119/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 119/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi
Nar. novine, 119/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Nar. novine, 119/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
Nar. novine, 119/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Zakon o Gradu Zagrebu
Nar. novine, 119/14.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 119/14.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


Zakon o zaštiti na radu
Nar. novine, 118/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 118/14.
240601 Odvjetništvo


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 118/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje
Nar. novine, 118/14.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita
Nar. novine, 118/14.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Nar. novine, 118/14.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravilnik o radionicama za tahografe
Nar. novine, 118/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe
Nar. novine, 118/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Nar. novine, 117/14.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Nar. novine, 117/14.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća
Nar. novine, 117/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
Nar. novine, 117/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Nar. novine, 117/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
Nar. novine, 117/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o čamcima
Nar. novine, 117/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu
Nar. novine, 117/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Specijalne misije Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu
Nar. novine, 117/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva