Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Nar. novine, 154/14.
050307 Porezna uprava
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza
Nar. novine, 29/14.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Nar. novine, 29/14.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 29/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za katastarske općine Drškovci i Komušina
Nar. novine, 29/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
Nar. novine, 29/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Nar. novine, 29/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini
Nar. novine, 29/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 29/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 29/14.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Nar. novine, 29/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Nar. novine, 29/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
Nar. novine, 29/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (do 31. III. 2015.)
Nar. novine, 29/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (do 31. III. 2015.)
Nar. novine, 29/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 28/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 28/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 28/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija
Nar. novine, 28/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca
Nar. novine, 28/14.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Nar. novine, 28/14.
230301 Javna nabava
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova
Nar. novine, 28/14.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu osiguranja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu
Nar. novine, 28/14.
200201 Obrana


Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. - 2014. godine
Nar. novine, 28/14.
260201 Europska unija i RH


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014.
Nar. novine, 27/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Nar. novine, 27/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
Nar. novine, 27/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2014.
Nar. novine, 26/14.
220304 Službena statistika


Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Nar. novine, 26/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 26/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


(*ne važi) Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 26/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"
Nar. novine, 26/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o kazalištima
Nar. novine, 26/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske
Nar. novine, 25/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Sv. Ivan Zelina)
Nar. novine, 25/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2014. godinu
Nar. novine, 25/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Poslovnik Povjerenika za informiranje
Nar. novine, 25/14.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 25/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 25/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
Nar. novine, 25/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
Nar. novine, 25/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini
Nar. novine, 25/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio (do 31. XII. 2015.)
Nar. novine, 25/14.
230301 Javna nabava


Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji
Nar. novine, 25/14.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 25/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 25/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Trg maršala Tita 4, Zagreb
Nar. novine, 24/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Nezavisnog sindikata bibliotečnih djelatnika Hrvatske, Šubićeva 20, Zagreb,, i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Kneza Mislava 20, Zagreb, registarski broj US 63
Nar. novine, 24/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 24/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epidemiologiju" Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
Nar. novine, 24/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama
Nar. novine, 24/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o računanju vremena u 2014. godini
Nar. novine, 24/14.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 24/14.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2013. godinu
Nar. novine, 23/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Nar. novine, 23/14.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160201 Leasing


( * ne važi) Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 23. ožujka 2014.
Nar. novine, 23/14.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini, te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
Nar. novine, 23/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 23/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Nar. novine, 23/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 23/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 23/14.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini
Nar. novine, 23/14.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini te za općinsko vijeće i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
Nar. novine, 23/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Statut Održivog razvoja Hrvatske
Nar. novine, 22/14.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 22/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
Nar. novine, 22/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj
Nar. novine, 22/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 22/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
Nar. novine, 22/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 22/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
Nar. novine, 22/14.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica
Nar. novine, 22/14.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o žičarama za prijevoz osoba
Nar. novine, 22/14.
130801 Žičare


Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Nar. novine, 22/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Nar. novine, 22/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 21/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 21/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Nar. novine, 20/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda
Nar. novine, 20/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160302 Obvezna osiguranja u prometu


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
Nar. novine, 20/14.
160201 Leasing


( * ne važi) Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Nar. novine, 20/14.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
Nar. novine, 20/14.
050101 Platni promet


Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
Nar. novine, 20/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (s Uputom)
Nar. novine, 20/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 20/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole
Nar. novine, 20/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena
Nar. novine, 20/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola
Nar. novine, 20/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa
Nar. novine, 20/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * djelomično u primjeni) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 20/14.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Nar. novine, 20/14.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


( * ne važi) Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade
Nar. novine, 20/14.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
Nar. novine, 20/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 20/14.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o postupku utvrđivanja najviše razine cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
Nar. novine, 19/14.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone
Nar. novine, 19/14.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


( * ne važi) Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Nar. novine, 19/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika
Nar. novine, 19/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Zakon o turističkoj inspekciji
Nar. novine, 19/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o Inspektoratu rada
Nar. novine, 19/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 19/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 19/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 19/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 18/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 18/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014. godinu
Nar. novine, 18/14.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
Nar. novine, 18/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
Nar. novine, 18/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
Nar. novine, 17/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
Nar. novine, 16/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2013. godinu
Nar. novine, 16/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o udjelima AIF-ova
Nar. novine, 16/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika za ovjeravanje
Nar. novine, 16/14.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Nar. novine, 16/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 16/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Nar. novine, 16/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
Nar. novine, 16/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi
Nar. novine, 16/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 16/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost znanosti i visokog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče
Nar. novine, 16/14.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 16/14.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Nar. novine, 16/14.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu
Nar. novine, 16/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
Nar. novine, 15/14.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite
Nar. novine, 15/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 14/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 14/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 14/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 14/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Zakon o tržištu plina
Nar. novine, 14/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Nar. novine, 14/14.
080301 Energija, općenito


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 14/14.
080301 Energija, općenito


Zakon o energiji
Nar. novine, 14/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 14/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Zakon o rudarstvu
Nar. novine, 14/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Zakon o biogorivima za prijevoz
Nar. novine, 14/14.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Zakon o strateškim robnim zalihama
Nar. novine, 14/14.
230401 Robne zalihe RH


Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 14/14.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Nar. novine, 14/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Nar. novine, 14/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
Nar. novine, 14/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o duhanu
Nar. novine, 14/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Nar. novine, 14/14.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla


Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Nar. novine, 14/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 14/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o lovstvu
Nar. novine, 14/14.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Zakon o stočarstvu
Nar. novine, 14/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 14/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 14/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o vodama
Nar. novine, 14/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Zakon o vinu
Nar. novine, 14/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
Nar. novine, 14/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 14/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Zakon o hrani
Nar. novine, 14/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Nar. novine, 14/14.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 14/14.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 14/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Nar. novine, 14/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Nar. novine, 14/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 14/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Nar. novine, 14/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 14/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Zakon o javnoj nabavi
Nar. novine, 13/14.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava
Nar. novine, 13/14.
180201 Sport


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 13/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
Nar. novine, 13/14.
200201 Obrana