Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 69/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 69/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta
Nar. novine, 69/18.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama
Nar. novine, 69/18.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju kontejnera
Nar. novine, 69/18.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 69/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Nar. novine, 68/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 68/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše
Nar. novine, 68/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi ) Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja
Nar. novine, 68/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
Nar. novine, 68/18.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o određivanju središnjih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
Nar. novine, 68/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
Nar. novine, 68/18.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Nar. novine, 68/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 68/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Nar. novine, 68/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 68/18.
080301 Energija, općenito


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 68/18.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o najmu stanova
Nar. novine, 68/18.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o komunalnom gospodarstvu
Nar. novine, 68/18.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Zakon o šumama
Nar. novine, 68/18.
070801 Šumarstvo


Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
Nar. novine, 68/18.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Zakon o Zakladi vojne solidarnosti
Nar. novine, 68/18.
200201 Obrana
210501 Zaklade


Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 68/18.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 67/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu VIDAK JELIĆ j.d.o.o., D. Golika 32, Zagreb, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o tajnosti podataka obrane
Nar. novine, 67/18.
200201 Obrana


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 67/18.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o sudovima
Nar. novine, 67/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Nar. novine, 67/18.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o područjima i sjedištima sudova
Nar. novine, 67/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
Nar. novine, 67/18.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o državnom odvjetništvu
Nar. novine, 67/18.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 67/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za rehabilitaciju srčanih bolesnika" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" Opatija
Nar. novine, 67/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko-biokemijskih pretraga" Kliničkom zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur, Zagreb
Nar. novine, 67/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
Nar. novine, 67/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o stečaju potrošača
Nar. novine, 67/18.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.
Nar. novine, 66/18.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti
Nar. novine, 66/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
Nar. novine, 66/18.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Nar. novine, 66/18.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 66/18.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
Nar. novine, 66/18.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Nar. novine, 66/18.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
Nar. novine, 66/18.
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 66/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 66/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 66/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 66/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 66/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 66/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 66/18.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela
Nar. novine, 66/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE" (u 2018. i 2019. godini)
Nar. novine, 66/18.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju (u 2018. godini)
Nar. novine, 66/18.
200201 Obrana


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.
Nar. novine, 66/18.
220304 Službena statistika


Zakon o platnom prometu
Nar. novine, 66/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 65/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga
Nar. novine, 64/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore
Nar. novine, 64/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 64/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 64/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Nar. novine, 64/18.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 64/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Zakon o djelatnosti psihoterapije
Nar. novine, 64/18.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Nar. novine, 64/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o elektroničkom novcu
Nar. novine, 64/18.
050101 Platni promet
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Kodeks odvjetničke etike
Nar. novine, 64/18.
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 64/18.
240601 Odvjetništvo


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu
Nar. novine, 64/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2018. godinu
Nar. novine, 64/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o zrakoplovnim priredbama
Nar. novine, 64/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
Nar. novine, 64/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Nar. novine, 64/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Nar. novine, 64/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 62/18
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 62/18.
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Nar. novine, 62/18.
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje
Nar. novine, 62/18.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za davanje prethodne suglasnosti zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač Republika Hrvatska za davanje u zakup poslovnog prostora i/ili zemljišta
Nar. novine, 62/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 62/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama
Nar. novine, 62/18.
050101 Platni promet


Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
Nar. novine, 62/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 62/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 62/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o mesnim proizvodima
Nar. novine, 62/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 62/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2018.
Nar. novine, 61/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 61/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto
Nar. novine, 61/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
Nar. novine, 61/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Nar. novine, 61/18.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o audiovizualnim djelatnostima
Nar. novine, 61/18.
180107 Audiovizualne djelatnosti


Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Nar. novine, 61/18.
180103 Arhivi


Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (do 1. 3. 2022.)
Nar. novine, 61/18.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje o ovlašćivanju društva SIGMAR d.o.o. iz Preloga, Kralja Zvonimira 44, OIB: 43441290919, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 61/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53a, OIB: 06637660960, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 61/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine
Nar. novine, 61/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 61/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
Nar. novine, 61/18.
110102 Zemljišne knjige


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 61/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Nar. novine, 61/18.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važe) Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 60/18.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
Nar. novine, 60/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 60/18.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
Nar. novine, 60/18.
260201 Europska unija i RH


Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 60/18.
260201 Europska unija i RH


Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 60/18.
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva
Nar. novine, 60/18.
210201 Udruge i civilno društvo
220203 Hrvatski sabor


Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
Nar. novine, 60/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Vodica
Nar. novine, 60/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva "Referentni centar ministarstva zdravstva za fotodermatologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 60/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 60/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o reprezentativnosti Hrvatske udruge poslodavaca za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
Nar. novine, 59/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
Nar. novine, 59/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Nar. novine, 59/18.
050102 Sprječavanje pranja novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 59/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2018.)
Nar. novine, 59/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o kartografskim znakovima
Nar. novine, 59/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina
Nar. novine, 59/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o geodetskim elaboratima
Nar. novine, 59/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 59/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihičkih poremećaja" Odjelu za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Zagreb
Nar. novine, 59/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
Nar. novine, 59/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Nar. novine, 59/18.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o Registru postupaka stečaja potrošača
Nar. novine, 59/18.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
240101 Pravosuđe, općenito