Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
Nar. novine, 72/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje
Nar. novine, 72/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Nar. novine, 71/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
Nar. novine, 71/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani
Nar. novine, 71/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Mreža hitne medicine
Nar. novine, 71/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 71/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Ovršni zakon
Nar. novine, 70/12.
030301 Ovršni postupak


( * ne važi) Zakon o javnim ovršiteljima
Nar. novine, 70/12.
030301 Ovršni postupak


( * ne važi) Zakon o upravljanju državnom imovinom
Nar. novine, 70/12.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 70/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 70/12.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu
Nar. novine, 70/12.
140201 Turizam


( * ne važi) Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje
Nar. novine, 70/12.
200301 Policija


( * ne važi) Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 70/12.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 70/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Nar. novine, 69/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
Nar. novine, 69/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska
Nar. novine, 69/12.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska
Nar. novine, 69/12.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova
Nar. novine, 69/12.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Zagreb
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Rijeka
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Osijek
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Split
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Ploče
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Zadar
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o početku rada Carinarnice I Varaždin
Nar. novine, 69/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. -2015.
Nar. novine, 69/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa
Nar. novine, 69/12.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku
Nar. novine, 69/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 69/12.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 69/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 69/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 69/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 69/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 69/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 69/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
Nar. novine, 69/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2012. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Nar. novine, 68/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljopri­vredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 68/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 68/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene
Nar. novine, 68/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr. od 29. svibnja 2012.
Nar. novine, 68/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
Nar. novine, 67/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Ministarstva financija Carinske uprave
Nar. novine, 67/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 67/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o nabavnim kategorijama
Nar. novine, 67/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 67/12.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Nar. novine, 67/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi
Nar. novine, 67/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom
Nar. novine, 67/12.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 67/12.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 67/12.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 67/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2012.
Nar. novine, 67/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Rješenje o ovlaššćivanju društva EcoMission d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 66/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
Nar. novine, 66/12.
220201 Predsjednik RH


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 66/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
Nar. novine, 66/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.)
Nar. novine, 66/12.
130401 Hrvatski registar brodova


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-396/2008 od 29. svibnja 2012.
Nar. novine, 66/12.
220102 Ustavni sud


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1925/2008 od 29. svibnja 2012.
Nar. novine, 66/12.
220102 Ustavni sud


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2012.
Nar. novine, 66/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave
Nar. novine, 65/12.
050502 Carinska služba


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
Nar. novine, 65/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva
Nar. novine, 65/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica
Nar. novine, 65/12.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 65/12.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva
Nar. novine, 65/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda
Nar. novine, 65/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 65/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Nar. novine, 65/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike Povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Nar. novine, 65/12.
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 65/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 65/12.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće medicinske biokemije" Zavodu za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb
Nar. novine, 65/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Nar. novine, 65/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 65/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 64/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 64/12.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
190301 Liječništvo
220203 Hrvatski sabor


Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 64/12.
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika
Nar. novine, 64/12.
110102 Zemljišne knjige


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona
Nar. novine, 64/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu
Nar. novine, 64/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o aerodromima
Nar. novine, 64/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb
Nar. novine, 64/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Podatak o ukupnim izdacima obveznoga zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu
Nar. novine, 64/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 63/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
Nar. novine, 63/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 63/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije
Nar. novine, 62/12.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
Nar. novine, 62/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
210101 Ustanove, općenito
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 62/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu
Nar. novine, 62/12.
180401 Mediji, općenito


Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
Nar. novine, 62/12.
200301 Policija


( * ne važi) Etički kodeks policijskih službenika
Nar. novine, 62/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 61/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 61/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 61/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju djece" Odjelu za pulmologiju Dječje bolnice Srebrnjak, Zagreb
Nar. novine, 61/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Mreža javne zdravstvene službe
Nar. novine, 61/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse
Nar. novine, 61/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca
Nar. novine, 61/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu
Nar. novine, 61/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o doprinosima
Nar. novine, 61/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Nar. novine, 61/12.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 61/12.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 61/12.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
Nar. novine, 61/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 61/12.
050307 Porezna uprava