Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (od 1. 2. 2021. do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 20/21
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Statut Političke stranke Srđ je grad
Nar. novine, 20/21
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 20/21
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2021.
Nar. novine, 20/21
220304 Službena statistika


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020.
Nar. novine, 20/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
Nar. novine, 20/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 20/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 20/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 20/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 20/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 20/21
200301 Policija


Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-07/38, urbroj: 50301-29/23-21-2 od 25. veljače 2021.
Nar. novine, 20/21
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa
Nar. novine, 20/21
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa"
Nar. novine, 20/21
100201 Obnova
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
Nar. novine, 20/21
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu
Nar. novine, 20/21
220101 Ustav RH i ljudska prava
260201 Europska unija i RH


Zakon o sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 20/21
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 20/21
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Nar. novine, 20/21
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


Zakon o željeznici
Nar. novine, 20/21
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Izmjene i dopune dijela 4b. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen)
Nar. novine, 19/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Izmjene Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2020. godine
Nar. novine, 19/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070801 Šumarstvo


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2020. godine
Nar. novine, 19/21.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
Nar. novine, 19/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
Nar. novine, 19/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
Nar. novine, 19/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi
Nar. novine, 19/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika
Nar. novine, 19/21.
170701 Obrazovne kvalifikacije
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite
Nar. novine, 19/21.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 18/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 17/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 17/21.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
Nar. novine, 17/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 17/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 17/21.
060301 Opća sigurnost proizvoda
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode "Medvednica"
Nar. novine, 17/21.
090202 Zaštita prirode


(* ne važi) Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 17/21.
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 17/21.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 17/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini
Nar. novine, 17/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.)
Nar. novine, 16/21.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica
Nar. novine, 16/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima unutar prostorija domova za starije i nemoćne osobe na području Osječko-baranjske županije (do 1. 3. 2021.)
Nar. novine, 16/21.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu
Nar. novine, 16/21.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Nar. novine, 16/21.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama
Nar. novine, 16/21.
200301 Policija


Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 15/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 15/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere obustave rada casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje na području Istarske županije (do 21. II. 2021.)
Nar. novine, 15/21.
200301 Policija


( * ne važ) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 21. II. 2021.)
Nar. novine, 15/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 14/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 14/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 14/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 14/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 14/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 14/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 14/21.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu
Nar. novine, 14/21.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 14/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 14/21.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 14/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
Nar. novine, 14/21.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/111 оd 29. siječnja 2021. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
Nar. novine, 14/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 14/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
100201 Obnova
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 14/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 14/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 14/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija
Nar. novine, 14/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Virovitici
Nar. novine, 14/21.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 14/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o zaštiti od buke
Nar. novine, 14/21.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o proglašenju Parka prirode "Dinara"
Nar. novine, 14/21.
090202 Zaštita prirode


Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Nar. novine, 14/21.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Nar. novine, 13/21.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2021. godinu
Nar. novine, 12/21.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 12/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
Nar. novine, 12/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Perušić
Nar. novine, 12/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe
Nar. novine, 12/21.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 12/21.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


OBVEZATNE UPUTE BROJ L I obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta
Nar. novine, 12/21.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 12/21.
200301 Policija


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Ludbreški hren" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 12/21.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Nar. novine, 12/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Statut LiPO
Nar. novine, 11/21.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini
Nar. novine, 11/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o gradskim porezima (Grad Omiš)
Nar. novine, 10/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2021."
Nar. novine, 10/21.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova
Nar. novine, 10/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o letenju zrakoplova
Nar. novine, 10/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
Nar. novine, 10/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011
Nar. novine, 10/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
Nar. novine, 10/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.
Nar. novine, 10/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 10/21.
140201 Turizam
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 10/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
Nar. novine, 10/21.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 10/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 9/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
Nar. novine, 9/21.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170101 Obrazovanje i znanost, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 9/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući
Nar. novine, 9/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
Nar. novine, 9/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu
Nar. novine, 9/21.
220108 Nacionalne manjine


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 9/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 9/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 9/21.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije
Nar. novine, 9/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima
Nar. novine, 9/21.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku
Nar. novine, 9/21.
030301 Ovršni postupak
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području
Nar. novine, 9/21.
090202 Zaštita prirode
220703 Koncesije