Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga
Nar. novine, 40/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje


Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 40/22
080401 Industrija, općenito
220203 Hrvatski sabor


Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine
Nar. novine, 40/22
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Deklaracija o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a
Nar. novine, 40/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam
220203 Hrvatski sabor
260301 Međunarodna suradnja RH


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 40/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 40/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 40/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 40/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Nar. novine, 40/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Nar. novine, 38/22
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 38/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 38/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 38/22
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200301 Policija


Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 38/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 38/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 38/22
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 38/22
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Rješenje o imenovanju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 38/22
100201 Obnova
200301 Policija


Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 38/22
100201 Obnova
200301 Policija


Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 38/22
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 38/22
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske
Nar. novine, 38/22
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 38/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Lumblija" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 38/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva
Nar. novine, 38/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih
Nar. novine, 38/22
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava
Nar. novine, 38/22
040101 Autorsko i srodna prava


Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava
Nar. novine, 38/22
040101 Autorsko i srodna prava


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja
Nar. novine, 38/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 38/22
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Nar. novine, 38/22
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Nar. novine, 38/22
220301 Državna uprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
Nar. novine, 38/22
080301 Energija, općenito


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 37/22
240601 Odvjetništvo


Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica
Nar. novine, 37/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a
Nar. novine, 37/22
060301 Opća sigurnost proizvoda
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Nar. novine, 37/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 37/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)
Nar. novine, 37/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 37/22
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


(* ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 37/22
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 37/22
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 37/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju
Nar. novine, 37/22
110201 Stanovanje, poslovni prostori
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 36/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Nar. novine, 36/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220304 Službena statistika


Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti
Nar. novine, 36/22
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 36/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220301 Državna uprava, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
Nar. novine, 36/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o stečaju potrošača
Nar. novine, 36/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Stečajni zakon
Nar. novine, 36/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 35/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Nar. novine, 35/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
210401 Vjerske zajednice
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Nar. novine, 35/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
210401 Vjerske zajednice


Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 35/22
180201 Sport
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 35/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 35/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 35/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 35/22
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
Nar. novine, 35/22
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 35/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 35/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
Nar. novine, 35/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 35/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
Nar. novine, 35/22
080301 Energija, općenito


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2022.
Nar. novine, 35/22
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2022
Nar. novine, 35/22
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 35/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
Nar. novine, 34/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Nar. novine, 34/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 34/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 34/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 34/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava
Nar. novine, 34/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva "Korčulansko maslinovo ulje" – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 34/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrascu uputnice
Nar. novine, 34/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije "Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti"
Nar. novine, 34/22
200201 Obrana
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj
Nar. novine, 34/22
200201 Obrana
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 34/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 34/22
010102 Sudski registar, upis i promjene


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Nar. novine, 33/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza na dionici željezničke pruge R201 Zaprešić - Čakovec
Nar. novine, 32/22
130701 Željeznice i željeznički promet
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 32/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.
Nar. novine, 32/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Nar. novine, 32/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o proglašenju 14. svibnja "Hrvatskim danom šećerne bolesti"
Nar. novine, 32/22
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama
Nar. novine, 31/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 31/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
Nar. novine, 31/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 31/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 31/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
Nar. novine, 31/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 31/22
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 30/22
080301 Energija, općenito


Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Nar. novine, 30/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Nar. novine, 30/22
080301 Energija, općenito


Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027.
Nar. novine, 29/22
220304 Službena statistika


Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030.
Nar. novine, 29/22
220304 Službena statistika
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila
Nar. novine, 28/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine
Nar. novine, 28/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
Nar. novine, 28/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 28/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Nar. novine, 28/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
Nar. novine, 28/22
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku
Nar. novine, 28/22
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 28/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 28/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
Nar. novine, 27/22
080301 Energija, općenito


Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika
Nar. novine, 27/22
190706 Udomiteljstvo


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 27/22
080301 Energija, općenito


Odluka o visini naknade za rad udomitelja
Nar. novine, 27/22
190706 Udomiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu
Nar. novine, 27/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110
Nar. novine, 27/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama korisnika mirovine upućenim mirovinskim osiguravajućim društvima
Nar. novine, 26/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022.
Nar. novine, 26/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2021.
Nar. novine, 26/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022.
Nar. novine, 26/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 25/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 25/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Statut Hrvatske liječničke komore
Nar. novine, 25/22
190301 Liječništvo


Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu
Nar. novine, 25/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2022.
Nar. novine, 25/22
220304 Službena statistika


Rješenje kojim se Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sistemsku sklerozu"
Nar. novine, 25/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata"
Nar. novine, 25/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dugodjelujuće antipsihotike"
Nar. novine, 25/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom"
Nar. novine, 25/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Deklaracija o Ukrajini
Nar. novine, 25/22
220203 Hrvatski sabor