Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano
Nar. novine, 157/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Pisarovina
Nar. novine, 157/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Nar. novine, 157/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (za 2015.)
Nar. novine, 157/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 157/14.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 157/14.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 157/14.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o doprinosima
Nar. novine, 157/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 157/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 157/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina
Nar. novine, 157/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 157/14.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
Nar. novine, 157/14.
050305 Porez na dobit


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 157/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 157/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.
Nar. novine, 157/14.
220304 Službena statistika


Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
Nar. novine, 157/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Vrbovskog
Nar. novine, 156/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac
Nar. novine, 156/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 156/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Općina Sveti Filip i Jakov)
Nar. novine, 156/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 156/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o stručnom nadzoru (u djelatnosti dentalne medicine, dentalne tehnike i djelatnosti dentalnih asistenata)
Nar. novine, 156/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu
Nar. novine, 156/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Obvezatne upute broj P VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 156/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
Nar. novine, 156/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Nar. novine, 156/14.
090201 Zaštita okoliša
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
Nar. novine, 156/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
Nar. novine, 156/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 156/14.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Nar. novine, 156/14.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Nar. novine, 156/14.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Nar. novine, 156/14.
030301 Ovršni postupak


Odluka o raspisivanju izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 155/14.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok (za 2015. i 2016.)
Nar. novine, 155/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
Nar. novine, 155/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 155/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
Nar. novine, 155/14.
080301 Energija, općenito


Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 155/14.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 155/14.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Nar. novine, 155/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 155/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu
Nar. novine, 155/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje
Nar. novine, 154/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
Nar. novine, 154/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sustavu upravljanja rizicima
Nar. novine, 154/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 154/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 154/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo
Nar. novine, 154/14.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka
Nar. novine, 154/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
Nar. novine, 154/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi
Nar. novine, 154/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini
Nar. novine, 154/14.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 154/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Nar. novine, 154/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 154/14.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 154/14.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu
Nar. novine, 154/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja
Nar. novine, 154/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 154/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o zaštiti na radu
Nar. novine, 154/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Nar. novine, 154/14.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 154/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 153/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije
Nar. novine, 153/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 153/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora
Nar. novine, 153/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru
Nar. novine, 153/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Preseka
Nar. novine, 153/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Preseka
Nar. novine, 153/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 153/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Duga Resa)
Nar. novine, 153/14
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu
Nar. novine, 153/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu
Nar. novine, 153/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Konavle)
Nar. novine, 152/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Buzeta
Nar. novine, 152/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Kanfanar)
Nar. novine, 152/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 152/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Nar. novine, 152/14.
030102 Posebna odgovornost RH za štetu
160302 Obvezna osiguranja u prometu


( * ne važi) Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 152/14.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Nar. novine, 152/14.
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 152/14.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 152/14.
200301 Policija


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
Nar. novine, 152/14.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Nar. novine, 152/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 152/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 152/14.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Nar. novine, 152/14.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 152/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 152/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Nar. novine, 152/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 152/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 152/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o upravnim sporovima
Nar. novine, 152/14.
250202 Upravni spor


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 152/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 152/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Nar. novine, 152/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju
Nar. novine, 152/14.
250301 Nasljeđivanje


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola
Nar. novine, br. 151/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Petrinja)
Nar. novine, br. 151/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija
Nar. novine, br. 151/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje
Nar. novine, 151/14.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, br. 151/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 151/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu
Nar. novine, br. 151/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, br. 151/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
Nar. novine, br. 151/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Nar. novine, br. 151/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
Nar. novine, 151/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.
Nar. novine, 151/14.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 151/14.
010201 Obrt


Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Nar. novine, 151/14.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu
Nar. novine, 151/14.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Nar. novine, 151/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 17. prosinca 2014. o izlasku Republike Hrvatske iz članstva Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) s danom 31. prosinca 2014. godine
Nar. novine, 151/14.
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice


Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini
Nar. novine, 151/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 151/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
Nar. novine, 151/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 151/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
Nar. novine, 151/14.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode
Nar. novine, 151/14.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka ministra poljoprivrede kojom se utvrđuje konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima
Nar. novine, 151/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Nar. novine, 151/14.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
Nar. novine, 151/14
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.
Nar. novine, 151/14
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o
Nar. novine, 151/14
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Nar. novine, 151/14
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 151/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 151/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 151/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o sanaciji javnih ustanova
Nar. novine, 151/14.
210101 Ustanove, općenito


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 151/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o policiji
Nar. novine, 151/14.
200301 Policija


Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen koji se obilježava 2. kolovoza
Nar. novine, 151/14.
220108 Nacionalne manjine
220203 Hrvatski sabor


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (u 2015. godini)
Nar. novine, 151/14.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA" (u 2015. i 2016. godini)
Nar. novine, 151/14.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini (u 2015. godini)
Nar. novine, 151/14.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu (u 2015. godini)
Nar. novine, 151/14.
200201 Obrana


Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine
Nar. novine, 151/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 150/14.
050101 Platni promet


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
Nar. novine, 150/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske
Nar. novine, 150/14.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2014.
Nar. novine, 150/14.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2014.
Nar. novine, 150/14.
220304 Službena statistika


Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
Nar. novine, 150/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
Nar. novine, 150/14.
070801 Šumarstvo
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 150/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 150/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (za razdoblje 1. 1. 2015. – 30. 6. 2015.)
Nar. novine, 149/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015.)
Nar. novine, 149/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 149/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 149/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
Nar. novine, 149/14.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju
Nar. novine, 149/14.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Karlovac)
Nar. novine, 149/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac
Nar. novine, 149/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 148/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 148/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina
Nar. novine, 147/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017.
Nar. novine, 147/14.
080401 Industrija, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 147/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * djelomično u primjeni) Zakon o područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 147/14.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o brdsko-planinskim područjima
Nar. novine, 147/14.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Nar. novine, 147/14.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 147/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Naputak o vođenju registra životnog partnerstva
Nar. novine, 147/14.
250402 Životno partnerstvo


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 147/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 147/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 147/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
Nar. novine, 147/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 147/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Nar. novine, 147/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Nar. novine, 147/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 147/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 147/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 147/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 147/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 147/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Zakon o komunalnom gospodarstvu
Nar. novine, 147/14.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2015. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 146/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
Nar. novine, 146/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 146/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o postupanju društva za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
Nar. novine, 146/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Donji Kukuruzari)
Nar. novine, 146/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Komiže
Nar. novine, 146/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Senja
Nar. novine, 146/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014.
Nar. novine, 146/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura
Nar. novine, 146/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
Nar. novine, 146/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2014. godini
Nar. novine, 146/14.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora
Nar. novine, 146/14.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti
Nar. novine, 146/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata
Nar. novine, 146/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu
Nar. novine, 146/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
Nar. novine, 146/14.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce
Nar. novine, 145/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50/a, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 145/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 145/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
Nar. novine, 145/14.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


(* ne važi) Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 145/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
Nar. novine, 145/14.
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema
230301 Javna nabava


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 145/14.
230301 Javna nabava


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša
Nar. novine, 145/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju granice između Općine Kolan i Grada Paga
Nar. novine, 145/14.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 145/14.
260401 Hrvati izvan RH
271301 Obrazovanje, kultura, znanost, tehnologija, sport (Međunarodno pravo)


Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 145/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
Nar. novine, 144/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Klis
Nar. novine, 144/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Jelsa
Nar. novine, 144/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
Nar. novine, 144/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Statut Hrvatske veterinarske komore
Nar. novine, 144/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 144/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 144/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 144/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 144/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 144/14.
130801 Žičare


Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
Nar. novine, 143/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o igrama na sreću
Nar. novine, 143/14.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 143/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 143/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Zakon o porezu na promet nekretnina
Nar. novine, 143/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 143/14.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 143/14.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 143/14.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 143/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
Nar. novine, 143/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 143/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 142/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
Nar. novine, 142/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/018, urbroj: 580-09/64-2014-039 od 23. listopada 2014. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Carlsberg Croatia d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici i KTC d.d., sa sjedištem u Križevcima
Nar. novine, 142/14.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 142/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 142/14.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 141/14.
050307 Porezna uprava


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 141/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 141/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo