Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima
Nar. novine, 82/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 82/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 82/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o veterinarstvu
Nar. novine, 82/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Nar. novine, 82/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 82/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
Nar. novine, 81/13.
080401 Industrija, općenito


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
Nar. novine, 81/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 81/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
Nar. novine, 81/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nar. novine, 81/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
Nar. novine, 81/13.
080401 Industrija, općenito
130101 Promet općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 81/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 81/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
Nar. novine, 81/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
Nar. novine, 81/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
Nar. novine, 81/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
Nar. novine, 81/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa
Nar. novine, 81/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora
Nar. novine, 81/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
Nar. novine, 81/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju
Nar. novine, 81/13.
200301 Policija


Pravilnik o policijskom obrazovanju
Nar. novine, 81/13.
170701 Obrazovne kvalifikacije
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 81/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 81/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila
Nar. novine, 81/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 81/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
Nar. novine, 81/13.
200302 Državna granica
250101 Državljanstvo, javne isprave


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 81/13.
220203 Hrvatski sabor


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 81/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o medijima
Nar. novine, 81/13.
180401 Mediji, općenito


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 81/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Nar. novine, 81/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
Nar. novine, 81/13.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 81/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 81/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Nar. novine, 81/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
Nar. novine, 81/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o hrani
Nar. novine, 81/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima
Nar. novine, 81/13.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)
Nar. novine, 80/13.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2013.)
Nar. novine, 80/13.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 80/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 80/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Nar. novine, 80/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
Nar. novine, 80/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 80/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica
Nar. novine, 80/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj
Nar. novine, 80/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.
Nar. novine, 80/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode
Nar. novine, 80/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
Nar. novine, 80/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara
Nar. novine, 80/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Nar. novine, 80/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta
Nar. novine, 80/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Nar. novine, 80/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom
Nar. novine, 80/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 80/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 80/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


( * ne važi) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 80/13.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Zakon o osiguranju depozita
Nar. novine, 80/13.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 80/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 80/13.
250203 Upravne pristojbe


Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Nar. novine, 80/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 80/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 80/13.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge
Nar. novine, 80/13.
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 80/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 80/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 80/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 80/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Nar. novine, 80/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Nar. novine, 80/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 80/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 80/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o zaštiti okoliša
Nar. novine, 80/13.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o zaštiti prirode
Nar. novine, 80/13.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Nar. novine, 80/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Zakon o normizaciji
Nar. novine, 80/13.
060101 Normizacija, akreditacija


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 80/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
Nar. novine, 79/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
Nar. novine, 79/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola
Nar. novine, 79/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke
Nar. novine, 79/13.
190206 Transfuzijska djelatnost


( * djelomično u primjeni) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 79/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
Nar. novine, 79/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
Nar. novine, 79/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 79/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Nar. novine, 79/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Nar. novine, 79/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Nar. novine, 79/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva
Nar. novine, 79/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
Nar. novine, 79/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa
Nar. novine, 79/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara
Nar. novine, 79/13.
200201 Obrana


Odluka o sadržaju odluke o rasporedu i načinu ispravljanja pogrešaka u odluci
Nar. novine, 79/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 79/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
Nar. novine, 79/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 79/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 79/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 79/13.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Nar. novine, 79/13.
200301 Policija
200302 Državna granica


Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 79/13.
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
Nar. novine, 79/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 78/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
Nar. novine, 78/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (važi do 27. 6. 2025.)
Nar. novine, 78/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
Nar. novine, 78/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
Nar. novine, 78/13.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
Nar. novine, 78/13.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
Nar. novine, 78/13.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
Nar. novine, 78/13.
050501 Carinski propisi


Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Nar. novine, 78/13.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


( * ne važi) Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
Nar. novine, 78/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 78/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Nar. novine, 78/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 78/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


(* ne vži) Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 77/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Nar. novine, 77/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Metodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima
Nar. novine, 77/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Nar. novine, 77/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 77/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta
Nar. novine, 77/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 77/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
Nar. novine, 77/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 77/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
Nar. novine, 77/13.
050501 Carinski propisi


Odluka o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 77/13.
230301 Javna nabava


Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
Nar. novine, 77/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
Nar. novine, 76/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 02)
Nar. novine, 76/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transplantaciju bubrega" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 76/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 76/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
Nar. novine, 76/13.
070801 Šumarstvo


Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu
Nar. novine, 76/13.
200301 Policija


Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva
Nar. novine, 76/13.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom
Nar. novine, 76/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 76/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 76/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 76/13.
260201 Europska unija i RH


Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
Nar. novine, 76/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 76/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Tallinnu
Nar. novine, 76/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o izradi izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske
Nar. novine, 76/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine
Nar. novine, 76/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)
Nar. novine, 76/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o patentu
Nar. novine, 76/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o poreznom savjetništvu
Nar. novine, 76/13.
050308 Porezno savjetništvo


Zakon o Hrvatskom registru brodova
Nar. novine, 76/13.
130401 Hrvatski registar brodova


Zakon o deviznom poslovanju
Nar. novine, 76/13.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Nar. novine, 76/13.
030102 Posebna odgovornost RH za štetu
160302 Obvezna osiguranja u prometu


Zakon o državnim maticama
Nar. novine, 76/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
Nar. novine, 76/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 76/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o lijekovima
Nar. novine, 76/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o medicinskim proizvodima
Nar. novine, 76/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2013.
Nar. novine, 75/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Statut Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Nar. novine, 75/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 75/13
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine
Nar. novine, 75/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
Nar. novine, 75/13.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 75/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Lista tradicionalnih izraza za vino
Nar. novine, 75/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
Nar. novine, 75/13.
070801 Šumarstvo
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu
Nar. novine, 75/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa
Nar. novine, 75/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija
Nar. novine, 75/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Nar. novine, 75/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima
Nar. novine, 75/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 75/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 75/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
Nar. novine, 74/13.
190709 Djelatnost dadilje


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o ukupnoj maksimalno dozvoljenoj ulaznoj količini divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta tuna u 2013. godini
Nar. novine, 74/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi Karny iz Tajlanda
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Naredba o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja u trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svim sojevima patogenim za rod Citrus)
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Naredbe o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena pojava štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) winsl.et.al
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o privremenih hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo
Nar. novine, 74/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 74/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Nar. novine, 74/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
Nar. novine, 74/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije
Nar. novine, 74/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
Nar. novine, 74/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta
Nar. novine, 74/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o vatrogasnim aparatima
Nar. novine, 74/13.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o osnivanju Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu
Nar. novine, 74/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Zakon o strancima
Nar. novine, 74/13.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 73/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o postupanju društva za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
Nar. novine, 73/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika
Nar. novine, 73/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine, 73/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine, 73/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Nar. novine, 73/13.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
Nar. novine, 73/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju
Nar. novine, 73/13.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 73/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2012. godinu
Nar. novine, 73/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o radu
Nar. novine, 73/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Opći porezni zakon
Nar. novine, 73/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 73/13.
200201 Obrana


Zakon o obrani
Nar. novine, 73/13.
200201 Obrana


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 73/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti
Nar. novine, 72/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 72/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 72/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar
Nar. novine, 72/13.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
Nar. novine, 72/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama
Nar. novine, 72/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 72/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena
Nar. novine, 72/13.
010303 Mjere kontrole cijena


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 72/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Zakon o državnom odvjetništvu
Nar. novine, 72/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o vanjskim poslovima
Nar. novine, 72/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava
Nar. novine, 72/13.
010401 Financijsko poslovanje


Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 72/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o državnim potporama
Nar. novine, 72/13.
230201 Državne potpore, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2013.
Nar. novine, 71/13.
220304 Službena statistika


Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
Nar. novine, 71/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Nar. novine, 71/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o lombardnom kreditu
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o unutardnevnom kreditu
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira (s Uputom)
Nar. novine, 71/13.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda
Nar. novine, 71/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
Nar. novine, 71/13.
090205 Zaštita od eksplozija
130101 Promet općenito


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 71/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku
Nar. novine, 71/13.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom nadzoru
Nar. novine, 71/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
Nar. novine, 70/13.
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka
Nar. novine, 70/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica i zametaka
Nar. novine, 70/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
Nar. novine, 70/13.
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima
Nar. novine, 70/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica
Nar. novine, 70/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o načinu izvješćivanja te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima medicinski pomognute oplodnje
Nar. novine, 70/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja
Nar. novine, 70/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka
Nar. novine, 70/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Pravilnik o načinu rada Državnog registra o medicinski pomognutoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja
Nar. novine, 70/13.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


( * ne važi) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Nar. novine, 70/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova
Nar. novine, 70/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima
Nar. novine, 70/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Nar. novine, 70/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Nar. novine, 70/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije
Nar. novine, 70/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini
Nar. novine, 70/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
Nar. novine, 70/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom
Nar. novine, 70/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
Nar. novine, 70/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
Nar. novine, 70/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima
Nar. novine, 70/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 69/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."
Nar. novine, 69/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o sustavu unutarnjih kontrola
Nar. novine, 69/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
Nar. novine, 69/13.
140101 Ugostiteljstvo


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 69/13.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 69/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje Kartice goriva za plovidbu
Nar. novine, 69/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica
Nar. novine, 69/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.
Nar. novine, 69/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


(* ne važi) Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
Nar. novine, 69/13.
090201 Zaštita okoliša


Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.
Nar. novine, 69/13.
220304 Službena statistika


Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022.
Nar. novine, 69/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 68/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 68/13.
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 68/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
Nar. novine, 68/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal
Nar. novine, 68/13.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
Nar. novine, 68/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Nar. novine, 68/13.
200201 Obrana


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Nar. novine, 68/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
Nar. novine, 68/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Nar. novine, 68/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine
Nar. novine, 68/13.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Zakon o kulturnim vijećima
Nar. novine, 68/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 68/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o trgovini
Nar. novine, 68/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 68/13.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Zakon o osobnoj iskaznici
Nar. novine, 68/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 68/13.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija
Nar. novine, 67/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 67/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o primicima radnika (kreditnih institucija)
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 67/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


(* ne važi) Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Nar. novine, 67/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 67/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 67/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 67/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 67/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Nar. novine, 67/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike
Nar. novine, 67/13.
060102 Mjeriteljstvo


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 67/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 67/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Nar. novine, 67/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 67/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova zaJedinstveno europsko nebo
Nar. novine, 67/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi
Nar. novine, 66/13.
010701 Poduzetnička infrastruktura
050104 Financijska agencija (FINA)
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 66/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 66/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Nar. novine, 66/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance
Nar. novine, 66/13.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja
Nar. novine, 66/13.
250102 Stranci u RH, azil


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/116, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 29. svibnja 2013.
Nar. novine, 66/13.
220801 Pravo na pristup informacijama
230301 Javna nabava


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 66/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
Nar. novine, 66/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 66/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu
Nar. novine, 66/13.
220201 Predsjednik RH