Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 46/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 46/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 46/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za aritmije i elektrofiziologiju srca« Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Nar. novine, 46/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 46/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Ivankovo (naselja: Ivankovo, Retkovci i Prkovci)
Nar. novine, 46/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Cerna (naselja: Cerna i Šiškovci)
Nar. novine, 46/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)
Nar. novine, 46/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje
Nar. novine, 46/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Nar. novine, 46/21.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima
Nar. novine, 46/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika
Nar. novine, 46/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o izradi Smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
Nar. novine, 46/21.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu
Nar. novine, 45/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 45/21.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
Nar. novine, 45/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Nar. novine, 45/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 45/21.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 45/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 45/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 45/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 44/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o visini naknade za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 44/21.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 44/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 44/21.
200301 Policija


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Nar. novine, 44/21.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o porezima Općine Murter – Kornati
Nar. novine, 43/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje (do 9. 5. 2021.)
Nar. novine, 43/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 43/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Nar. novine, 42/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Opatije
Nar. novine, 42/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Nar. novine, 42/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 42/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 42/21
200301 Policija


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Bologni
Nar. novine, 42/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Ponta Delgadi
Nar. novine, 42/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 42/21
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Nar. novine, 42/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2021.
Nar. novine, 42/21
220304 Službena statistika


Statut političke stranke Zaokret – Nezavisna lista
Nar. novine, 42/21
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini
Nar. novine, 41/21
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230201 Državne potpore, općenito


Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora
Nar. novine, 41/21
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava
Nar. novine, 41/21
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 41/21
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
Nar. novine, 41/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 41/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 41/21
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 41/21
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 41/21
230301 Javna nabava


Zakon o energetskoj učinkovitosti
Nar. novine, 41/21
080301 Energija, općenito


Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Nar. novine, 41/21
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela
Nar. novine, 40/21
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180107 Audiovizualne djelatnosti


(* ne važi) Odluka o porezima Grada Vinkovaca
Nar. novine, 40/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2021.
Nar. novine, 40/21
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 40/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 40/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


Rješenje o proglašenju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode
Nar. novine, 40/21
090202 Zaštita prirode


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
Nar. novine, 40/21
200301 Policija


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara
Nar. novine, 40/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 38/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 37/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 37/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 37/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 37/21
200301 Policija


Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
Nar. novine, 37/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
Nar. novine, 37/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Nar. novine, 37/21
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75
Nar. novine, 37/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403
Nar. novine, 37/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Nar. novine, 37/21
210201 Udruge i civilno društvo
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina
Nar. novine, 37/21
220108 Nacionalne manjine


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 37/21
220109 Izborni sustav


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
Nar. novine, 36/21.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 36/21.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Nar. novine, 36/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Tisno
Nar. novine, 36/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog
Nar. novine, 36/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za biljne genetske izvore
Nar. novine, 36/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji
Nar. novine, 36/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 36/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o porezima Grada Daruvara
Nar. novine, 35/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 35/21.
200301 Policija


Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode
Nar. novine, 35/21.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 34/21.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
Nar. novine, 34/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti
Nar. novine, 34/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
Nar. novine, 34/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 34/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 34/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 34/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom
Nar. novine, 34/21.
080301 Energija, općenito


Zakon o sportskoj inspekciji
Nar. novine, 34/21.
180201 Sport


Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Nar. novine, 34/21.
220304 Službena statistika


Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
Nar. novine, 34/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013
Nar. novine, 34/21.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka
090205 Zaštita od eksplozija
260201 Europska unija i RH


Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
Nar. novine, 34/21.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 33/21.
200301 Policija


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
Nar. novine, 33/21.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 33/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 33/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 33/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
Nar. novine, 33/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska, Općine Zažablje, Općine Janjina, Općine Trpanj, Općine Orebić, Grada Korčule, Općine Lumbarda, Općine Smokvica, Općine Blato i Općine Vela Luka (do 11. 4. 2021.)
Nar. novine, 33/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 33/21.
200301 Policija