Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje o ovlašćivanju ANT laboratorija za analitiku i toksikologiju d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 55/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 55/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
Nar. novine, 55/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 55/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o putnom listu
Nar. novine, 55/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 55/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
Nar. novine, 55/19.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Nar. novine, 55/19.
200201 Obrana


Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 55/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (za razdoblje do 5 godina)
Nar. novine, 55/19.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/19.
140201 Turizam


Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/19.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Nar. novine, 55/19.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (važi do 30. 6. 2023.)
Nar. novine, 54/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika
Nar. novine, 54/19.
260201 Europska unija i RH
260401 Hrvati izvan RH


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski štrukli" /"Zagorski štruklji"zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 54/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
Nar. novine, 54/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 54/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
Nar. novine, 54/19.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 54/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
Nar. novine, 54/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
Nar. novine, 54/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210101 Ustanove, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


(*ne važi) Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi
Nar. novine, 54/19.
200201 Obrana


(*ne važi) Odluka o visini naknade za stanovanje
Nar. novine, 54/19.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 54/19.
200201 Obrana


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019."
Nar. novine, 53/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
Nar. novine, 53/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
Nar. novine, 53/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Nar. novine, 53/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
Nar. novine, 53/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora
Nar. novine, 53/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
Nar. novine, 53/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
050102 Sprječavanje pranja novca
050104 Financijska agencija (FINA)


( * ne važi) Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
Nar. novine, 53/19.
240202 Sudske pristojbe


Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
Nar. novine, 52/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 52/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o davanju ovlaštenja za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 52/19.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
Nar. novine, 52/19.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Nar. novine, 52/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
Nar. novine, 52/19.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Slavonska kobasica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 52/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Bračko maslinovo ulje" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 52/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lički škripavac" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 52/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Nar. novine, 52/19.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 52/19.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 52/19.
080301 Energija, općenito


Zakon o Pravosudnoj akademiji
Nar. novine, 52/19.
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o turističkoj pristojbi
Nar. novine, 52/19.
140201 Turizam


Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Nar. novine, 52/19.
140201 Turizam


Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Nar. novine, 52/19.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala
Nar. novine, 51/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019.
Nar. novine, 50/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova
Nar. novine, 50/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa
Nar. novine, 50/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
Nar. novine, 50/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
Nar. novine, 50/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 50/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Nar. novine, 50/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 50/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Županja
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Drenovci
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok II
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija


Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Nar. novine, 50/19.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi
Nar. novine, 50/19.
250203 Upravne pristojbe


Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 49/19.
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.
Nar. novine, 49/19.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
Nar. novine, 49/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u zračnom prometu Mali Lošinj
Nar. novine, 49/19.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Rijeka
Nar. novine, 49/19.
200301 Policija


Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom
Nar. novine, 49/19.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Nar. novine, 48/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Nar. novine, 48/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 47/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 47/19.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019."
Nar. novine, 47/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu
Nar. novine, 47/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2019.
Nar. novine, 47/19.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurovaskularne bolesti" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 47/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sokolarstvu
Nar. novine, 47/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 47/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 47/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 46/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Obvezatne upute broj M-IV - o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u općini
Nar. novine, 46/19.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini
Nar. novine, 46/19.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu
Nar. novine, 46/19.
130801 Žičare


Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
Nar. novine, 46/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o helidromima
Nar. novine, 46/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna
Nar. novine, 46/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba
Nar. novine, 46/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
Nar. novine, 46/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 46/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva
Nar. novine, 46/19.
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima
Nar. novine, 46/19.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
Nar. novine, 46/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja
Nar. novine, 46/19.
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja
Nar. novine, 46/19.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2019. godine
Nar. novine, 45/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 45/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o prestanku ovlaštenja društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 45/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (do 31. XII. 2019.)
Nar. novine, 45/19.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 45/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
Nar. novine, 45/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020
Nar. novine, 45/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine
Nar. novine, 45/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "PLUS"
Nar. novine, 45/19.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu
Nar. novine, 45/19.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
Nar. novine, 45/19.
220301 Državna uprava, općenito