Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog radnog suda u Zagrebu
Nar. novine, 47/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Nar. novine, 47/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Nar. novine, 47/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
Nar. novine, 47/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o izvanrednom prijevozu
Nar. novine, 47/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu
Nar. novine, 47/23
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Nar. novine, 47/23
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 47/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o vodama
Nar. novine, 47/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
Nar. novine, 47/23
130601 Zračne luke i zračni promet
271901 Kaznena djela, policijska suradnja (Međunarodno pravo)


Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu financija
Nar. novine, 47/23
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Nar. novine, 47/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarska kobasica«/»Istrska klobasa« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 44/23
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Ivanovci Đakovački Nova
Nar. novine, 44/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Nar. novine, 44/23
170701 Obrazovne kvalifikacije
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 44/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 44/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 44/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu
Nar. novine, 46/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220304 Službena statistika


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 46/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o provođenju operacija monetarne politike
Nar. novine, 46/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 46/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova
Nar. novine, 46/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 46/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje
Nar. novine, 46/23
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini
Nar. novine, 46/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
080301 Energija, općenito
130101 Promet općenito
140201 Turizam
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
220703 Koncesije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240202 Sudske pristojbe
250203 Upravne pristojbe


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 46/23
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Nar. novine, 43/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Voda d.o.o., Orahovica
Nar. novine, 43/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu
Nar. novine, 43/23
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o osnivanju Konzulata RH u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Barceloni
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Luganu
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Osaki
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Seminyaku
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasne konzulice Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Barceloni
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasne konzulice Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Seminyaku
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Osaki
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Osaki
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Luganu
Nar. novine, 42/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/22-09/0002, urbroj: 114-06-23-09 od 30. ožujka 2023. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini te neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom za 2023. godinu
Nar. novine, 38/23
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220101 Ustav RH i ljudska prava


Odluka o proglašenju spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare«
Nar. novine, 38/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 38/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
Nar. novine, 38/23
180103 Arhivi
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220109 Izborni sustav


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gorica Nova
Nar. novine, 38/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Čučerje Novo za III. zonu (zone izlaganja 3., 4., 10., 13. i 15.)
Nar. novine, 38/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti
Nar. novine, 38/23
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika
Nar. novine, 38/23
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Nar. novine, 38/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 38/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. "Osiguranje poljoprivredne proizvodnje" iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 38/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 38/23
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
Nar. novine, 38/23
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži socijalnih usluga
Nar. novine, 38/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu
Nar. novine, 38/23
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
Nar. novine, 38/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Zadru
Nar. novine, 38/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici
Nar. novine, 38/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o imenovanju ravnateljice Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava – tajnice
Nar. novine, 38/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 38/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Rješenje o razrješenju dijela članova Odbora za državnu službu
Nar. novine, 38/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za trgovinu i politiku javne nabave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 38/23
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
230301 Javna nabava


Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana udomiteljstva"
Nar. novine, 38/23
190706 Udomiteljstvo


Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice odbora "Nagrade Vladimir Nazor"
Nar. novine, 38/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito