Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih uz ubojstvo Stjepana Đurekovića
Nar. novine, 131/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220203 Hrvatski sabor


Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-5292/2013 od 28. listopada 2013.
Nar. novine, 131/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


( * ne važi) Statut Hrvatske revizorske komore
Nar. novine, 131/13.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
Nar. novine, 131/13.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 131/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
Nar. novine, 131/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 131/13.
200201 Obrana


Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 131/13.
200201 Obrana


Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Nar. novine, 131/13.
200201 Obrana


Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 131/13.
200201 Obrana


Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza
Nar. novine, 131/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 131/13.
200201 Obrana


Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 131/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
Nar. novine, 130/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora" Odjelu za urogenitalne tumora Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 130/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad
Nar. novine, 130/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 130/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 130/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o cestarini
Nar. novine, 130/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016.
Nar. novine, 130/13.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora
Nar. novine, 130/13.
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 130/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
Nar. novine, 130/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 129/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 129/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Čučerje
Nar. novine, 129/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bjesnoću" Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 129/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju" Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Nar. novine, 129/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
Nar. novine, 129/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 129/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje raka dojke" Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 129/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Nar. novine, 129/13.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela
Nar. novine, 129/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
Nar. novine, 129/13.
200302 Državna granica
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 129/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
Nar. novine, 129/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2013.
Nar. novine, 128/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
Nar. novine, 128/13.
050106 Devizno poslovanje
160102 Banke, kreditne institucije


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 128/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 128/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 128/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 128/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura
Nar. novine, 128/13.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 128/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Nar. novine, 128/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o rasporedu sredstava (po županijskim upravama za ceste) za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu
Nar. novine, 128/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 128/13.
130801 Žičare


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 128/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 128/13.
200201 Obrana


Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Nar. novine, 128/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 128/13.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2013.
Nar. novine, 127/13.
220304 Službena statistika


Odluka o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
Nar. novine, 127/13.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 127/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)
Nar. novine, 127/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina
Nar. novine, 127/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 127/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 127/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 127/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom
Nar. novine, 127/13.
050106 Devizno poslovanje


Odluka o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza
Nar. novine, 127/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
Nar. novine, 127/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 127/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * djelomično u primjeni) Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Nar. novine, 127/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 127/13.
230301 Javna nabava


Zakon o nasljeđivanju
Nar. novine, 127/13.
250301 Nasljeđivanje


Zakon o zračnom prometu
Nar. novine, 127/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o vanjskim poslovima
Nar. novine, 127/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi
Nar. novine, 127/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja
260201 Europska unija i RH


Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
Nar. novine, 127/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja
260201 Europska unija i RH


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
Nar. novine, 127/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 127/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Nar. novine, 127/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka
200202 Oružje i vojna oprema
260301 Međunarodna suradnja RH


Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
Nar. novine, 126/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 126/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 126/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 126/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 126/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
Nar. novine, 126/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o dodacima prehrani
Nar. novine, 126/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
Nar. novine, 126/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske
Nar. novine, 126/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o pogodnostima zatvorenika
Nar. novine, 126/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 126/13.
220201 Predsjednik RH


Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 126/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
Nar. novine, 126/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 125/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 125/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Šljivoševci
Nar. novine, 125/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)
Nar. novine, 125/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvu TPV 322 (izdanje 02)
Nar. novine, 125/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)
Nar. novine, 125/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o žigu
Nar. novine, 125/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o industrijskom dizajnu
Nar. novine, 125/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 125/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda
Nar. novine, 125/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode
Nar. novine, 125/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 125/13.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Nar. novine, 125/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora
Nar. novine, 125/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o zadrugama
Nar. novine, 125/13.
010202 Zadruge


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 125/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
Nar. novine, 125/13.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Nar. novine, 125/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Primošten
Nar. novine, 124/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Požege
Nar. novine, 124/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Nar. novine, 124/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga
Nar. novine, 124/13.
250501 Parnični postupak


Pravilnik o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela
Nar. novine, 124/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
Nar. novine, 124/13.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope
Nar. novine, 124/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/244, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 3. listopada 2013. koji se zadužuje Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija za završetak postupka javnog nadmetanja za izbor Privatnog partnera i nastavak provedbe projekta javno-privatnog partnerstva "Trg pravde" u Zagrebu
Nar. novine, 124/13.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije
Nar. novine, 124/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Nar. novine, 124/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o ekološkoj mreži
Nar. novine, 124/13.
090202 Zaštita prirode


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 124/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila
Nar. novine, 123/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 123/13.
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Nova Sela
Nar. novine, 123/13.
200301 Policija


Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
Nar. novine, 123/13.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini
Nar. novine, 123/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
Nar. novine, 123/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva
Nar. novine, 123/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi)Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Nar. novine, 123/13.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"
Nar. novine, 123/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210501 Zaklade
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260301 Međunarodna suradnja RH
260401 Hrvati izvan RH


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Nar. novine, 123/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Nar. novine, 123/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 122/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
Nar. novine, 122/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 122/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima
Nar. novine, 122/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta
Nar. novine, 122/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini
Nar. novine, 122/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika
Nar. novine, 122/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
Nar. novine, 122/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma
Nar. novine, 122/13.
140201 Turizam