Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 94/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 94/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini
Nar. novine, 94/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
Nar. novine, 94/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata
Nar. novine, 94/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 94/14.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 94/14.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 94/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 94/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 94/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru
Nar. novine, 94/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu
Nar. novine, 94/14.
180201 Sport


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 94/14.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 94/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Nar. novine, 94/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * djelomično u primjeni) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važi samo čl. 30.)
Nar. novine, 94/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o osiguranju
Nar. novine, 94/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Zakon o šumama
Nar. novine, 94/14.
070801 Šumarstvo


Zakon o faktoringu
Nar. novine, 94/14.
160202 Faktoring


Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava
Nar. novine, 93/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Nar. novine, 93/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130601 Zračne luke i zračni promet
130701 Željeznice i željeznički promet
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 93/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nar. novine, 93/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 93/14.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Ovršni zakon
Nar. novine, 93/14.
030301 Ovršni postupak


Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)
Nar. novine, 93/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
Nar. novine, 93/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Zakon o europskim radničkim vijećima
Nar. novine, 93/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta
Nar. novine, 93/14.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o radu
Nar. novine, 93/14.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 92/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 92/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 92/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
Nar. novine, 92/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO
Nar. novine, 92/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014. godini
Nar. novine, 92/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju EU potvrde
Nar. novine, 92/14.
010301 Sloboda pružanja usluga


( * ne važi) Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/14.
200301 Policija


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Nar. novine, 92/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Nar. novine, 92/14.
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 92/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Zakon o cestama
Nar. novine, 92/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 92/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o zračnom prometu
Nar. novine, 92/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
Nar. novine, 92/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o provedbi Uredbe ( EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima
Nar. novine, 92/14.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Nar. novine, 92/14.
260201 Europska unija i RH


Zakon o privremenom uzdržavanju
Nar. novine, 92/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
Nar. novine, 92/14.
250402 Životno partnerstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 91/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 91/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 91/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 90/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Pravilnik o studentskoj ispravi
Nar. novine, 90/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
Nar. novine, 90/14.
090202 Zaštita prirode


Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 90/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini
Nar. novine, 90/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o održavanju cesta
Nar. novine, 90/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 90/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Odluka o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule
Nar. novine, 90/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima
Nar. novine, 90/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015.
Nar. novine, 90/14.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Nar. novine, 90/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"
Nar. novine, 90/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit"
Nar. novine, 90/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
Nar. novine, 90/14.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
Nar. novine, 90/14.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 90/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Nar. novine, 90/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Nar. novine, 90/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
Nar. novine, 90/14.
060102 Mjeriteljstvo


Zakon o lijekovima
Nar. novine, 90/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o parničnom postupku
Nar. novine, 89/14.
250501 Parnični postupak


( * ne važi) Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu
Nar. novine, 89/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
Nar. novine, 89/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 89/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 89/14.
140201 Turizam


Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica
Nar. novine, 89/14.
090202 Zaštita prirode


Zakon o policiji
Nar. novine, 89/14.
200301 Policija


Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 88/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
Nar. novine, 88/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Nar. novine, 88/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važ) Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
Nar. novine, 88/14.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
Nar. novine, 88/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe
Nar. novine, 88/14.
050502 Carinska služba


Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara"
Nar. novine, 88/14.
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220108 Nacionalne manjine


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014.
Nar. novine, 87/14.
220304 Službena statistika


Rješenje kojim se utvrđuje da Nava banka d.d., Zagreb, Tratinska 27, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 17. srpnja 2014. nije bila sposobna, niti se može očekivati da će biti sposobna isplatiti dospjele depozite određene Zakonom o osiguranju depozita
Nar. novine, 87/14.
160102 Banke, kreditne institucije


(djelomično u primjeni) Pravilnik o znaku pristupačnosti
Nar. novine, 87/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
Nar. novine, 87/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
Nar. novine, 87/14.
220201 Predsjednik RH


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava
Nar. novine, 87/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100201 Obnova


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka
Nar. novine, 87/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 87/14.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 87/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 87/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."
Nar. novine, 86/14.
160101 Hrvatska narodna banka


Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-05/63-2014-011 od 3. srpnja 2014. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Peugeot Hrvatska d.o.o.
Nar. novine, 86/14.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 86/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 86/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 86/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 86/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina
Nar. novine, 86/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
Nar. novine, 86/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 86/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tuburalne bolesti bubrega" Zavodu za nefrologiju i arteriijsku hipertenziju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 86/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 86/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za farmakoepidemiologiju" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 86/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične rane" Klinici za kožne bolesti i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 86/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije
Nar. novine, 86/14.
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole
Nar. novine, 86/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina
Nar. novine, 86/14.
190401 Zdravstvene ustanove
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2014.
Nar. novine, 85/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Kolektivni ugovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. (do 31. X. 2014.)
Nar. novine, 85/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. ( do 23. V. 2017.)
Nar. novine, 85/14.
020501 Kolektivni ugovori


Plan prijma u državnu službu u Ured Pučkog pravobranitelja za 2014. godinu
Nar. novine, 85/14.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
240401 Pravobraniteljstvo


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava" Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 85/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za maligne bolesti tijela maternice, jajovoda i jajnika" Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 85/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje matičnim stanicama" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 85/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
Nar. novine, 85/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 85/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 85/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Nar. novine, 85/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu
Nar. novine, 85/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 85/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku
Nar. novine, 85/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lastovsko otočje"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"
Nar. novine, 85/14.
090202 Zaštita prirode


Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
Nar. novine, 85/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 84/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa
Nar. novine, 84/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o donošenju Programa pravne pomoći za saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavom
Nar. novine, 84/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020601 Volonterstvo
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
030301 Ovršni postupak
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
240101 Pravosuđe, općenito
240202 Sudske pristojbe
250201 Upravni postupak
250501 Parnični postupak


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura
Nar. novine, 84/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 84/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - djelatnost obrazovanja
Nar. novine, 84/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
170101 Obrazovanje i znanost, općenito


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te uspostavljanje kulturnih djelatnosti
Nar. novine, 84/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
180102 Kulturna dobra


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - zaštita zdravlja ljudi
Nar. novine, 84/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - komunalni javni radovi i pomoć poslodavcima
Nar. novine, 84/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o donošenju Programa saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada
Nar. novine, 84/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100201 Obnova


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu
Nar. novine, 84/14.
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana
Nar. novine, 84/14.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 84/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava
Nar. novine, 84/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Nar. novine, 84/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu
Nar. novine, 84/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o provođenju i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu
Nar. novine, 84/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 84/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
Nar. novine, 84/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
Nar. novine, 84/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 84/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 83/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 83/14.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014. o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona
Nar. novine, 83/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 83/14.
220102 Ustavni sud


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 83/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika
Nar. novine, 83/14.
180107 Audiovizualne djelatnosti
180402 Elektronički mediji


Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 83/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 83/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 83/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 83/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Nar. novine, 83/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
Nar. novine, 83/14.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Nar. novine, 83/14.
220801 Pravo na pristup informacijama


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 82/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Nar. novine, 82/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 82/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"
Nar. novine, 82/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 82/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 82/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
Nar. novine, 82/14.
050502 Carinska služba


Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
Nar. novine, 82/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
Nar. novine, 82/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 82/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi
Nar. novine, 82/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom
Nar. novine, 82/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 81/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 81/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 81/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 81/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/034, urbroj: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv udruge Hrvatsko društvo ortodonata
Nar. novine, 81/14.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 81/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti
Nar. novine, 81/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 81/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 81/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi
Nar. novine, 81/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 81/14.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u St. Johnu
Nar. novine, 81/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 5. 2014.)
Nar. novine, 80/14.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 80/14.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 80/14.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate