Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Stupnik
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Cerna)
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Karojba
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Grada Vinkovaca
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Virovitice
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 132/17.
140201 Turizam


Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 132/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 132/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2018."
Nar. novine, 132/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
Nar. novine, 132/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Nar. novine, 132/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o Kontnom planu leasing društva
Nar. novine, 132/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
Nar. novine, 132/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 132/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 132/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 132/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 132/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
Nar. novine, 132/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (za 2018.)
Nar. novine, 132/17.
050305 Porez na dobit


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost
Nar. novine, 132/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Program vozačkog ispita
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 132/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 132/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 132/17.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković
Nar. novine, 132/17.
200302 Državna granica
220202 Vlada RH


Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Nar. novine, 132/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
Nar. novine, 132/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
Nar. novine, 132/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o porezima Grada Malog Lošinja
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Hvara
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Oprtalj
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje
Nar. novine, 132/17
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Ludbrega
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Ogulina
Nar. novine, 132/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 131/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o prestanku važenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću
Nar. novine, 131/17.
220201 Predsjednik RH


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 131/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 131/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 131/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture
Nar. novine, 131/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o indeksu razvijenosti
Nar. novine, 131/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Nar. novine, 131/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva
Nar. novine, 131/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Nar. novine, 131/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 131/17.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Erdut)
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Cerovlje
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Brtonigla
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Budinščina
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Zmijavci
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Lipika
Nar. novine, 130/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2018. godinu
Nar. novine, 130/17.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
Nar. novine, 130/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
Nar. novine, 130/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
Nar. novine, 130/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
Nar. novine, 130/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
Nar. novine, 130/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama
Nar. novine, 130/17.
250102 Stranci u RH, azil
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 130/17.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 130/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Nar. novine, 130/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 130/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nar. novine, 130/17.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 130/17.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Zakon o minimalnoj plaći
Nar. novine, 130/17.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina
Nar. novine, 130/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 130/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 130/17.
140201 Turizam


Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana - Dignano
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluku o porezima Grada Skradina
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima (Grad Novi Marof)
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka
Nar. novine, 129/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 129/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 129/17.
260201 Europska unija i RH


Odluka o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 129/17.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 129/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 129/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 129/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 129/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 129/17.
080401 Industrija, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o otpisu potraživanja za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 129/17.
200201 Obrana
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Nar. novine, 129/17.
220202 Vlada RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 129/17.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


(* ne važi) Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
Nar. novine, 129/17.
180201 Sport


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
Nar. novine, 129/17.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 129/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 129/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 129/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 129/17.
220301 Državna uprava, općenito


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (do 30. 11. 2021.)
Nar. novine, 128/17.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Draž
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slunja
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Drniša
Nar. novine, 128/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 128/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu
Nar. novine, 128/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 128/17.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
Nar. novine, 128/17.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 128/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 128/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
Nar. novine, 128/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 128/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 128/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 128/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 128/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu
Nar. novine, 128/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješ­ćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 128/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 128/17.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o doprinosima
Nar. novine, 128/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 128/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Rakovec
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Rovinj)
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Novske
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2017.
Nar. novine, 127/17.
220304 Službena statistika


Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 127/17.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 127/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
Nar. novine, 127/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 127/17.
080301 Energija, općenito


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za hemodinamski nadzor u intenzivnom liječenju kirurških bolesnika« Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 127/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Nar. novine, 127/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 127/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Nar. novine, 127/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 127/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o europskim radničkim vijećima
Nar. novine, 127/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Zakon o radu
Nar. novine, 127/17.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 127/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu
Nar. novine, 127/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 127/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o reviziji
Nar. novine, 127/17.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o porezima Općine Podgorač
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Negoslavci
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Brdovec
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Pula - Pola
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Splita
Nar. novine, 126/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
Nar. novine, 126/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 126/17.
260401 Hrvati izvan RH


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 126/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 126/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
Nar. novine, 126/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
Nar. novine, 126//17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 126/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
Nar. novine, 126/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Gračac
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Supetra
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika
Nar. novine, 125/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Nar. novine, 125/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Nar. novine, 125/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 125/17.
130801 Žičare


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu
Nar. novine, 125/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Nar. novine, 125/17.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju
Nar. novine, 125/17.
200201 Obrana


Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 125/17.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija
Nar. novine, 125/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije
Nar. novine, 125/17.
200201 Obrana


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 124/17.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 124/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani
Nar. novine, 123/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Bedenica
Nar. novine, 123/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Raša
Nar. novine, 123/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada
Nar. novine, 123/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog
Nar. novine, 123/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2017.
Nar. novine, 123/17.
220304 Službena statistika


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 123/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Nar. novine, 123/17.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
Nar. novine, 123/17.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gunja
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Visa
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Daruvara
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 122/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Zagreb)
Nar. novine, 122/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Nar. novine, 122/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o ovlašćivanju LSF SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 96 A, OIB: 04492853234, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 122/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 122/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 122/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica
Nar. novine, 122/17.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
Nar. novine, 122/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 122/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 122/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Podstrana
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Marija Gorica
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Barban
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Crikvenice
Nar. novine, 121/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)
Nar. novine, 121/17.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem
Nar. novine, 121/17.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Nar. novine, 121/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. "Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova"
Nar. novine, 121/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek
Nar. novine, 121/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a (u 2018. i 2019. godini)
Nar. novine, 121/17.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda (u 2018. godini)
Nar. novine, 121/17.
200201 Obrana


Zakon o obrani
Nar. novine, 121/17.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (u 2018. godini)
Nar. novine, 121/17
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu (u 2018. godini)
Nar. novine, 121/17
200201 Obrana


Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 121/17.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 121/17.
220201 Predsjednik RH


Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 121/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 120/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Darda
Nar. novine, 119/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode
Nar. novine, 119/17.
090202 Zaštita prirode