Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (2007.-2013.)
Nar. novine, 18/16.
260201 Europska unija i RH


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 18/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o brodicama i jahtama
Nar. novine, 18/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
Nar. novine, 18/16.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
Nar. novine, 18/16.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2016.
Nar. novine, 18/16.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2016.
Nar. novine, 18/16.
220304 Službena statistika


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, za obavljenje oslova zaštite na radu
Nar. novine, 18/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave
Nar. novine, 18/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Nar. novine, 17/16.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita
Nar. novine, 17/16.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini
Nar. novine, 17/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
Nar. novine, 17/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
Nar. novine, 17/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
Nar. novine, 17/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 16/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Statut Hrvatske liječničke komore
Nar. novine, 16/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
Nar. novine, 16/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Nar. novine, 16/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Nar. novine, 16/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 16/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 16/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Nar. novine, 16/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
Nar. novine, 16/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti
Nar. novine, 16/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd koji će se održati 20. ožujka 2016.
Nar. novine, 15/16.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradiški i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd
Nar. novine, 15/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 15/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji će se održati 20. žujka 2016.
Nar. novine, 15/16.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 15/16.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 15/16.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd
Nar. novine, 15/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 15/16.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 15/16.
200301 Policija


Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
Nar. novine, 15/16.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 15/16.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Nar. novine, 15/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (od 8. 8. 2015. do do 30. 6. 2016.)
Nar. novine, 15/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
Nar. novine, 14/16.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Nar. novine, 14/16.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Nar. novine, 14/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
Nar. novine, 14/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2014. godinu
Nar. novine, 14/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Zagreba, Ksaverska cesta 105a, OIB: 72357073723, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine 13/16:
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke
Nar. novine 13/16:
190206 Transfuzijska djelatnost


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli
Nar. novine 13/16:
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli
Nar. novine, 13/16.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 13/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 13/16.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 13/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/010 od 22. prosinca 2015. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma pokrenutom po službenoj dužnosti protiv više poduzetnika
Nar. novine, 13/16.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 12/16.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o ovlašćivanju društva A.D.V. GRUPE d.o.o. iz Kaštel Štafilića, Cesta dr. Franje Tuđmana 861, OIB: 98946028063, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 12/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva PROM d.o.o. iz Metkovića, Industrijska 1, OIB: 26231825497, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 12/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi
Nar. novine, 12/16.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 12/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
Nar. novine, 12/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 12/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
Nar. novine, 12/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
Nar. novine, 12/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 11/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
Nar. novine, 11/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 11/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 11/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 11/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 11/16.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 11/16.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate