Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 116/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 116/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
Nar. novine, 116/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
Nar. novine, 116/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
Nar. novine, 116/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama
Nar. novine, 116/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom
Nar. novine, 116/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
Nar. novine, 116/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Nar. novine, 116/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 116/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Vrbovečka pera" oznaka zajamčeno tradicionalni specijalitet
Nar. novine, 116/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
Nar. novine, 116/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa
Nar. novine, 116/19.
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare
Nar. novine, 116/19.
130801 Žičare
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
Nar. novine, 115/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 115/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece" Odjelu za alergologiju i pulmologiju Dječje bolnice Srebrnjak, Zagreb
Nar. novine, 115/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 115/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima
Nar. novine, 115/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 115/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
Nar. novine, 115/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
Nar. novine, 114/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
Nar. novine, 114/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Zadra
Nar. novine, 113/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu
Nar. novine, 113/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
Nar. novine, 113/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 113/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Nar. novine, 113/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Nar. novine, 113/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova
Nar. novine, 113/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet
Nar. novine, 113/19.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava
Nar. novine, 113/19.
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
Nar. novine, 113/19.
240101 Pravosuđe, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.
Nar. novine, 113/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 112/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 112/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
Nar. novine, 112/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 112/19.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača
Nar. novine, 112/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 112/19.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Nar. novine, 112/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 112/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
Nar. novine, 112/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja
Nar. novine, 112/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 112/19.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019.
Nar. novine, 112/19.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake" Klinici za plastičnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 112/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu (do 31. 12. 2020.)
Nar. novine, 112/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o potpori za privatno skladištenje
Nar. novine, 112/19.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
Nar. novine, 112/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220201 Predsjednik RH


Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/19.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.)
Nar. novine, 112/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)
Nar. novine, 112/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 112/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 111/19.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 111/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska
Nar. novine, 110/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala
Nar. novine, 110/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 110/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa (važi do 19. 3. 2023.)
Nar. novine, 110/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 110/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 110/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 110/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
Nar. novine, 110/19.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
Nar. novine, 110/19.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine
Nar. novine, 110/19.
180103 Arhivi


Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 110/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Nar. novine, 110/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o poštanskim uslugama
Nar. novine, 110/19.
131001 Poštanske i kurirske usluge


Zakon o cestama
Nar. novine, 110/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 110/19.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2019.
Nar. novine, 109/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 109/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
Nar. novine, 109/19.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Nar. novine, 109/19.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Nar. novine,
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Nar. novine, 109/19.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
Nar. novine, 108/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 108/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 108/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 108/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o lovačkim psima
Nar. novine, 108/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o lovniku
Nar. novine, 108/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova
Nar. novine, 108/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 108/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga
Nar. novine, 108/19.
110102 Zemljišne knjige


Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
Nar. novine, 108/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 107/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Orle
Nar. novine, 107/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravila organiziranja tržišta električne energije
Nar. novine, 107/19.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija
Nar. novine, 107/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature
Nar. novine, 107/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Nar. novine, 107/19.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu
Nar. novine, 107/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromodulaciju u liječenju boli" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 106/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe
Nar. novine, 106/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Varaždinsko bučino ulje" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 106/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 106/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Nar. novine, 106/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090101 Održivi razvitak


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
Nar. novine, 106/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
Nar. novine, 106/19.
220303 Upravna inspekcija
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika
Nar. novine, 106/19.
170701 Obrazovne kvalifikacije
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
Nar. novine, 106/19.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize
Nar. novine, 106/19.
010401 Financijsko poslovanje
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050103 Financijski inspektorat


Odluka o proglašenju 1. faze Projekta Turističko naselje "Uvala Livka, Otok Šolta" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 106/19.
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 106/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 106/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine
Nar. novine, 105/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika
Nar. novine, 57/19.
260201 Europska unija i RH
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 60/18.
260201 Europska unija i RH