Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o troškovima u postupcima arbitraže
Nar. novine, 87/18.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Rješenje o ovlašćivanju Konta Daria, vlasnika obrta START UP CONSULTING iz Rijeke, Pionirska 8, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 87/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o prestanku ovlaštenja MLADENU BAŠIĆU iz Splita, Mosećka 54, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 87/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva EUROSTANDARD d.o.o. iz Zagreba, Mesnička 13, OIB: 42381716876, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 87/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 87/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 87/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 87/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
Nar. novine, 87/18.
220108 Nacionalne manjine


Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija
Nar. novine, 87/18.
220801 Pravo na pristup informacijama


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 87/18.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Nar. novine, 87/18.
230301 Javna nabava


Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
Nar. novine, 87/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 86/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope
Nar. novine, 86/18.
160201 Leasing


Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva
Nar. novine, 86/18.
160201 Leasing


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
Nar. novine, 86/18.
160201 Leasing


Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva
Nar. novine, 86/18.
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića
Nar. novine, 86/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Naputak o načinu korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 86/18.
010701 Poduzetnička infrastruktura


Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
Nar. novine, 86/18.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Rješenje o ovlašćivanju Sente Renata, vlasnika obrta SENTE HSE iz Sesveta, Selčinska 11, OIB: 33080902978, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 86/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva KELING d.o.o. iz Zagreba, Badalićeva 26/c, OIB: 56168693411, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 86/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Dubaiju
Nar. novine, 86/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 85/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 85/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 84/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Nar. novine, 84/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga
Nar. novine, 84/18.
050501 Carinski propisi


Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.
Nar. novine, 84/18.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.
Nar. novine, 84/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
Nar. novine, 84/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
210101 Ustanove, općenito
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 84/18.
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu i uvjetima za priznavanje klasifikacijskih društava
Nar. novine, 84/18.
130301 Unutarnja plovidba


Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Nar. novine, 84/18.
220101 Ustav RH i ljudska prava
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
Nar. novine, 84/18.
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 83/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
Nar. novine, 83/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima
Nar. novine, 83/18.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga
Nar. novine, 83/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018.
Nar. novine, 83/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Nar. novine, 83/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
Nar. novine, 83/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
Nar. novine, 83/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine
Nar. novine, 82/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe
Nar. novine, 82/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 82/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 82/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 82/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
Nar. novine, 82/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod
Nar. novine, 82/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela
Nar. novine, 81/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.
Nar. novine, 81/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije
Nar. novine, 81/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
Nar. novine, 81/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
Nar. novine, 81/18.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini
Nar. novine, 81/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 80/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 80/18.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 80/18.
200301 Policija


Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
Nar. novine, 80/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Nar. novine, 80/18.
010201 Obrt


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 80/18.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 80/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 80/18.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu
Nar. novine, 79/18.
200301 Policija


Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
Nar. novine, 79/18.
200301 Policija


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.
Nar. novine, 79/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.
Nar. novine, 79/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
Nar. novine, 79/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Vancouveru, Provincija British Columbia
Nar. novine, 74/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva