Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
Nar. novine, 10/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 10/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 10/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 10/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 10/18.
240101 Pravosuđe, općenito


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu
Nar. novine, 10/18.
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika
Nar. novine, 10/18.
260201 Europska unija i RH


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 10/18.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
Nar. novine, 10/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
Nar. novine, 10/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture
Nar. novine, 10/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 10/18.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o gradskim porezima Grada Komiže
Nar. novine, 9/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Zagvozd
Nar. novine, 9/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
Nar. novine, 9/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 9/18.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 9/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Nar. novine, 9/18.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Nar. novine, 9/17.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
Nar. novine, 9/18.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 9/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 9/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini
Nar. novine, 9/18.
220106 Računanje vremena


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Nar. novine, 9/18.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci
Nar. novine, 8/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Semeljci
Nar. novine, 8/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 8/18.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu
Nar. novine, 8/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu
Nar. novine, 8/18.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
Nar. novine, 8/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 8/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
Nar. novine, 7/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Primošten
Nar. novine, 7/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić
Nar. novine, 7/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Nar. novine, 7/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. godine
Nar. novine, 7/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Nar. novine, 7/18.
060102 Mjeriteljstvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes" Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb
Nar. novine, 7/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 7/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj
Nar. novine, 7/18.
090101 Održivi razvitak
220202 Vlada RH


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini
Nar. novine, 7/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Nar. novine, 7/18.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
Nar. novine, 7/18.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 6/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik
Nar. novine, 6/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
Nar. novine, 6/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 6/18.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonska kobasica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 6/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine
Nar. novine, 6/18.
070801 Šumarstvo


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine
Nar. novine, 6/18.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Nar. novine, 6/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini
Nar. novine, 6/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Martijanec)
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Martijanec
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
Nar. novine, 5/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2017.
Nar. novine, 5/18.
220304 Službena statistika


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 5/18.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Nar. novine, 5/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta
Nar. novine, 5/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o vizama
Nar. novine, 5/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 5/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220202 Vlada RH


Uredba o okolišnoj dozvoli
Nar. novine, 5/18.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 5/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 5/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 5/18.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
Nar. novine, 4/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Majur
Nar. novine, 4/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika
Nar. novine, 4/18.
050308 Porezno savjetništvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (do 31. XII. 2019.)
Nar. novine, 4/18.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
Nar. novine, 4/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 4/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika
Nar. novine, 3/18.
050308 Porezno savjetništvo


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Barban
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Brinje
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Janjina
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Klis
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima (Grad Lepoglava)
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Siska
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Đakova
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Đakova
Nar. novine, 3/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Nar. novine, 3/18.
010201 Obrt


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 3/18.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 3/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 3/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
Nar. novine, 3/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 3/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Nar. novine, 3/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola
Nar. novine, 3/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Maruševec
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Lukač
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gradina
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Trnava
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Runovići
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Požege
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Otoka
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Ivanca
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 2/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o ovlašćivanju trgovačkog društva CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Ulica Š. Breščenskoga 4, OIB: 02821740304, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 2/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 2/18.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 2/18.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinici za psihoošku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 2/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 2/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 2/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u poreznoj upravi
Nar. novine, 2/18.
050307 Porezna uprava


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 2/18.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 2/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 2/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.
Nar. novine, 2/18.
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 2/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
Nar. novine, 2/18.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o lokalnim porezima Grada Siska
Nar. novine, 1/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Ljubešćica
Nar. novine, 1/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar
Nar. novine, 1/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 1/18.
050101 Platni promet


Rješenje o ovlašćivanju KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Bednjanska 8a, OIB: 93206044533, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 1/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju PRO TEST d.o.o. iz Splita, Ante Petravića 33, OIB: 39606247776, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 1/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 1/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Nar. novine, 1/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 1/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o Registru koncesija
Nar. novine, 1/18.
220703 Koncesije


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2017.)
Nar. novine, 1/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate